www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu old-gnu-structure/po/old-gnu-structure....


From: GNUN
Subject: www/gnu old-gnu-structure/po/old-gnu-structure....
Date: Sat, 7 Mar 2020 09:58:31 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   20/03/07 09:58:31

Modified files:
    gnu/old-gnu-structure/po: old-gnu-structure.translist 
    gnu/po     : gnu-structure.translist 
Added files:
    gnu      : gnu-structure.tr.html 
    gnu/old-gnu-structure: old-gnu-structure.tr.html 
    gnu/old-gnu-structure/po: old-gnu-structure.tr-en.html 
    gnu/po     : gnu-structure.tr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-structure.tr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/old-gnu-structure/old-gnu-structure.tr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/old-gnu-structure/po/old-gnu-structure.translist?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/old-gnu-structure/po/old-gnu-structure.tr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-structure.translist?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-structure.tr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: old-gnu-structure/po/old-gnu-structure.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/old-gnu-structure/po/old-gnu-structure.translist,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- old-gnu-structure/po/old-gnu-structure.translist  5 Mar 2020 09:59:01 
-0000    1.1
+++ old-gnu-structure/po/old-gnu-structure.translist  7 Mar 2020 14:58:31 
-0000    1.2
@@ -3,8 +3,10 @@
 value='<div id="translations">
 <p>
 <span dir="ltr" class="original"><a lang="en" hreflang="en" 
href="/gnu/old-gnu-structure/old-gnu-structure.en.html">English</a>&nbsp;[en]</span>
 &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="tr" hreflang="tr" 
href="/gnu/old-gnu-structure/old-gnu-structure.tr.html">Türkçe</a>&nbsp;[tr]</span>
 &nbsp;
 </p>
 </div>' -->
 <link rel="alternate" type="text/html" 
href="/gnu/old-gnu-structure/old-gnu-structure.html" hreflang="x-default" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="en" hreflang="en" 
href="/gnu/old-gnu-structure/old-gnu-structure.en.html" title="English" />
+<link rel="alternate" type="text/html" lang="tr" hreflang="tr" 
href="/gnu/old-gnu-structure/old-gnu-structure.tr.html" title="Türkçe" />
 <!-- end translist file -->

Index: po/gnu-structure.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-structure.translist,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/gnu-structure.translist 3 Mar 2020 20:29:52 -0000    1.1
+++ po/gnu-structure.translist 7 Mar 2020 14:58:31 -0000    1.2
@@ -3,8 +3,10 @@
 value='<div id="translations">
 <p>
 <span dir="ltr" class="original"><a lang="en" hreflang="en" 
href="/gnu/gnu-structure.en.html">English</a>&nbsp;[en]</span> &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="tr" hreflang="tr" 
href="/gnu/gnu-structure.tr.html">Türkçe</a>&nbsp;[tr]</span> &nbsp;
 </p>
 </div>' -->
 <link rel="alternate" type="text/html" href="/gnu/gnu-structure.html" 
hreflang="x-default" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="en" hreflang="en" 
href="/gnu/gnu-structure.en.html" title="English" />
+<link rel="alternate" type="text/html" lang="tr" hreflang="tr" 
href="/gnu/gnu-structure.tr.html" title="Türkçe" />
 <!-- end translist file -->

Index: gnu-structure.tr.html
===================================================================
RCS file: gnu-structure.tr.html
diff -N gnu-structure.tr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu-structure.tr.html    7 Mar 2020 14:58:30 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,411 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/gnu-structure.en.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.91 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>GNU Projesi'nin Yapısı ve Yönetimi - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı</title>
+
+<!--#include virtual="/gnu/po/gnu-structure.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<h2>GNU Projesi'nin Yapısı ve Yönetimi</h2>
+
+<p class="byline">yazanlar Brandon Invergo ve Richard Stallman</p>
+
+<p class="big"><strong>Sürüm 1.0.1</strong></p>
+
+<div class="announcement">
+<p>Bu belgenin bir <a href="/gnu/gnu-structure.org">Org sürümü</a> de
+mevcuttur.</p>
+</div>
+
+<hr class="thin" />
+
+<p>GNU Projesi; <a href="/gnu/about-gnu.html">GNU işletim sistemini</a>
+geliştirir ve sürdürür. GNU Projesi, bu çalışma ve ilgili diğer 
etkinlikler
+yoluyla özgür yazılım hareketinin temel felsefesi olan <a
+href="/philosophy/philosophy.html">yazılım özgürlüğünü</a> destekler ve
+teşvik eder.</p>
+
+<p>Bir işletim sistemi, bir bilgisayarın yararlı işler yapmasını 
sağlayan
+birçok yazılım bileşeninden oluşur. Çekirdek ve sürücüler gibi 
düşük düzeyli
+işlevler için kod ve ayrıca sistem kütüphanelerinin yanı sıra 
kullanıcıların
+doğrudan çalıştırdığı programları (yardımcı programlar, araçlar, 
uygulamalar
+ve oyunlar) içerir. GNU işletim sistemi tüm bu yelpazedeki yazılımlardan
+oluşur. Programların çoğu GNU Projesi tarafından özel olarak 
geliştirilmiş
+ve yayımlanmıştır; bunlar &ldquo;GNU paketleri&rdquo; olarak
+adlandırılır. GNU sistemi, GNU Projesi dışında diğer geliştiriciler
+tarafından yayımlanan <a href="/philosophy/categories.html">özgür
+program</a> olan bileşenler de içerir.</p>
+
+<p>Bir işletim sistemini oluşturan programların tutarlı bir şekilde 
çalışması
+gerektiği gibi, GNU Projesi de tutarlı bir şekilde çalışmalıdır. 
Çalışmanın
+çoğu belirli programlar geliştirmekten oluşur ancak bu programlar 
bağımsız
+projeler değildir; dilediğimiz GNU sistemini oluşturmak için birbirleriyle
+oldukça uyumlu olmaları gerekir. Bu nedenle, onlarca yıl boyunca, proje 
için
+bir yapı geliştirdik. Hiçbiri yeni değil ama ilk kez hepsini tek bir yerde
+belgeliyoruz.</p>
+
+<p>Özgür Yazılım Vakfı, GNU Projesi'ne birçok türde destek 
(kolaylıklar,
+hizmetler) sağlar. Bu desteklerin nasıl işlediği bu belgenin kapsamı
+dışındadır.</p>
+
+<h3 id="software-development-structure">Yazılım Geliştirme Yapısı</h3>
+
+<p>GNU Projesi'nin etkinliklerinin çoğu yazılım paketlerinin 
geliştirilmesinden
+oluşmaktadır. GNU'nun yazılım geliştirmesi şu şekilde 
yapılandırılmıştır.</p>
+
+<h4 id="chief-gnuisance">Baş GNUisance</h4>
+
+<p>GNU Projesi, Baş GNUisance, projenin kurucusu Richard Stallman, tarafından
+yönetilmektedir. Baş GNUisance ilke olarak genel felsefe ve standartlar da
+dâhil olmak üzere tüm önemli kararlardan sorumludur ve bu kararların
+yürütülmesi açısından projeyi yönlendirir. Baş GNUisance; yazılım
+paketlerini GNU paketi olarak adlandırır veya gerektiğinde hizmetten 
çıkarır
+ve bakımcıları görevlendirir.</p>
+
+<p>Uygulamada Baş GNUisance bu kararların çoğunu ve görevlerin çoğunu
+başkalarına devreder ve bir GNU paketinin geliştirme özelliklerine nadiren
+müdahale eder, ve bu genellikle sadece öneri şeklindedir.</p>
+
+<h4 id="assistant-gnuisances">Yardımcı GNUisance'ler</h4>
+
+<p><a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> adresiyle
+erişilebilir olan bu ekip, GNU Yazılımı sahipleri için ilk irtibat
+noktasıdır. Tüm proje boyunca geliştirme etkinliklerini takip ederler,
+zamanında yayımlar sağlarlar, bakımcıların GNU'nun <a
+href="/philosophy/">felsefesini</a> ve yönergelerini izleyip izlemediklerini
+denetlerler ve ortaya çıkabilecek çatışmaları çözerler. Ayrıca bir
+bakımcının görevi bıraktığı veya yeni bir gönüllünün mevcut bir 
paketi
+sürdürmek için harekete geçtiği durumları (bu durumda Baş GNUisance 
adına
+yeni bir bakımcı görevlendirebilirler) da ele alırlar.</p>
+
+<p>Gerektiğinde, mevcut GNU gönüllülerinden yeni üyeler alınır. Bununla
+birlikte belirli görevler için yardım genellikle kabul edilir ve ilgili GNU
+gönüllüleri temasa geçebilirler.</p>
+
+<h4 id="maintainers">Paket bakımcıları</h4>
+
+<p>Her GNU yazılım paketinin Baş GNUisance veya yardımcı GNUisance'ler
+tarafından görevlendirilen belirli bakımcıları vardır. Paket 
bakımcıları
+yetkisi altında görevlendirildikleri ve nadiren görevden alan Baş
+GNUisance'ye karşı sorumludur ve GNU Projesi adına üstlendikleri paketleri
+geliştirmekle yükümlüdürler.</p>
+
+<p>Bakımcıların ilk görevlendirilmesi, bir program <a
+href="/help/evaluation.html">GNU paketi olarak kabul edildiğinde</a>
+yapılır. Bunlar normalde programı bir GNU paketi yapmayı kabul eden ana
+geliştiricilerden bazılarıdır.</p>
+
+<p>Zamanla bakımcılar nadiren görevi bırakırlar. Bazı durumlarda biricik
+bakımcı rolden ayrılır ve paketi bakımsız bırakır. Baş GNUisance 
genellikle
+yardımcı GNUisance'lere yeni bakımcılar bulma ve görevlendirme yetkisi
+verir. <a href="/server/takeaction.html#unmaint">Şu anda bakımı yapılmayan
+paketlerin listesine bakabilirsiniz</a>. Eski bakımcılardan yeni bakımcılar
+önermelerini istiyoruz ve bu önerileri dikkatle değerlendiriyoruz.</p>
+
+<p>Bir paketin bakımcıları, geliştirilmesine katkıda bulunmak için 
genellikle
+başkalarını işe alır ve bazı teknik kararları onlara devreder. Ancak
+bakımcılar, GNU Projesi'ne karşı sorumluluklarını yerine getirebilmeleri
+için paketin tamamı üzerinde yetki sahibi olurlar.</p>
+
+<p>Bir bakımcının birincil sorumluluğu; GNU Projesi'nin felsefesi, misyonu,
+politikaları ve genel kararları doğrultusunda iyi ve kullanışlı bir 
şekilde
+programı geliştirmek ve sürdürmektir. Bakımcılar ayrıca paketlerinin GNU
+Sistemi'nin geri kalanıyla uyumlu çalışmasını sağlamalıdır. Daha 
fazla bilgi
+için <a href="/help/evaluation.html#whatmeans">bakımcıların temel 
görevleri
+ve bir programın GNU paketi olmasının ne anlama geldiğini
+okuyabilirsiniz</a>.</p>
+
+<p>Genel olarak bakımcılar yazılım paketlerinin üstlendiği teknik 
yönergeleri
+belirler ve böylece paketler için günlük kararlar alırlar. Aynı şekilde
+paketlerin birlikte uyumlu çalışmasını sağlarken bakımcılar doğrudan
+birbirleriyle çalışabilirler ve biz de bunu teşvik ediyoruz. Baş GNUisance
+bir veya daha fazla GNU paketini doğrudan etkileyen bir kararı nadiren
+verir. Etkilenen paketlerin sahipleri GNU Projesi adına kararı yürütmekle
+sorumludur.</p>
+
+<p>Bakımcıların belirli sorumlulukları ve GNU yazılımının bakımıyla 
ilgili
+teknik yönlendirme hakkında daha eksiksiz bilgi <a href="/prep/maintain">GNU
+Yazılımı Bakımcıları İçin Bilgiler</a> ve <a href="/prep/standards">GNU
+Kodlama Standartları</a> belgelerinde bulunabilir.</p>
+
+<p>GNU paketi bakımcılarının felsefemize uymasını veya 
politikalarımızı
+onaylamasını değil, yalnızca izlemelerini istiyoruz. Bakımcılar ve 
katkıda
+bulunanlar; GNU yazılımı üzerinde yaptıkları çalışmalarda felsefemizi,
+politikalarımızı ve ara sıra belirli kararlarımızı uygulamalıdır.</p>
+
+<h3 id="package-development-support">GNU Paket Geliştirme için Destek</h3>
+
+<p>Birçok ekip GNU paketlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi için 
çeşitli
+şekillerde destek sağlarlar. Bu ekiplerin çoğunun onları yönlendirecek 
bir
+koordinatörü vardır; çoğu durumda koordinatör aksi belirtilmedikçe 
doğrudan
+Baş GNUisance'ye rapor verir. Kuşkuya düşerseniz öneri için <a
+href="mailto:address@hidden";>Gönüllü GNU Koordinatörleri</a> ile iletişime
+geçebilirsiniz.</p>
+
+<h4 id="gnueval">Yazılım Değerlendirme</h4>
+
+<p><a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> adresindeki yazılım
+değerlendirme ekibi, GNU paketleri olarak önerilen yazılım paketlerini
+değerlendirir. Bu, yazılımın işlevselliğinin yanı sıra yazılım 
özgürlüğü ve
+programın GNU sistemine nasıl uyduğu ile ilgili konuların dikkatle
+değerlendirilmesini içerir.</p>
+
+<p>Gerektiğinde, mevcut GNU gönüllülerinden yeni üyeler alınır. Savannah
+üzerinde GNU olmayan yazılım değerlendirmesi ile ilgili önceden deneyim
+tercih sebebidir.</p>
+
+<h4 id="gnueval-security">Yazılım Güvenliği Değerlendirmesi</h4>
+
+<p><a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>
+adresindeki yazılım güvenliği değerlendirme ekibi, yazılım 
değerlendirme
+ekibiyle birlikte çalışır. GNU'ya sunulan yazılımda herhangi bir 
güvenlik
+sorunu olup olmadığını belirler.</p>
+
+<p>Gerektiğinde, mevcut GNU gönüllülerinden yeni üyeler alınır.</p>
+
+<h4 id="security">Güvenlik Ekibi</h4>
+
+<p><a href="mailto:address@hidden";>Güvenlik Ekibi</a>, güvenlik hatalarının
+zamanında çözülmesine yardımcı olur. GNU paketinin bakımcısı bir 
güvenlik
+açığının raporuna yanıt vermezse raportör sorunu güvenlik ekibine
+iletebilir. Sorunun acil olduğuna karar verilirse bir yama geliştirilebilir
+ve paketin onarılmış bir sürümü yayımlanabilir. Bakımcılar ayrıca 
güvenlik
+ekibinden paketlerinin güvenliğini sağlama konusunda öneri 
isteyebilirler.</p>
+
+<p>Gerektiğinde, mevcut GNU gönüllülerinden yeni üyeler alınır.</p>
+
+<h4 id="platform-testers">Platform Sınayıcıları</h4>
+
+<p><a
+href="//lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers">address@hidden</a>
+e-posta listesinin arkasındaki gönüllüler, doğru çalıştığından emin 
olmak
+için GNU yazılımının farklı donanım platformlarındaki ön sürümlerini
+sınarlar.</p>
+
+<p>Yeni gönüllüler bekliyoruz.</p>
+
+<h4 id="mentors">Danışmanlar</h4>
+
+<p>GNU Danışmanları (<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>) 
yeni
+yazılım bakımcılarına kılavuzluk etmeye gönüllüdür.</p>
+
+<p>Uzun süredir GNU bakımcılarından gönüllü olmalarını istiyoruz.</p>
+
+<h4 id="proofreaders">Düzeltmenler</h4>
+
+<p>Düzeltmenler listesi, İngilizce metinleri düzelterek GNU paketi
+bakımcılarına yardımcı olmak için kullanılabilir. Düzeltme istemek 
için <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> adresine yazın.</p>
+
+<h3 id="other-teams-services">Diğer Ekipler ve Hizmetler</h3>
+
+<p>Diğer birkaç ekip GNU Projesi içindeki günlük işleyişi 
kolaylaştırır,
+yönetir veya projenin belirli hedeflerini geliştirir.</p>
+
+<h4 id="gac">GNU Danışma Kurulu</h4>
+
+<p><a href="/contact/gnu-advisory.html">GNU Danışma Kurulu</a> (<abbr
+title="GNU Advisory Committee">GAC</abbr>), Baş GNUisance'ye önerilerde
+bulunmak için mevcuttur. Danışma Kurulu üyeleri Baş GNUisance tarafından
+atanır. Danışma Kurulu genel olarak GNU Projesi adına GNU Projesi'nin
+sağlığını izler ve olası tartışma konularını gündeme taşır.</p>
+
+<h4 id="savannah-hackers">Savannah Hacker'leri</h4>
+
+<p><a href="//savannah.gnu.org">Savannah</a>, GNU Projesi'nin yazılım 
işbirliği
+platformudur. Kod depolarını, hata raporlama araçlarını, e-posta listesi
+arayüzlerini ve daha fazlasını barındırır. Savannah, <a
+href="mailto:address@hidden";>Savannah Hacker'leri</a> <a
+href="#tn1">[1]</a> tarafından yönetilmektedir. Savannah Hacker'leri, GNU
+yazılımının hizmet üzerinde düzgün bir şekilde barındırılmasını 
sağlamanın
+yanı sıra, yazılım işbirliği platformunda barındırılmak üzere GNU 
olmayan
+yazılım başvurularını da değerlendirir.</p>
+
+<p>Yeni gönüllüler bekliyoruz.</p>
+
+<h4 id="webmasters">Web Yöneticileri</h4>
+
+<p><a href="/people/webmeisters.html">GNU Web Yöneticileri</a>; <a
+href="/">https://www.gnu.org</a> adresindeki web sayfalarının bakımından ve
+güncellenmesinden sorumludur.</p>
+
+<p>Web yöneticileri ayrıca özgür yazılım ve lisanslar gibi konularda kamu
+tarafından gönderilen çeşitli soruları da (yanıt net olduğunda)
+yanıtlar. Bir dağıtımı değerlendirmek, web yöneticisi olmak isteyen 
kişileri
+değerlendirmek ve yansı listesini güncellemek için isteklerin ilk
+filtrelemesini yaparlar.</p>
+
+<p>GNU Web Yöneticisi Grubu,&nbsp;<a href="mailto:address@hidden";>Baş
+GNUisance</a>'ye rapor veren Baş Web Yöneticisi tarafından yönetilir. Yeni
+gönüllüler bekliyoruz. <a
+href="/server/standards/webmaster-quiz.html">Gönüllü Web Yöneticisi
+Sınavı</a>'na bakın.</p>
+
+<h4 id="web-translators">Web Çevirmenleri</h4>
+
+<p>Her dilin bir ekip koordinatörü tarafından yönetilen bir çeviri ekibi
+vardır. Daha fazla bilgi için <a
+href="/server/standards/README.translations.html">www.gnu.org adresindeki
+Web Sayfalarını Çevirme Kılavuzu</a>'na bakabilirsiniz. Ekip
+koordinatörleri, Baş GNUisance'ye rapor veren&nbsp;<a
+href="mailto:address@hidden";>GNU Çevirileri
+Yöneticisi</a>'ne&nbsp;rapor verir.</p>
+
+<h4 id="list-helpers">Liste Yardımcıları</h4>
+
+<p><a href="//savannah.gnu.org/maintenance/ListHelperAntiSpam/">Listhelper</a>,
+GNU e-posta listelerine gönderilen spam'ları yarı otomatik olarak yöneten
+bir sistemdir. Çoğu spam, spam filtreleri tarafından yakalanır ancak spam
+olmadığı tahmin edilen iletilerin kuyruğunu yönetmek için insan
+denetleticiler de mevcuttur.</p>
+
+<p>Gerektiğinde, mevcut GNU gönüllülerinden yeni üyeler alınır.</p>
+
+<h4 id="gvc">Gönüllü GNU Koordinatörleri</h4>
+
+<p>Gönüllü GNU Koordinatörleri (<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>),
+yeni gönüllüleri GNU Projesi içinde uygun işlere yönlendirmeye yardımcı
+olmaktadır</p>
+
+<p>Yeni GVC gönüllüleri bekliyoruz ancak önceden GNU içinde 
gönüllülük deneyimi
+olması (ve böylece GNU Projesi hakkında çok geniş bilgi) oldukça 
önerilir.</p>
+
+<h4 id="education">GNU Eğitim Ekibi</h4>
+
+<p><a href="/education/">GNU Eğitim Ekibi</a>, eğitim ortamlarında GNU 
İşletim
+Sistemi'nin benimsenmesini teşvik eder. Ayrıca okulları değerlendirir ve
+okul yöneticileriyle konuşur.</p>
+
+<p>Yeni gönüllüler bekliyoruz.</p>
+
+<h4 id="standards">GNU Standartları Grubu</h4>
+
+<p>GNU Standartları Grubu, GNU kodlama standartlarını güncelleme 
önerilerini
+değerlendirir. Herkes <a
+href="//lists.gnu.org/mailman/listinfo/bug-standards">bug-standards</a>
+e-posta listesinden bir öneri gönderebilir. Grup daha sonra tüm 
ayrıntıları
+ve çıkarımları sonuçlandırmak için öneriyi tartışır ve 
değerlendirir. Daha
+sonra teklifi, kararı veren Baş GNUisance'ye bir öneri şeklinde
+sunarlar. Grup ayrıca belgede değişiklik yapmanın yanı sıra belgeyi 
web'de
+güncellemekten de sorumludur.</p>
+
+<p>Gerektiğinde, mevcut GNU gönüllülerinden yeni üyeler alınır.</p>
+
+<h3 id="correcting-errors">Hataları Düzeltme</h3>
+
+<p>Mevcut yapının bu tanımlamasında, daha önce merkezi bir belge 
olmadığından
+dolayı hatalar veya eksiklikler bulursak, bu belgenin hem <a
+href="/gnu/gnu-structure.org">Org sürümünü</a> hem de <a
+href="/gnu/gnu-structure.html">HTML sürümünü</a> üçüncü sürüm 
numarasını
+ilerleterek güncelleyeceğiz. Eski sürümleri <a
+href="/gnu/old-gnu-structure/">bir alt dizinde</a> saklayacağız.</p>
+
+<h3 id="future-changes">Yönetsel Yapıda Gelecekteki Değişiklikler</h3>
+
+<p>GNU Projesi'nin yönetsel yapısındaki değişikliklere, genellikle uygun 
GNU
+Projesi tartışma listelerinde olmak üzere, GNU katkıcılarıyla 
danışmalara
+başlandıktan sonra Baş GNUisance tarafından karar verilir. Bu 
danışmaların
+amacı; akıllıca bir karar vermek için olası alternatifleri düşünmek ve 
ne
+gibi iyi ve kötü etkileri olacağını öngörmektir.</p>
+
+<p>Kabul edilen değişiklikleri bildirmek için hem Org sürümü hem de HTML 
sürümü
+(önceki bölüme bakınız) olan bu belgeyi güncelleyeceğiz ve birinci 
ve/veya
+ikinci sürüm numarasını ilerleteceğiz. Eski sürümleri bir alt dizinde
+saklayacağız.</p>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+<a id="tn1">[1]</a> Burada kullanılan hacker, üstat anlamındadır: teknik
+beceri sahibi, problem çözmeden zevk alan ve sınırları aşan kişiler, 
belirli
+bir konuda sahip olduğu bilgiyi kullanıp daha fazlasını öğrenmeye 
meraklı
+kişiler.</div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile
+iletişim kurmanın <a href="/contact/">başka yolları</a> da vardır. Lütfen
+çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine
+gönderin.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve
+önerilerinizi lütfen <a
+href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;bildirin</a>.</p><p>Bu
+yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için lütfen <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Çeviriler BENİOKU</a>
+sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri
+gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek bir <a
+href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak istiyorsanız, <a
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>çalışma&nbsp;sayfamızı</a>
+ziyaret edebilirsiniz.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 2020 Brandon Invergo and Richard Stallman</p>
+
+<p>Bu sayfa <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
+Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı</a> altında
+lisanslanmıştır.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.tr.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>
+<ul>
+<li>The FLOSS Information <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+2020.</li>
+</ul></div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Son Güncelleme:
+
+$Date: 2020/03/07 14:58:30 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>

Index: old-gnu-structure/old-gnu-structure.tr.html
===================================================================
RCS file: old-gnu-structure/old-gnu-structure.tr.html
diff -N old-gnu-structure/old-gnu-structure.tr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ old-gnu-structure/old-gnu-structure.tr.html 7 Mar 2020 14:58:31 -0000    
1.1
@@ -0,0 +1,107 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/gnu/old-gnu-structure/old-gnu-structure.en.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.91 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>GNU Projesi'nin Yapısı ve Yönetimi'nin eski sürümleri - GNU 
Projesi - Özgür
+Yazılım Vakfı</title>
+
+<!--#include virtual="/gnu/old-gnu-structure/po/old-gnu-structure.translist" 
-->
+<!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<h2>GNU Projesi'nin Yapısı ve Yönetimi'nin eski sürümleri</h2>
+
+<p>Şu anda eski sürüm yok. Lütfen <a href="/gnu/gnu-structure.html">güncel
+sürüme</a> bakın.</p>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile
+iletişim kurmanın <a href="/contact/">başka yolları</a> da vardır. Lütfen
+çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine
+gönderin.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve
+önerilerinizi lütfen <a
+href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;bildirin</a>.</p><p>Bu
+yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için lütfen <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Çeviriler BENİOKU</a>
+sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri
+gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek bir <a
+href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak istiyorsanız, <a
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>çalışma&nbsp;sayfamızı</a>
+ziyaret edebilirsiniz.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 2020 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Bu sayfa <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
+Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı</a> altında
+lisanslanmıştır.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.tr.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>
+<ul>
+<li>The FLOSS Information <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+2020.</li>
+</ul></div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Son Güncelleme:
+
+$Date: 2020/03/07 14:58:31 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>

Index: old-gnu-structure/po/old-gnu-structure.tr-en.html
===================================================================
RCS file: old-gnu-structure/po/old-gnu-structure.tr-en.html
diff -N old-gnu-structure/po/old-gnu-structure.tr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ old-gnu-structure/po/old-gnu-structure.tr-en.html  7 Mar 2020 14:58:31 
-0000    1.1
@@ -0,0 +1,76 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.91 -->
+<title>Old versions of The Structure and Administration of the GNU 
+Project - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+ <!--#include virtual="/gnu/old-gnu-structure/po/old-gnu-structure.translist" 
-->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Old versions of The Structure and Administration of the GNU 
+Project</h2>
+
+<p>There are currently no old versions. Please refer to <a 
+href="/gnu/gnu-structure.html">the current version</a>.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2020 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2020/03/07 14:58:31 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>

Index: po/gnu-structure.tr-en.html
===================================================================
RCS file: po/gnu-structure.tr-en.html
diff -N po/gnu-structure.tr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/gnu-structure.tr-en.html 7 Mar 2020 14:58:31 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,397 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.91 -->
+<title>The Structure and Administration of the GNU Project
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+ <!--#include virtual="/gnu/po/gnu-structure.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>The Structure and Administration of the GNU Project</h2>
+
+<p class="byline">by Brandon Invergo and Richard Stallman</p>
+
+<p class="big"><strong>Version 1.0.1</strong></p>
+
+<div class="announcement">
+<p>An <a href="/gnu/gnu-structure.org">Org version</a> of this
+document is also available.</p>
+</div>
+
+<hr class="thin" />
+
+<p>The GNU Project develops and maintains the
+<a href="/gnu/about-gnu.html">GNU operating system</a>. Through this
+work, and other related activities, the GNU Project advocates and
+promotes <a href="/philosophy/philosophy.html">software freedom</a>,
+the core philosophy of the free software movement.</p>
+
+<p>An operating system consists of many software components that
+together make a computer do useful jobs. It includes code for
+low-level functionality, such as the kernel and drivers, plus system
+libraries, as well as the programs (utilities, tools, applications,
+and games) that users explicitly run. The GNU operating system
+comprises software across this entire spectrum. Many of the programs
+are specifically developed and released by the GNU Project; these are
+termed &ldquo;GNU packages&rdquo;. The GNU system also includes
+components that are <a href="/philosophy/categories.html">free
+programs</a> released by other developers, outside of the GNU
+Project.</p>
+
+<p>Just as the programs composing an operating system must work
+together coherently, the GNU Project must operate coherently. Most of
+the work consists of developing specific programs, but these programs
+are not independent projects; they must fit well together to
+constitute the GNU system we wish for. Therefore, over the course of
+decades, we have developed structure for the project. None of it is
+new, but this is the first time we have documented all of it in one
+place.</p>
+
+<p>The Free Software Foundation provides many kinds of support
+(facilities, services) to the GNU Project. How that works is outside
+the scope of this document.</p>
+
+<h3 id="software-development-structure">Software Development Structure</h3>
+
+<p>Most of the GNU Project's activity consists of development of
+software packages. Here is how GNU software development is
+structured.</p>
+
+<h4 id="chief-gnuisance">The Chief GNUisance</h4>
+
+<p>The GNU Project is led by the Chief GNUisance, Richard Stallman,
+the founder of the project. The Chief GNUisance is responsible in
+principle for all significant decisions, including the overall
+philosophy and standards, and directs the project in carrying them
+out. The Chief GNUisance dubs software packages as GNU packages, or
+decommission one when necessary, and appoints their maintainers.</p>
+
+<p>In practice, the Chief GNUisance delegates many of these decisions
+and most of the tasks to others, and only rarely intervenes in the
+specifics of development of a GNU package&mdash;and usually that is
+with a suggestion.</p>
+
+<h4 id="assistant-gnuisances">Assistant GNUisances</h4>
+
+<p>This team, residing at
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, is
+available as a first point-of-contact for maintainers of GNU Software.
+They keep track of development activity across the entire project,
+ensuring timely releases, checking that the maintainers follow
+GNU's <a href="/philosophy/">philosophy</a> and guidelines, and
+resolving any conflicts that might arise. They also handle cases when
+a maintainer steps down or when a new volunteer steps up to maintain
+an existing package (in which case they can appoint a new maintainer
+on behalf of the Chief GNUisance).</p>
+
+<p>New members are recruited from existing GNU volunteers when needed.
+However, help is often welcome for specific tasks and interested GNU
+volunteers are welcome to get in touch.</p>
+
+<h4 id="maintainers">Package maintainers</h4>
+
+<p>Each GNU software package has specific maintainers, appointed by
+the Chief GNUisance or the assistant GNUisances. The package
+maintainers are responsible to the Chief GNUisance, under whose
+authority they are appointed and on rare occasions dismissed, and they
+are in charge of developing their packages on behalf of the GNU
+Project.</p>
+
+<p>The initial appointment of maintainers is done when a program is
+<a href="/help/evaluation.html">accepted as a GNU package</a>. These
+are normally some of the main developers who agreed to make the
+program a GNU package.</p>
+
+<p>Over time, maintainers occasionally step down. In some cases, the
+sole maintainer steps down from the role, leaving the package
+unmaintained. The Chief GNUisance usually delegates finding and
+appointing new maintainers to the assistant GNUisances.
+<a href="/server/takeaction.html#unmaint">See the list of currently
+unmaintained packages</a>. We ask the old maintainers to recommend
+new maintainers, and we consider those suggestions appreciatively.</p>
+
+<p>The maintainers of a package often recruit others to contribute to
+its development, and delegate some technical decisions to them.
+However, the maintainers retain authority over the whole of the
+package so they can carry out their responsibility to the GNU
+Project.</p>
+
+<p>A maintainer's primary responsibility is to do a good, practical
+job of developing and maintaining the program in accord with the GNU
+Project's philosophy, mission, policies, and general decisions.
+Maintainers must also ensure that their packages work well with the
+rest of the GNU System. For more information,
+<a href="/help/evaluation.html#whatmeans">read about maintainers'
+basic duties and what it means for a program to be a GNU
+package</a>.</p>
+
+<p>In general, maintainers determine the technical directions that the
+software packages take and thus they make the day-to-day decisions for
+the packages. Likewise, in making their packages work well together,
+maintainers can work directly with each other, and we encourage them
+to do so. Rarely, the Chief GNUisance will make a decision that
+directly affects one or more GNU packages. The maintainers of the
+affected packages have the responsibility to execute the decision on
+behalf of the GNU Project.</p>
+
+<p>More complete information about the specific responsibilities of
+maintainers and technical guidance for maintaining GNU software can be
+found in the <a href="/prep/maintain">Information for Maintainers of
+GNU Software</a> and <a href="/prep/standards">GNU Coding
+Standards</a> documents.</p>
+
+<p>We do not require that GNU package maintainers agree with our
+philosophy, or approve of our policies&mdash;only to follow them.
+Maintainers and contributors must carry out our philosophy, policies
+and occasional specific decisions in their work on GNU software.</p>
+
+<h3 id="package-development-support">Support for GNU Package Development</h3>
+
+<p>Several teams provide various kinds of support to the development
+and management of GNU packages. Most of these teams have a
+coordinator to direct them; in most cases, the coordinator reports
+directly to the Chief GNUisance unless otherwise stated. When in
+doubt, you can contact the <a href="mailto:address@hidden";>GNU Volunteer
+Coordinators</a> for advice.</p>
+
+<h4 id="gnueval">Software Evaluation</h4>
+
+<p>The software evaluation team at
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> evaluates
+software packages proposed as GNU packages. This involves a careful
+assessment of the software's functionality as well as pertinent issues
+related to software freedom and how the program fits with the GNU
+system.</p>
+
+<p>New members are recruited from existing GNU volunteers when needed.
+Prior experience with non-GNU software evaluation on Savannah is
+preferable.</p>
+
+<h4 id="gnueval-security">Software Security Evaluation</h4>
+
+<p>The software security evaluation team at
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>
+works with the software evaluation team. They determine whether there
+are any security concerns in software that has been offered to
+GNU.</p>
+
+<p>New members are recruited from existing GNU volunteers when
+needed.</p>
+
+<h4 id="security">Security Team</h4>
+
+<p>The <a href="mailto:address@hidden";>Security Team</a> helps to
+resolve security bugs in a timely fashion. If the maintainer of a GNU
+package fails to respond to a report of a security flaw, the reporter
+can escalate the issue to the security team. If it decides the issue
+is urgent, it can develop a patch and publish a fixed release of the
+package. Maintainers can also ask the security team for advice in
+securing their packages.</p>
+
+<p>New members are recruited from existing GNU volunteers when
+needed.</p>
+
+<h4 id="platform-testers">Platform Testers</h4>
+
+<p>Volunteers behind the
+<a href="//lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers">address@hidden</a>
+mailing list test GNU software pre-releases on different hardware
+platforms to ensure that it functions correctly.</p>
+
+<p>New volunteers are welcome.</p>
+
+<h4 id="mentors">Mentors</h4>
+
+<p>The GNU Mentors
+(<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>) volunteer to
+provide guidance for new software maintainers.</p>
+
+<p>We ask long-time GNU maintainers to volunteer.</p>
+
+<h4 id="proofreaders">Proofreaders</h4>
+
+<p>The proofreaders list is available to help GNU package maintainers
+by proofreading English text. To request proofreading, write to
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
+
+<h3 id="other-teams-services">Other Teams and Services</h3>
+
+<p>Several other teams facilitate or manage the day-to-day operations
+within the GNU Project, or advance specific goals of the project.</p>
+
+<h4 id="gac">GNU Advisory Committee</h4>
+
+<p>The <a href="/contact/gnu-advisory.html">GNU Advisory Committee</a>
+(GAC) exists to provide advice to the Chief GNUisance. Members of the
+Advisory Committee are appointed by the Chief GNUisance. The Advisory
+Committee generally monitors the health of the GNU Project on behalf
+of the Chief GNUisance and they raise potential issues for
+discussion.</p>
+
+<h4 id="savannah-hackers">Savannah Hackers</h4>
+
+<p><a href="//savannah.gnu.org">Savannah</a> is the GNU Project's
+software forge. It hosts code repositories, bug reporting tools,
+mailing list interfaces and more. Savannah is administered by the
+<a href="mailto:address@hidden";>Savannah Hackers</a>.
+They keep the forge software up and running. In addition to ensuring
+that GNU software is properly hosted in the service, the Savannah
+Hackers also evaluate non-GNU software that applies to be hosted on
+the forge.</p>
+
+<p>New volunteers are welcome.</p>
+
+<h4 id="webmasters">Webmasters</h4>
+
+<p>The <a href="/people/webmeisters.html">GNU Webmasters</a> maintain
+and update the web pages at <a href="/">https://www.gnu.org</a>.</p>
+
+<p>Webmasters also answer various kinds of questions sent by the
+public, regarding topics such as free software and licenses (when the
+answer is clear). They do initial filtering of requests to evaluate a
+distro, evaluate people who would like to become webmasters, and
+update the list of mirrors.</p>
+
+<p>The GNU Webmaster Group is led by
+the&nbsp;<a href="mailto:address@hidden";>Chief Webmaster</a>
+who reports to&nbsp; the Chief GNUisance. New volunteers are welcome.
+See <a href="/server/standards/webmaster-quiz.html">the Volunteer
+Webmaster Quiz</a>.</p>
+
+<h4 id="web-translators">Web Translators</h4>
+
+<p>Each language has a translation team, directed by a team
+coordinator.
+See <a href="/server/standards/README.translations.html">the Guide to
+Translating Web Pages on www.gnu.org</a> for more information. The
+team coordinators report to
+the&nbsp;<a href="mailto:address@hidden";>GNU Translations
+Manager</a>, who&nbsp;reports to the Chief GNUisance.</p>
+
+<h4 id="list-helpers">List Helpers</h4>
+
+<p><a href="//savannah.gnu.org/maintenance/ListHelperAntiSpam/">Listhelper</a>
+is a system for semi-automatically managing spam sent to GNU mailing
+lists. Most spam is caught by spam filters, but human moderators are
+also available to manage the queue of messages predicted not to be
+spam.</p>
+
+<p>New members are recruited from existing GNU volunteers when
+needed.</p>
+
+<h4 id="gvc">GNU Volunteer Coordinators</h4>
+
+<p>The GNU Volunteer Coordinators
+(<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>) help to guide new
+volunteers towards suitable jobs within the GNU Project</p>
+
+<p>New GVC volunteers are welcome, but prior experience volunteering
+within GNU (and thus broad knowledge of the GNU Project) is highly
+recommended.</p>
+
+<h4 id="education">GNU Education Team</h4>
+
+<p>The <a href="/education/">GNU Education Team</a> promotes the
+adoption of the GNU Operating System in educational environments. It
+also evaluates schools and speaks to school administrators.</p>
+
+<p>New volunteers are welcome.</p>
+
+<h4 id="standards">GNU Standards Group</h4>
+
+<p>The GNU Standards Group evaluates proposals to update the GNU
+coding standards. Anyone can submit a proposal via the
+<a href="//lists.gnu.org/mailman/listinfo/bug-standards">bug-standards</a>
+mailing list. The group then discusses and evaluates the proposal to
+work out all the details and implications. They then present the
+proposal and a recommendation to the Chief GNUisance, who makes the
+decision. The group is also responsible for installing changes to the
+document as well as updating the document on the web.</p>
+
+<p>New volunteers are recruited from existing GNU volunteers when
+needed.</p>
+
+<h3 id="correcting-errors">Correcting Errors</h3>
+
+<p>If we find errors or omissions in this description of the existing
+structure, which are possible since it previously had no centralized
+documentation, we will update this document, both
+<a href="/gnu/gnu-structure.org">the Org version</a> and
+<a href="/gnu/gnu-structure.html">the HTML version</a>, advancing the
+third version number. We will keep older versions available
+in <a href="/gnu/old-gnu-structure/">a subdirectory</a>.</p>
+
+<h3 id="future-changes">Future Changes in Administrative Structure</h3>
+
+<p>Changes in the GNU Project administrative structure are decided on
+by the Chief GNUisance after starting consultations with GNU
+contributors, usually on appropriate GNU Project discussion lists.
+The aim of these consultations is to consider possible alternatives
+and anticipate what good and bad effects they would have, so as to
+make a wise decision.</p>
+
+<p>To report changes that are adopted, we will update this document, 
+both the Org version and the HTML version (see previous section), 
+advancing the first and/or second version number.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2020 Brandon Invergo and Richard Stallman</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2020/03/07 14:58:31 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]