www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy philosophy.da.html essays-and-ar...


From: Therese Godefroy
Subject: www/philosophy philosophy.da.html essays-and-ar...
Date: Fri, 18 Sep 2015 19:11:02 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 15/09/18 19:11:02

Modified files:
    philosophy   : philosophy.da.html essays-and-articles.da.html 
             speeches-and-interview.da.html 
             third-party-ideas.da.html 

Log message:
    Fix links.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.da.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/essays-and-articles.da.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/speeches-and-interview.da.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/third-party-ideas.da.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: philosophy.da.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/philosophy.da.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- philosophy.da.html 30 Aug 2015 17:38:47 -0000   1.24
+++ philosophy.da.html 18 Sep 2015 19:11:01 -0000   1.25
@@ -68,7 +68,7 @@
 software</a></li>
  <li><a href="/philosophy/right-to-read.html">Retten til at læse: En 
dystopisk
 novelle</a> af <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></li>
- <li><a href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">Hvorfor “åben 
kode”
+ <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Hvorfor “åben 
kode”
 misser målet af fri software</a></li>
 <li><a 
href="/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html">NÃ¥r
 fri software (i praksis) er ikke overlegen</a></li>
@@ -156,7 +156,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Sidst opdateret:
 
-$Date: 2015/08/30 17:38:47 $
+$Date: 2015/09/18 19:11:01 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: essays-and-articles.da.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/essays-and-articles.da.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- essays-and-articles.da.html 31 Aug 2015 15:33:33 -0000   1.4
+++ essays-and-articles.da.html 18 Sep 2015 19:11:01 -0000   1.5
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-05-21" -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/essays-and-articles.en.html" -->
 
-<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!--#include virtual="/server/header.da.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.77 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
@@ -14,29 +14,30 @@
 <title>Essays og artikler - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/essays-and-articles.translist" -->
-<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.da.html" -->
 <div id="education-content">
 
-<!--#include virtual="/philosophy/philosophy-menu.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/philosophy-menu.da.html" -->
 </div>
 
 <!-- id="education-content" -->
 <!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
-<!--#include virtual="/server/outdated.html" -->
+<!--#include virtual="/server/outdated.da.html" -->
 <!--#if expr="$OUTDATED_SINCE" -->
 <!--#else -->
 <!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX" -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="no" -->
-<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.da.html" -->
 <!--#endif -->
 <!--#endif -->
 <h2>Essays og artikler</h2>
 
+<p>
 <!-- please leave both these ID attributes here. ... -->
 <!-- ... we removed this as an H$ section as it was duplicating the -->
 <!-- same information on links.html, but it's possible that some users -->
 <!-- have the URLs bookmarked or on their pages. -len -->
-<p><a id="TOCFreedomOrganizations">Vi</a> vedligeholder <a
+<a id="TOCFreedomOrganizations">Vi</a> vedligeholder <a
 id="FreedomOrganizations">også</a> en liste med <a
 href="/links/links.html#FreedomOrganizations">organisationer, som arbejder
 for frihed indenfor computer udvikling og elektronisk kommunikation</a>.</p>
@@ -63,7 +64,7 @@
  <li><a href="/software/reliability.html">Fri software er mere 
pålideligt</a>!</li>
  <li><a 
href="/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html">NÃ¥r
 fri software (i praksis) er ikke overlegen</a></li>
- <li><a href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">Hvorfor “åben 
kode”
+ <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Hvorfor “åben 
kode”
 misser målet af fri software</a></li>
  <li><a href="/philosophy/linux-gnu-freedom.html">Linux, GNU, og 
frihed</a></li>
  <li><a href="/philosophy/gnutella.html" id="Gnutella">Angående 
Gnutella</a></li>
@@ -71,7 +72,7 @@
  <li><a href="/philosophy/free-software-intro.html">Fri 
Software-bevægelsen</a></li>
  <li><a href="/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html"> Din frihed 
har
 brug for fri software</a></li>
- <li><a href="/philosophy/fs-motives.html">Motivationer til at skrive fri
+ <li><a href="/philosophy/fs-motives.html"> Motivationer til at skrive fri
 software</a></li>
  <li><a href="/philosophy/gov-promote.html"> Hvordan bør regeringerne fremme 
fri
 Software?</a></li>
@@ -94,7 +95,7 @@
 <h3 id="LicensingFreeSoftware">Licens til fri software</h3>
 
 <ul>
- <li><a href="/licenses/licenses.html">Generel information om licensering og
+ <li><a href="/licenses/licenses.html">Generelle oplysninger om licensering og
 copyleft</a></li>
  <li><a href="/licenses/license-list.html">Fri software licenser</a></li>
  <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Hyppigt stillede spørgsmål om
@@ -116,7 +117,6 @@
  <li><a href="/philosophy/microsoft-antitrust.html">Microsoft antitrust 
retsagen
 og fri software</a></li>
  <li><a href="/philosophy/microsoft-verdict.html">Om Microsoft 
afgørelsen</a></li>
-  
  <li><a href="/philosophy/plan-nine.html" id="PlanNineLicense">Problemerne med
 Plan 9 licensen</a></li>
  <li><a href="/philosophy/motif.html" id="MotifLicense">Den nye Motif 
licens</a></li>
@@ -138,38 +138,34 @@
 
 <h4 id="copyright">Copyright</h4>
 <ul>
- <li><a href="philosophy/push-copyright-aside.html">Videnskaben bliver nødt 
til
+ <li><a href="/philosophy/push-copyright-aside.html">Videnskaben bliver nødt 
til
 at “rydde copyright af bordet”</a>, endnu en tekst af <a
 href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a>, som forklarer, hvordan
 copyright forhaler udviklingen i videnskabelig forskning. Du er muligvis
-også interesseret i <a href="http://www.publiclibraryofscience.org";>Det
-offentlige videnskabsbibliotek</a>, som er dedikeret til at gøre
-videnskabelig forskning frit tilgængelig for alle på Internettet.</li>
+også interesseret i <a href="https://www.plos.org/";>Det offentlige
+videnskabsbibliotek</a>, som er dedikeret til at gøre videnskabelig
+forskning frit tilgængelig for alle på Internettet.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">Reevaluering af 
copyright:
 Offentligheden må sejre</a></li>
 
- <li><a href="http://cyber.law.harvard.edu/eldredvreno/complaint.html";>Eldred
+ <li><a
+href="http://cyber.law.harvard.edu/openlaw/eldredvashcroft/cyber/complaint_orig.html";>Eldred
 vs. Reno</a> er om et sagsanlæg for at afvise en lov, som udvider
 copyright-tiden med 20 år ekstra.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/freedom-or-copyright.html">Frihed eller 
copyright?</a>
-af <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></li>
+af <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a>.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/copyright-versus-community.html"
 id="StallmanTalkLSM">Copyright vs. samfund i
 computer-netværks-tidsalderen</a>: er en transkription af en tale af <a
 href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a> ved LIANZA konferencen,
 New Zealand, den 12. oktober 2009.</li>
-
-<!-- This link is broken
- <li>
-<a href="http://www.humaninfo.org/copyrigh.htm";>Examples of
- Excellent Copyright Policies</a></li>
- -->
 </ul>
 
 <h4 id="drm">Digital Restriktioner Management</h4>
+
 <ul>
  <li><a href="/philosophy/right-to-read.html">Retten til at læse: En 
dystopisk
 novelle</a> af <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></li>
@@ -209,6 +205,7 @@
 </ul>
 
 <h4 id="cultural">Kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål</h4>
+
 <ul>
  <li><a href="/philosophy/wassenaar.html">Frivillige i forbindelse med
 krypteringssoftware behøves i lande uden eksportkontrol</a>.</li>
@@ -219,6 +216,7 @@
  <li><a href="/philosophy/ucita.html">Hvorfor UCITA skal bekæmpes</a></li>
 </ul>
 
+
 <h4 id="misc">Diverse</h4>
 <ul>
  <li><a href="/philosophy/dat.html">Den rigtige måde at beskatte 
DAT-bånd</a></li>
@@ -233,9 +231,9 @@
 misser målet af fri software</a></li>
  <li><a href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">“Åben kode” 
eller “fri
 software”?</a></li>
- <li>Richard Stallman skrev <a href="/philosophy/drdobbs-letter.html">brev til
-redaktøren</a> af Dr. Dobb's Journal i juni, som videre forklarer forskellen
-på fri software og åben kode.</li>
+ <li>Richard Stallman skrev <a href="/philosophy/drdobbs-letter.html"> brev 
til
+redaktøren</a> af Dr. Dobb's Journal i juni 2001, som videre forklarer
+forskellen på fri software og åben kode.</li>
  <li><a href="/philosophy/categories.html">Kategorier af fri og ikke-fri
 software</a></li>
 </ul>
@@ -244,7 +242,7 @@
 
 <ul>
 <li id="Speeches"><a href="/philosophy/speeches-and-interview.html"> Taler og 
interviews</a></li>
-<li id="ThirdPartyIdeas"><a href="philosophy.html#ThirdPartyIdeas"> Andre 
ideer</a></li>
+<li id="ThirdPartyIdeas"><a href="/philosophy/third-party-ideas.html"> Andre 
ideer</a></li>
 <li id="Philosophy"><a href="/philosophy/">Startsiden på Filosofi</a></li>
 </ul>
 <div class="translators-notes">
@@ -254,7 +252,7 @@
 </div>
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
-<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<!--#include virtual="/server/footer.da.html" -->
 <div id="footer">
 <div class="unprintable">
 
@@ -286,11 +284,9 @@
 
 <p>Copyright &copy; 1996-2002 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+<p></p>
 
-<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.da.html" -->
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
@@ -299,7 +295,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Sidst opdateret:
 
-$Date: 2015/08/31 15:33:33 $
+$Date: 2015/09/18 19:11:01 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: speeches-and-interview.da.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/speeches-and-interview.da.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- speeches-and-interview.da.html   17 Sep 2015 22:27:44 -0000   1.2
+++ speeches-and-interview.da.html   18 Sep 2015 19:11:02 -0000   1.3
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-08-23" -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/speeches-and-interview.en.html" 
-->
 
-<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!--#include virtual="/server/header.da.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.77 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
@@ -14,10 +14,10 @@
 <title>Taler og interviews - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/speeches-and-interview.translist" -->
-<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.da.html" -->
 <div id="education-content">
 
-<!--#include virtual="/philosophy/philosophy-menu.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/philosophy-menu.da.html" -->
 </div>
 
 <!-- id="education-content" -->
@@ -27,16 +27,12 @@
 <!--#else -->
 <!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX" -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="no" -->
-<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.da.html" -->
 <!--#endif -->
 <!--#endif -->
-<h2>Taler og interviews <small>(i omvendt kronologisk orden)</small></h2>
+<h2>Taler og interviews</h2>
 
 <ul>
- <li><a 
href="http://www.april.org/actions/rms/10111998/texte.html";>Transkription
-(på fransk)</a> af en tale, som <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
-Stallman</a> gav i 1998 ved Paris' universitet. </li>
-
 <li><a
 
href="http://audio-video.gnu.org/audio/rms-speech-cambridgeuni-england2002.ogg";>
 Lyd-optagelse af talen, <cite>Software Patents:Obstacles to software
@@ -58,14 +54,14 @@
 Paris, France.</a> 27. jan 2002.</li>
 
 <li><a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a>s <a
-href="/philosophy/luispo-rms-interview.html">interview</a> med Louis
+href="/philosophy/luispo-rms-interview.html"> interview</a> med Louis
 Suarez-Potts i maj 2001.</li>
 
 <li><a
 href="http://audio-video.gnu.org/audio/rms-speech-nyu2001.ogg";>Lyd-optagelse
 af talen, <cite>Free Software: Freedom and Cooperation</cite>, afholdt af
 Richard M. Stallman ved New York University</a>. En <a
-href="/events/rms-nyu-2001-transcript.txt">transkription af talen</a> er
+href="/events/rms-nyu-2001-transcript.html">transkription af talen</a> er
 også tilgængelig.</li>
 
 <li><a href="/philosophy/copyright-and-globalization.html">En transkription af
@@ -96,9 +92,9 @@
  <li><a 
href="http://www.april.org/actions/rms/10111998/texte.html";>Transkription
 (på fransk)</a> af en tale, som <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
 Stallman</a> gav i 1998 ved Paris' universitet.</li>
- <li><a href="/philosophy/greve-clown.en.html">Engelsk oversættelse af en
-tale</a>, som Georg Greve gav i 1998 ved GNU/Linux Cluster "CLOWN" i
-Tyskland (<a href="/philosophy/greve-clown.de.html">den tyske 
original</a>)</li>
+ <li><a href="/philosophy/greve-clown.html">Engelsk oversættelse af en 
tale</a>,
+som Georg Greve gav i 1998 ved GNU/Linux Cluster “CLOWN” i Tyskland (<a
+href="/philosophy/greve-clown.de.html">den tyske original</a>).</li>
  <li><a href="/gnu/byte-interview.html">BYTE interview</a> i juli 1986 med <a
 href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></li>
  <li>En <a href="/philosophy/stallman-kth.html">tale</a>, som <a
@@ -123,7 +119,7 @@
 </div>
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
-<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<!--#include virtual="/server/footer.da.html" -->
 <div id="footer">
 <div class="unprintable">
 
@@ -149,17 +145,18 @@
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
-href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a>
-for information on coordinating and submitting translations of this 
article.</p>
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
 </div>
 
 <p>Copyright &copy; 1996-2002 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
-<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.da.html" -->
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
@@ -168,7 +165,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Sidst opdateret:
 
-$Date: 2015/09/17 22:27:44 $
+$Date: 2015/09/18 19:11:02 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: third-party-ideas.da.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/third-party-ideas.da.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- third-party-ideas.da.html  30 Aug 2015 17:38:33 -0000   1.1
+++ third-party-ideas.da.html  18 Sep 2015 19:11:02 -0000   1.2
@@ -78,7 +78,7 @@
 copyright-lovene og det første lovændringsforslag.</li>
 
  <li>Richard Stallman medforfattede <a
-href="http://web.archive.org/web/20030803114409/http://www.perens.com/Articles/StandTogether.html";>
+href="http://web.archive.org/web/20030803114409/http://perens.com/Articles/StandTogether.html";>
 et samlet svar til en kommentar af Craig Mundie ved Microsoft </a>.</li>
 
  <li>I <a href="/philosophy/dmarti-patent.html">Patent Reform Now!</a>, Don 
Marti
@@ -263,7 +263,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Sidst opdateret:
 
-$Date: 2015/08/30 17:38:33 $
+$Date: 2015/09/18 19:11:02 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]