www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www accessibility/accessibility.sq.html accessi...


From: GNUN
Subject: www accessibility/accessibility.sq.html accessi...
Date: Sun, 1 Mar 2020 03:29:09 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   20/03/01 03:29:09

Modified files:
    accessibility : accessibility.sq.html 
    accessibility/po: accessibility.sq-en.html accessibility.sq.po 
    gnu      : gnu.sq.html 
    gnu/po     : gnu.sq-en.html gnu.sq.po 
    po       : home.sq-en.html home.sq.po 
    server     : sitemap.sq.html takeaction.sq.html 
    server/po   : sitemap.sq.po takeaction.sq-en.html 
             takeaction.sq.po 
    software    : software.sq.html 
    software/po  : software.sq-en.html software.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/accessibility/accessibility.sq.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/accessibility/po/accessibility.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/accessibility/po/accessibility.sq.po?cvsroot=www&r1=1.48&r2=1.49
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.sq.html?cvsroot=www&r1=1.47&r2=1.48
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.66&r2=1.67
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.75&r2=1.76
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.325&r2=1.326
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.sq.html?cvsroot=www&r1=1.311&r2=1.312
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.sq.html?cvsroot=www&r1=1.177&r2=1.178
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.361&r2=1.362
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.208&r2=1.209
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/software.sq.html?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.100&r2=1.101

Patches:
Index: accessibility/accessibility.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/accessibility/accessibility.sq.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- accessibility/accessibility.sq.html 5 May 2019 11:29:23 -0000    1.32
+++ accessibility/accessibility.sq.html 1 Mar 2020 08:29:07 -0000    1.33
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 <!--#include virtual="/accessibility/po/accessibility.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
-<h2>Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara</h2>
+<h2>Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Aftësi të Kufizuara</h2>
 
 <p><a href="/gnu/">Projekti GNU</a> u kërkon me forcë personave që merren me
 software-in e lirë të ndjekin, në GNU/Linux dhe sistemet e tjera operative,
@@ -124,7 +124,7 @@
 (GNU/Linux dhe Windows).</li>
 
 <li>Zhvilluesit për Web do të duhej të ndiqnin <a
-href="http://www.w3c.org/wai";>udhëzimet W3C mbi përdorimin e web-it nga
+href="https://www.w3.org/WAI/";>udhëzimet W3C mbi përdorimin e web-it nga
 persona me aftësi të kufizuara</a> dhe, për aplikacione web të 
ndërlikuara,
 zhvilluesit do të duhej të ndiqnin <a
 href="http://www.w3.org/WAI/intro/aria"; title="Accessible Rich Internet
@@ -214,8 +214,8 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 Free Software
-Foundation, Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 Free
+Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -234,7 +234,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2019/05/05 11:29:23 $
+$Date: 2020/03/01 08:29:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: accessibility/po/accessibility.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/accessibility/po/accessibility.sq-en.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- accessibility/po/accessibility.sq-en.html  5 May 2019 11:29:23 -0000    
1.25
+++ accessibility/po/accessibility.sq-en.html  1 Mar 2020 08:29:07 -0000    
1.26
@@ -109,7 +109,7 @@
 (GNU/Linux and Windows).</li>
 
 <li>Web developers should follow the <a
-href="http://www.w3c.org/wai";>W3C web accessibility guidelines</a>
+href="https://www.w3.org/WAI/";>W3C web accessibility guidelines</a>
 and, for complex web applications, the developers should follow the <a
 href="http://www.w3.org/WAI/intro/aria"; title="Accessible Rich
 Internet Applications">ARIA standard</a>. Furthermore,
@@ -187,7 +187,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -201,7 +201,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/05/05 11:29:23 $
+$Date: 2020/03/01 08:29:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: accessibility/po/accessibility.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/accessibility/po/accessibility.sq.po,v
retrieving revision 1.48
retrieving revision 1.49
diff -u -b -r1.48 -r1.49
--- accessibility/po/accessibility.sq.po    1 Mar 2020 08:11:27 -0000    
1.48
+++ accessibility/po/accessibility.sq.po    1 Mar 2020 08:29:07 -0000    
1.49
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-02-01 15:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: gnu/gnu.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.sq.html,v
retrieving revision 1.47
retrieving revision 1.48
diff -u -b -r1.47 -r1.48
--- gnu/gnu.sq.html   3 Jan 2020 18:01:08 -0000    1.47
+++ gnu/gnu.sq.html   1 Mar 2020 08:29:08 -0000    1.48
@@ -60,6 +60,8 @@
  <li><a href="/gnu/gnu-history.html">Një përmbledhje historike e 
GNU-së</a></li>
  <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">Histori më e hollësishme e 
GNU-së</a></li>
  <li><a href="/gnu/initial-announcement.html">Njoftimi fillestar</a> i 
projektit</li>
+ <li><a href="/gnu/gnu-structure.html">Struktura dhe Administrimi i Projektit
+GNU</a></li>
  <li><a href="/gnu/manifesto.html">Manifesti i GNU-së</a></li>
  <li><a href="/gnu/byte-interview.html">Intervistë e Richard Stallman-it 
dhënë
 BYTE-it</a> (1986)</li>
@@ -188,7 +190,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2020/01/03 18:01:08 $
+$Date: 2020/03/01 08:29:08 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu.sq-en.html,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- gnu/po/gnu.sq-en.html    3 Jan 2020 18:01:08 -0000    1.29
+++ gnu/po/gnu.sq-en.html    1 Mar 2020 08:29:08 -0000    1.30
@@ -53,6 +53,8 @@
  <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">A more detailed history of GNU</a></li>
  <li><a href="/gnu/initial-announcement.html">The initial announcement</a>
    of the project</li>
+ <li><a href="/gnu/gnu-structure.html">The Structure and 
+   Administration of the GNU Project</a></li>
  <li><a href="/gnu/manifesto.html">The GNU Manifesto</a></li>
  <li><a href="/gnu/byte-interview.html">BYTE interview with Richard
    Stallman</a> (1986)</li>
@@ -166,7 +168,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/01/03 18:01:08 $
+$Date: 2020/03/01 08:29:08 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.66
retrieving revision 1.67
diff -u -b -r1.66 -r1.67
--- gnu/po/gnu.sq.po  1 Mar 2020 08:11:26 -0000    1.66
+++ gnu/po/gnu.sq.po  1 Mar 2020 08:29:08 -0000    1.67
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-02-17 03:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -80,8 +79,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">A more detailed history of GNU</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/gnu-structure.html\">The Structure and Administration of the "
 "GNU Project</a>"

Index: po/home.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq-en.html,v
retrieving revision 1.75
retrieving revision 1.76
diff -u -b -r1.75 -r1.76
--- po/home.sq-en.html 17 Feb 2020 09:33:21 -0000   1.75
+++ po/home.sq-en.html 1 Mar 2020 08:29:08 -0000    1.76
@@ -1,4 +1,4 @@
-<!--#include virtual="/server/html5-header.html" -->
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.91 -->
  <!--#if expr="$QUERY_STRING = /distro=([^&#]+)/"
 --><!--#set var="DISTRO" value="$1"
@@ -184,45 +184,6 @@
 <div id="home">
 <div class="first-column">
 
-<div style="max-width: 40em; margin: 2.3em auto 0">
-<video width="100%" controls="controls" crossorigin="anonymous"
-poster="https://static.fsf.org/nosvn/videos/fsf-shoetool/thumbnails/ShoeTool-Cover-1.jpg";>
-
-<source
-src="https://static.fsf.org/nosvn/videos/fsf-shoetool/fsf-shoetool-720p.webm";
-type="video/webm" />
-<source
-src="https://static.fsf.org/nosvn/videos/fsf-shoetool/fsf-shoetool-720p.ogv";
-type="video/ogg" />
-<source
-src="https://static.fsf.org/nosvn/videos/fsf-shoetool/fsf-shoetool-720p.mp4";
-type="video/mp4" />
-
-<!-- GNUN: localize URL /server/banners/shoetoolfsf.vtt -->
-<track kind="subtitles" label="default" default="default"
-src="/server/banners/shoetoolfsf.vtt" />
-<track kind="subtitles" label="English" srclang="en"
-src="/server/banners/shoetoolfsf.en.vtt" />
-<track kind="subtitles" label="español" srclang="es"
-src="/server/banners/shoetoolfsf.es.vtt" />
-<track kind="subtitles" label="euskara" srclang="eu"
-src="https://static.fsf.org/nosvn/videos/fsf-shoetool/captions/shoetoolfsf_eu.vtt";
 />
-<track kind="subtitles" label="français" srclang="fr"
-src="/server/banners/shoetoolfsf.fr.vtt" />
-<track kind="subtitles" label="Nederlands" srclang="nl"
-src="/server/banners/shoetoolfsf.nl.vtt" />
-<track kind="subtitles" label="română" srclang="ro"
-src="https://static.fsf.org/nosvn/videos/fsf-shoetool/captions/shoetoolfsf_ro.vtt";
 />
-<track kind="subtitles" label="தமிழ்" srclang="ta"
-src="https://static.fsf.org/nosvn/videos/fsf-shoetool/captions/shoetoolfsf_ta.vtt";
 />
-<track kind="subtitles" label="українська" srclang="uk"
-src="/server/banners/shoetoolfsf.uk.vtt" />
-</video>
-</div>
-<p class="c">
-<a 
href="https://www.fsf.org/blogs/community/presenting-shoetool-happy-holidays-from-the-fsf";>
-ShoeTool &mdash; HAPPY HOLIDAYS FROM THE FSF!</a></p>
-
 <h2 class="first">What is GNU?</h2>
 
 <p>GNU is an operating system that
@@ -473,6 +434,7 @@
 <ul>
 <li><span class="gnun-split"></span>
  <a href="/software/cfengine/">cfengine</a>,
+ <a href="/software/freedink/">freedink</a>,
  <a href="/software/freetalk/">freetalk</a>,
  <a href="/software/halifax/">halifax</a>,
  <a href="/software/mcron/">mcron</a>,
@@ -578,7 +540,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/02/17 09:33:21 $
+$Date: 2020/03/01 08:29:08 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.325
retrieving revision 1.326
diff -u -b -r1.325 -r1.326
--- po/home.sq.po    1 Mar 2020 08:11:26 -0000    1.325
+++ po/home.sq.po    1 Mar 2020 08:29:08 -0000    1.326
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-02-24 21:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -147,8 +146,8 @@
 msgstr ""
 "<small><a href=\"https://www.hyperbola.info/\";> Hyperbola&nbsp;0.3</a> me <a "
 "href=\"https://i3wm.org/\";>përgjegjësin i3 të dritareve</a>, 
cool-retro-term "
-"(emulues terminali), Gimp (përpunues figurash), dhe Iceweasel-UXP "
-"(shfletues)</small>"
+"(emulues terminali), Gimp (përpunues figurash), dhe Iceweasel-UXP 
(shfletues)"
+"</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshots/parabola2020-lxde.jpg\">"
@@ -217,8 +216,8 @@
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Screenshot of Hyperbola&nbsp;0.3 with i3 window manager]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Pamje ekrani nga Hyperbola&nbsp;0.3 me përgjegjësin e dritareve "
-"i3]&nbsp;"
+"&nbsp;[Pamje ekrani nga Hyperbola&nbsp;0.3 me përgjegjësin e dritareve i3]"
+"&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/home.html?distro=parabola#gnu-linux\">"
@@ -551,11 +550,6 @@
 "\">paketeje GNU të pamirëmbajtur</a>?</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/cfengine/\">cfengine</a>, <a href=\"/software/"
-#| "freetalk/\">freetalk</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a "
-#| "href=\"/software/mcron/\">mcron</a>, <a href=\"/software/quickthreads/"
-#| "\">quickthreads</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/cfengine/\">cfengine</a>, <a href=\"/software/freedink/"
 "\">freedink</a>, <a href=\"/software/freetalk/\">freetalk</a>, <a href=\"/"

Index: server/sitemap.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.sq.html,v
retrieving revision 1.311
retrieving revision 1.312
diff -u -b -r1.311 -r1.312
--- server/sitemap.sq.html   26 Feb 2020 18:03:42 -0000   1.311
+++ server/sitemap.sq.html   1 Mar 2020 08:29:08 -0000    1.312
@@ -569,7 +569,7 @@
  <dt><a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">gnu-linux-faq.html</a></dt>
  <dd>FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman</dd>
  <dt><a href="/gnu/gnu-structure.html">gnu-structure.html</a></dt>
- <dd>The Structure and Administration of the GNU Project</dd>
+ <dd>Struktura dhe Administrimi i Projektit GNU</dd>
  <dt><a
 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">gnu-users-never-heard-of-gnu.html</a></dt>
  <dd>Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në</dd>
@@ -599,7 +599,7 @@
 <div id="directory-gnu-old-gnu-structure">
 <dl><dt><a
 
href="/gnu/old-gnu-structure/old-gnu-structure.html">gnu/old-gnu-structure</a></dt>
-  <dd>Old versions of The Structure and Administration of the GNU Project
+  <dd>Versione të vjetër të Strukturës dhe Administrimit të Projektit 
GNU
 </dd></dl>
 </div>
 </dd></dl>
@@ -2192,7 +2192,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2020 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2020 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -2207,7 +2207,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2020/02/26 18:03:42 $
+$Date: 2020/03/01 08:29:08 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/takeaction.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.sq.html,v
retrieving revision 1.177
retrieving revision 1.178
diff -u -b -r1.177 -r1.178
--- server/takeaction.sq.html  24 Feb 2020 21:37:00 -0000   1.177
+++ server/takeaction.sq.html  1 Mar 2020 08:29:08 -0000    1.178
@@ -193,7 +193,7 @@
 përkthimet</a>.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 Free Software
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 Free Software
 Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
@@ -209,7 +209,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2020/02/24 21:37:00 $
+$Date: 2020/03/01 08:29:08 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.361
retrieving revision 1.362
diff -u -b -r1.361 -r1.362

Index: server/po/takeaction.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq-en.html,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- server/po/takeaction.sq-en.html   15 Dec 2018 14:46:50 -0000   1.43
+++ server/po/takeaction.sq-en.html   1 Mar 2020 08:29:08 -0000    1.44
@@ -95,6 +95,7 @@
  <p>These GNU packages are looking for a maintainer:
 <span class="gnun-split"></span>
  <a href="/software/cfengine/">cfengine</a>,
+ <a href="/software/freedink/">freedink</a>,
  <a href="/software/freetalk/">freetalk</a>,
  <a href="/software/halifax/">halifax</a>,
  <a href="/software/mcron/">mcron</a>,
@@ -192,7 +193,7 @@
 information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -202,7 +203,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/12/15 14:46:50 $
+$Date: 2020/03/01 08:29:08 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/po/takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.208
retrieving revision 1.209
diff -u -b -r1.208 -r1.209
--- server/po/takeaction.sq.po 1 Mar 2020 08:11:26 -0000    1.208
+++ server/po/takeaction.sq.po 1 Mar 2020 08:29:08 -0000    1.209
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-02-24 21:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -199,11 +198,6 @@
 msgstr "Këto paketa GNU presin për një mirëmbajtës:"
 
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/cfengine/\">cfengine</a>, <a href=\"/software/"
-#| "freetalk/\">freetalk</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a "
-#| "href=\"/software/mcron/\">mcron</a>, <a href=\"/software/quickthreads/"
-#| "\">quickthreads</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/cfengine/\">cfengine</a>, <a href=\"/software/freedink/"
 "\">freedink</a>, <a href=\"/software/freetalk/\">freetalk</a>, <a href=\"/"

Index: software/software.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/software.sq.html,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- software/software.sq.html  1 Dec 2019 10:29:59 -0000    1.38
+++ software/software.sq.html  1 Mar 2020 08:29:08 -0000    1.39
@@ -332,8 +332,8 @@
 
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2015, 2016, 2018, 2019 Free Software Foundation,
-Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -348,7 +348,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2019/12/01 10:29:59 $
+$Date: 2020/03/01 08:29:08 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/software.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq-en.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- software/po/software.sq-en.html   1 Dec 2019 10:29:59 -0000    1.32
+++ software/po/software.sq-en.html   1 Mar 2020 08:29:08 -0000    1.33
@@ -365,7 +365,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2015, 2016, 2018, 2019 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -375,7 +375,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/12/01 10:29:59 $
+$Date: 2020/03/01 08:29:08 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: software/po/software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq.po,v
retrieving revision 1.100
retrieving revision 1.101
diff -u -b -r1.100 -r1.101
--- software/po/software.sq.po 1 Mar 2020 08:11:27 -0000    1.100
+++ software/po/software.sq.po 1 Mar 2020 08:29:08 -0000    1.101
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-02-24 08:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]