www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/gnun/compendia compendium.tr.po


From: Therese Godefroy
Subject: www/server/gnun/compendia compendium.tr.po
Date: Sun, 8 Mar 2020 09:00:04 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 20/03/08 09:00:04

Modified files:
    server/gnun/compendia: compendium.tr.po 

Log message:
    Clean up the Turkish compendium (T.E. Kalayci).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/gnun/compendia/compendium.tr.po?cvsroot=www&r1=1.104&r2=1.105

Patches:
Index: compendium.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/server/gnun/compendia/compendium.tr.po,v
retrieving revision 1.104
retrieving revision 1.105
diff -u -b -r1.104 -r1.105
--- compendium.tr.po  4 Mar 2020 10:01:58 -0000    1.104
+++ compendium.tr.po  8 Mar 2020 13:00:04 -0000    1.105
@@ -1,36 +1,23 @@
-# Turkish translations for words-to-avoid.html package
-# words-to-avoid.html paketi için Türkçe çeviriler
-# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as the words-to-avoid.html 
package.
-# Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>, 2009.
-# Çiğdem Özşar, 2009.
-# Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.
-# Serkan Çapkan, 2009.
-# İzlem Gözükeleş, 2009.
+# Turkish translation of https://www.gnu.org/server/body-include-1.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# T. E. Kalayci <address@hidden>, 2020.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: words-to-avoid.html\n"
+"Project-Id-Version: body-include-1.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-09-13 09:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-25 16:11+0100\n"
-"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
-"Language: tr\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-08 09:14+0100\n"
+"Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-08-04 04:25-0300\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: tr\n"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
@@ -44,7 +31,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -62,26 +48,26 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındakı "
-"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
-"Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"Bu sayfa <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
@@ -93,28 +79,26 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"Bu sayfa <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Atıf-Türetilemez 3.0 Birleşik 
Devletler "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "John Gilmore"
-msgstr ""
+msgstr "John Gilmore"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Paul Eggert"
-msgstr ""
+msgstr "Paul Eggert"
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Table of Contents"
 msgstr "İçindekiler"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Introduction"
 msgstr "Giriş"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
@@ -127,24 +111,18 @@
 "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
-msgstr "Yazan: <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "yazan <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "by <strong>Richard Stallman</strong>"
-msgstr "<strong>Richard Stallman</strong>"
+msgstr "yazan <strong>Richard Stallman</strong>"
 
-# type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
 "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
@@ -153,48 +131,40 @@
 "GNU, FSF, Özgür Yazılım Vakfı, Linux, Emacs, GCC, Unix, Özgür 
Yazılım, "
 "İşletim Sistemi, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
-# type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
 "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
 "computer users can have the freedom to share and improve the software they "
 "use."
 msgstr ""
-"1983 yılından beri, bilgisayar kullanıcıları paylaşma ve geliştirme "
-"özgürlüklerine sahip olabilmesi için Unix tarzı özgür GNU işletim 
sistemi "
-"geliştiriliyor."
+"1983 yılından beri bilgisayar kullanıcılarının kullandıkları 
yazılımı "
+"paylaşma ve geliştirme özgürlüğüne sahip olmaları için özgür Unix "
+"biçimindeki işletim sistemi GNU geliştiriliyor."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Disclaimer"
-msgstr ""
+msgstr "Sorumluluk Reddi"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<a href=\"/fun/humor.html\">Other humor</a> in the GNU Humor Collection."
 msgstr ""
+"GNU Mizah Koleksiyonu'ndaki <a href=\"/fun/humor.html\">diğer mizah</a> "
+"ögeleri."
 
-# type: Content of: <div><h2>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Check out other Free Software Foundation campaigns"
 msgid "The Free Software Foundation claims no copyright on this joke."
-msgstr "Diğer Özgür Yazılım Kampanyalarını gözden geçirin"
+msgstr "Özgür Yazılım Vakfı bu şaka için telif hakkı talep etmiyor."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The joke on this page was obtained from the FSF's <a href=\"http://lists.gnu.";
 "org/\">email archives</a> of the GNU Project."
 msgstr ""
+"Bu sayfadaki şaka FSF'nin GNU Projesi <a href=\"http://lists.gnu.org/\";>e-"
+"posta arşivlerinden</a> alınmıştır."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -202,35 +172,21 @@
 msgstr ""
 "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
-"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
-"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
-"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
-"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+"Lütfen çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya 
önerilerinizi <a "
+"href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine "
+"gönderin."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Footnotes"
 msgstr "Dipnotlar"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
@@ -238,29 +194,23 @@
 "yazan <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</"
 "strong></a>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "<em>Page text:</em>&nbsp; Copyright &copy; 2019 Free Software Foundation, "
 "Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"<em>Sayfa metni:</em>&nbsp; Copyright &copy; 2019 Free Software Foundation, "
+"Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "Available under the <a rel=\"license\" href=\"https://creativecommons.org/";
 "licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
 "International License</a>."
 msgstr ""
-"Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"<a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.";
+"tr\">Creative Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı</a> 
ile "
+"yayınlanmıştır."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -271,18 +221,22 @@
 "without permission. For any other requests, please ask &lt;<a href=\"mailto:";
 "address@hidden\">address@hidden</a>&gt; for permission first.</strong>"
 msgstr ""
+"Bununla birlikte GNU kafası, GNU Projesinin ayrıca bir markasıdır. "
+"<strong>Eğer GNU kafasını Özgür Yazılım Vakfı veya GNU projesi 
tarafından "
+"yönetilen bir siteye bağlantı vermek için kullanmak istiyorsanız, bunu "
+"rahatça yapabilirsiniz veya GNU hakkında destekleyici ve doğru bir 
şekilde "
+"konuşulan bağlamlarda kullanmak için de izin almanıza gerek yoktur. 
Diğer "
+"bütün istekleriniz için lütfen &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a>&gt; e-posta adresi üzerinden izin sorun.</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright notice above."
-msgstr ""
+msgstr "Telif hakkı bildirimi yukarıdadır."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid "GNU/Linux FAQ by Richard Stallman"
 msgid "by Richard Stallman"
-msgstr "GNU/Linux SSS, yazar Richard Stallman"
+msgstr "yazan Richard Stallman"
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
@@ -293,12 +247,9 @@
 "\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın 
Seçilmiş "
 "Yazıları</cite></a> kitabında yayınlanmıştır."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "The Free Software Foundation"
 msgid "Media Contact: Free Software Foundation"
-msgstr "Özgür Yazılım Vakfı"
+msgstr "Basın İletişimi: Özgür Yazılım Vakfı"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -312,9 +263,10 @@
 "Özgür olmayan (özel mülk) yazılım genellikle kötü amaçlı 
yazılımdır "
 "(kullanıcıya kötü davranmak için tasarlanmıştır). Özgür olmayan 
yazılım, "
 "geliştiricileri tarafından kontrol edilir ve bu da onları kullanıcılar "
-"üzerinde bir iktidar kurmasına yol açar; temel adaletsizlik budur. "
-"Geliştiriciler ve üreticiler genellikle bu iktidarı, hizmet vermeleri "
-"gereken kullanıcıların zararına uygularlar."
+"üzerinde bir iktidar kurmasına yol açar; <a 
href=\"/philosophy/free-software-"
+"even-more-important.html\">temel adaletsizlik budur</a>. Geliştiriciler ve "
+"üreticiler genellikle bu iktidarı, hizmet vermeleri gereken 
kullanıcıların "
+"zararına uygularlar."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "This typically takes the form of malicious functionalities."
@@ -332,94 +284,97 @@
 "address@hidden&gt;</a> adresine yazın."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by/4.0/\">Creative Commons Attribution 4.0 "
 "International License</a>."
 msgstr ""
-"Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"Bu sayfa <a rel=\"license\" href=\"https://creativecommons.org/licenses/";
+"by/4.0/deed.tr\">Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı</a> 
altında "
+"lisanslanmıştır."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Donald and Jill Knuth"
-msgstr ""
+msgstr "Donald and Jill Knuth"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Krishna Kunchithapadam"
-msgstr ""
+msgstr "Krishna Kunchithapadam"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Terence O'Gorman"
-msgstr ""
+msgstr "Terence O'Gorman"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "David Moews"
-msgstr ""
+msgstr "David Moews"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Alessandro Vesely"
-msgstr ""
+msgstr "Alessandro Vesely"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Antonio Carzaniga"
-msgstr ""
+msgstr "Antonio Carzaniga"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#equipmentservices\" id=\"TOCequipment\">Equipment and Services</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#equipmentservices\" id=\"TOCequipment\">Teçhizat ve Hizmetler</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"#patrons\" id=\"TOCpatrons\">Patrons</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"#patrons\" id=\"TOCpatrons\">Patronlar</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#sustaining\" id=\"TOCsustaining\">Sustaining Contributors</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#sustaining\" id=\"TOCsustaining\">Sürekli Katkıda Bulunanlar</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"#contributor\" id=\"TOCcontributor\">Contributors</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"#contributor\" id=\"TOCcontributor\">Katkıda Bulunanlar</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a id=\"TOCother\">Other</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"TOCother\">Diğer</a>"
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "<a href= \"#TOCpatrons\" id=\"patrons\">Patrons</a> ($5000 or more)"
 msgstr ""
+"<a href= \"#TOCpatrons\" id=\"patrons\">Patronlar</a> ($5000 ve daha fazla)"
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid ""
 "<a href=\"#TOCsustaining\" id=\"sustaining\">Sustaining Contributors</a> "
 "($1000 to $4999)"
 msgstr ""
+"<a href=\"#TOCsustaining\" id=\"sustaining\">Düzenli Katkıda Bulunanlar</a> 
"
+"(1000$-4999$ arası)"
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid ""
 "<a href=\"#TOCcontributor\" id=\"contributor\">Contributors</a> ($500 to "
 "$999)"
 msgstr ""
+"<a href=\"#TOCcontributor\" id=\"contributor\">Katkıda Bulunanlar</a> ($500 "
+"to $999)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Julian Graham"
-msgstr ""
+msgstr "Julian Graham"
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid ""
 "<a href=\"#TOCequipment\" id=\"equipmentservices\">Equipment and Services</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#TOCequipment\" id=\"equipmentservices\">Teçhizat ve Hizmetler</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Russell McManus"
-msgstr ""
+msgstr "Russell McManus"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -428,199 +383,15 @@
 "problem. Write to <a href=\"mailto:address@hidden\";> &lt;"
 "address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
+"Eğer bağışınız doğru bir şekilde listelenmiyorsa, listelemeyi 
unutmuşsak "
+"veya anonim kalmak istediğiniz halde listeleniyorsa, lütfen bizimle "
+"bağlantıya geçin ve sorunu çözelim. Bize <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"> &lt;address@hidden&gt;</a> adresinden ulaşabilirsiniz."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Inouye Satoru"
-msgstr ""
+msgstr "Inouye Satoru"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Jean-Francois Blavier"
-msgstr ""
-
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software "
-#~ "Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid "Copyright &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <div>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "Also note <a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free "
-#~| "Software</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/proprietary/proprietary.html\">Other examples of proprietary "
-#~ "malware</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ayrıca <a href=\"/philosophy/categories.html\">Özgür Yazılım "
-#~ "Kategorileri</a>ne göz atın."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid "Copyright &copy; 2017 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid "Copyright &copy; 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid "Copyright &copy; 2016 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#~| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Downloads</a>"
-#~ msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Yazılımlar</a>"
-
-# type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#~| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Downloads</a>"
-#~ msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Yazılımlar</a>"
-
-# type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#~| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Downloads</a>"
-#~ msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Yazılımlar</a>"
-
-# type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#~| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Downloads</a>"
-#~ msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Yazılımlar</a>"
-
-# type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#~| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Downloads</a>"
-#~ msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Yazılımlar</a>"
-
-# type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#~| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Downloads</a>"
-#~ msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Yazılımlar</a>"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid "Copyright &copy; 2015 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#~| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#~| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~| "\"><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#~ "ways to contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın 
<a "
-#~ "href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan "
-#~ "bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a 
href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#~| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#~| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~| "\"><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden\";><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın 
<a "
-#~ "href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan "
-#~ "bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a 
href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-
-# type: Attribute 'title' of: <link>
-#~ msgid "What's New"
-#~ msgstr "Neler olup bitiyor?"
-
-# type: Attribute 'title' of: <link>
-#~ msgid "New Free Software"
-#~ msgstr "Yeni Özgür Yazılımlar"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~| "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#~| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#~| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
-#~| "address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.";
-#~ "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/"
-#~ "\">other ways to contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın 
<a "
-#~ "href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan "
-#~ "bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a 
href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~| "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#~| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#~| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
-#~| "address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın 
<a "
-#~ "href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan "
-#~ "bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a 
href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+msgstr "Jean-Francois Blavier"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]