www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/proprietary proprietary-addictions.tr.html ...


From: GNUN
Subject: www/proprietary proprietary-addictions.tr.html ...
Date: Tue, 3 Mar 2020 16:29:26 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   20/03/03 16:29:26

Modified files:
    proprietary  : proprietary-addictions.tr.html 
             proprietary.tr.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/proprietary-addictions.tr.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/proprietary.tr.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: proprietary-addictions.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/proprietary-addictions.tr.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- proprietary-addictions.tr.html   1 Mar 2020 21:30:18 -0000    1.1
+++ proprietary-addictions.tr.html   3 Mar 2020 21:29:25 -0000    1.2
@@ -39,9 +39,10 @@
 <p>Özgür olmayan (özel mülk) yazılım genellikle kötü amaçlı 
yazılımdır
 (kullanıcıya kötü davranmak için tasarlanmıştır). Özgür olmayan 
yazılım,
 geliştiricileri tarafından kontrol edilir ve bu da onları kullanıcılar
-üzerinde bir iktidar kurmasına yol açar; temel adaletsizlik
-budur. Geliştiriciler ve üreticiler genellikle bu iktidarı, hizmet vermeleri
-gereken kullanıcıların zararına uygularlar.</p>
+üzerinde bir iktidar kurmasına yol açar; <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">temel adaletsizlik
+budur</a>. Geliştiriciler ve üreticiler genellikle bu iktidarı, hizmet
+vermeleri gereken kullanıcıların zararına uygularlar.</p>
 
 <p>Bu genellikle kötü amaçlı işlevsellikler biçimini alır.</p>
 <hr class="thin" />
@@ -77,7 +78,7 @@
 
    <dt>Sanal yemek hapları</dt>
    <dd>Oyunun kendisi ile ilgisi olmayan ancak bunları elde etmek için 
gereken
-çalışmalar nedeniyle oyuncular için değerli olan öğeler (örn. 
EverQuest);
+çalışmalar nedeniyle oyuncular için değerli olan ögeler (örn. 
EverQuest);
 bazı insanlar salt toplamak için onları toplarlar.</dd>
 
    <dt>Rastgele ödüller</dt>
@@ -217,7 +218,7 @@
 href="https://www.bbc.co.uk/news/technology-48908766";> banka hesabını nasıl
 boşalttıklarını</a> keşfetmişler.</p>
 
-  <p>Bu paketlerin rastgele öğesi (&ldquo;yağma kutuları&rdquo; olarak da
+  <p>Bu paketlerin rastgele ögesi (&ldquo;yağma kutuları&rdquo; olarak da
 adlandırılır) oyunu <a
 href="/proprietary/proprietary-addictions#addictiveness"> çok ciddi biçimde
 bağımlılık</a> yapan bir oyun kılar, ancak oyuncuların, rakiplerinin 
önüne
@@ -231,9 +232,11 @@
  </li>
 
  <li id="M201809210">
-  <p>Clash of Clans; geliştiricilerinin, kullanıcılarını büyük bir 
oranda bağımlı
-kılan, ve psikolojik yönlendirme teknikleri kullanarak kendileri için bir
-onları para makinesine dönüştüren, iyi bir bedava mobil oyunu 
örneğidir.</p>
+  <p>Clash of Clans; geliştiricilerinin, kullanıcılarını büyük bir 
oranda <a
+href="https://gamerant.com/clash-of-clans-addiction/";>bağımlı kılan</a>, ve
+<a href="/proprietary/proprietary-addictions.html#addictiveness"> psikolojik
+yönlendirme teknikleri</a> kullanarak kendileri için bir onları para
+makinesine dönüştüren, iyi bir bedava mobil oyunu örneğidir.</p>
 
   <p><small>(Yazı, &ldquo;sıfır fiyat&rdquo; demek için 
&ldquo;free&rdquo;yi
 kullanır, bu da kaçınmamız gereken bir kullanımdır. Bunun yerine
@@ -347,13 +350,15 @@
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 <p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>
 <ul>
-<li>The FLOSS Information &lt;address@hidden&gt;, 2020.</li>
+<li>The FLOSS Information <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+2020.</li>
 </ul></div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/03/01 21:30:18 $
+$Date: 2020/03/03 21:29:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: proprietary.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/proprietary.tr.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- proprietary.tr.html 1 Mar 2020 21:30:18 -0000    1.1
+++ proprietary.tr.html 3 Mar 2020 21:29:25 -0000    1.2
@@ -317,13 +317,15 @@
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 <p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>
 <ul>
-<li>The FLOSS Information &lt;address@hidden&gt;, 2020.</li>
+<li>The FLOSS Information <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+2020.</li>
 </ul></div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/03/01 21:30:18 $
+$Date: 2020/03/03 21:29:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]