www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/po/rms-why-gplv3.tr.po philosophy/...


From: Therese Godefroy
Subject: www licenses/po/rms-why-gplv3.tr.po philosophy/...
Date: Wed, 11 Mar 2020 14:46:17 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 20/03/11 14:46:17

Added files:
    licenses/po  : rms-why-gplv3.tr.po 
    philosophy/po : upgrade-windows.tr.po 

Log message:
    New translations by The FLOSS Information, reviewed by T.E. Kalayci.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/rms-why-gplv3.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/upgrade-windows.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: licenses/po/rms-why-gplv3.tr.po
===================================================================
RCS file: licenses/po/rms-why-gplv3.tr.po
diff -N licenses/po/rms-why-gplv3.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ licenses/po/rms-why-gplv3.tr.po   11 Mar 2020 18:46:16 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,429 @@
+# Turkish translation of http://www.gnu.org/licenses/rms-why-gplv3.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: rms-why-gplv3.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-05 00:01+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-11 18:12+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Language: tr\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Why Upgrade to GPLv3 - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Neden GPLv3'e Yükseltilmeli - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Why Upgrade to GPLv3"
+msgstr "Neden GPLv3'e Yükseltilmeli"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by <strong>Richard Stallman</strong>"
+msgstr "yazan <strong>Richard Stallman</strong>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/gpl.html\">Version 3 of the GNU General Public License</"
+"a> (GNU GPL) has been released, enabling free software packages to upgrade "
+"from GPL version 2. This article explains why upgrading the license is "
+"important."
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU Genel Kamu Lisansı (<abbr title=\"GNU "
+"General Public License\">GNU GPL</abbr>)'nın 3. sürümü</a> yayımlandı 
ve "
+"özgür yazılım paketlerinin GPL'nin 2. sürümünden yükseltilmesine 
olanak "
+"sağladı. Bu yazıda lisansı yükseltmenin neden önemli olduğu 
açıklanıyor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"First of all, it is important to note that upgrading is a choice. GPL "
+"version 2 will remain a valid license, and no disaster will happen if some "
+"programs remain under GPLv2 while others advance to GPLv3. These two "
+"licenses are incompatible, but that isn't a fundamental problem."
+msgstr ""
+"Her şeyden önce yükseltmenin bir tercih olduğunu belirtmemiz gerekiyor. "
+"GPL'nin 2. sürümü geçerli bir lisans olarak kalacaktır ve bazı 
programlar "
+"GPLv2 kapsamında kalırken diğerlerinin GPLv3'e geçmesi felaket "
+"getirmeyecektir. Bu iki lisans uyumsuz olsa da, bu esas bir sorun değildir."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When we say that GPLv2 and GPLv3 are incompatible, it means there is no "
+"legal way to combine code under GPLv2 with code under GPLv3 in a single "
+"program. This is because both GPLv2 and GPLv3 are copyleft licenses: each "
+"of them says, &ldquo;If you include code under this license in a larger "
+"program, the larger program must be under this license too.&rdquo; There is "
+"no way to make them compatible. We could add a GPLv2-compatibility clause "
+"to GPLv3, but it wouldn't do the job, because GPLv2 would need a similar "
+"clause."
+msgstr ""
+"GPLv2 ve GPLv3'ün uyumsuz olduğunu söylediğimizde bunun anlamı, GPLv2 "
+"kapsamındaki bir kodu, GPLv3 kapsamındaki bir kodla birlikte tek bir "
+"programda birleştirmenin yasal bir yolunun olmadığıdır. Bunun nedeni, 
hem "
+"GPLv2 hem de GPLv3'ün copyleft lisansları olmasıdır: Her biri, &ldquo;Bu "
+"lisans kapsamındaki kodu daha büyük bir programa dâhil ederseniz daha 
büyük "
+"programın da bu lisans kapsamında olması gerekir.&rdquo; der. Bunları 
uyumlu "
+"hâle getirmenin bir yolu yoktur. GPLv3'e bir GPLv2 uyumluluk maddesi "
+"ekleyebiliriz ancak bu yeterli olmayacaktır, çünkü GPLv2'nin de benzer 
bir "
+"maddeye ihtiyacı olacaktır."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Fortunately, license incompatibility matters only when you want to link, "
+"merge or combine code from two different programs into a single program. "
+"There is no problem in having GPLv3-covered and GPLv2-covered programs side "
+"by side in an operating system. For instance, the TeX license and the "
+"Apache license are incompatible with GPLv2, but that doesn't stop us from "
+"running TeX and Apache in the same system with Linux, Bash and GCC. This is "
+"because they are all separate programs. Likewise, if Bash and GCC move to "
+"GPLv3, while Linux remains under GPLv2, there is no conflict."
+msgstr ""
+"Neyse ki lisans uyumsuzluğu yalnızca iki farklı programdaki kodu tek bir "
+"programa bağlamak, birleştirmek veya bir araya getirmek istediğinizde "
+"önemlidir. Bir işletim sisteminde GPLv3 ve GPLv2 kapsamındaki 
programların "
+"yan yana olması sorun değildir. Mesela TeX lisansı ve Apache lisansı 
GPLv2 "
+"ile uyumsuzdur ancak bu; TeX ve Apache'yi Linux, Bash ve GCC ile aynı "
+"sistemde çalıştırmamızı engellemez. Çünkü hepsi ayrı 
programlardır. Aynı "
+"şekilde Bash ve GCC GPLv3'e taşınırken, Linux GPLv2 altında kalsa da "
+"herhangi bir uyuşmazlık yoktur."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Keeping a program under GPLv2 won't create problems. The reason to migrate "
+"is because of the existing problems that GPLv3 will address."
+msgstr ""
+"Bir programı GPLv2 altında tutmak sorun değildir. Geçişin nedeni, 
GPLv3'ün "
+"mevcut sorunlara çözüm getirmesi olacaktır."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One major danger that GPLv3 will block is tivoization. Tivoization means "
+"certain &ldquo;appliances&rdquo; (which have computers inside) contain GPL-"
+"covered software that you can't effectively change, because the appliance "
+"shuts down if it detects modified software. The usual motive for "
+"tivoization is that the software has features the manufacturer knows people "
+"will want to change, and aims to stop people from changing them. The "
+"manufacturers of these computers take advantage of the freedom that free "
+"software provides, but they don't let you do likewise."
+msgstr ""
+"GPLv3'ün engelleyeceği en büyük tehlike tivoizasyondur. Tivoizasyon, 
(içinde "
+"bilgisayar bulunan) bazı &ldquo;aletler&rdquo;in etkili bir şekilde "
+"değiştiremeyeceğiniz biçimde GPL kapsamında yazılım içerdiği 
anlamına gelir. "
+"Değiştirilemez, çünkü alet değiştirilmiş yazılımı tespit ederse 
kapanır. "
+"Tivoizasyon için alışıldık neden; üreticinin, yazılımın insanların "
+"değiştirmek isteyeceğini bildiği özelliklere sahip olması ve 
insanların "
+"bunları değiştirmesini durdurmayı amaçlamasıdır. Bu bilgisayarların "
+"üreticileri özgür yazılımın sağladığı özgürlükten yararlanır, 
ancak aynı "
+"şekilde davranmanıza izin vermezler."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some argue that competition between appliances in a free market should "
+"suffice to keep nasty features to a low level. Perhaps competition alone "
+"would avoid arbitrary, pointless misfeatures like &ldquo;Must shut down "
+"between 1pm and 5pm every Tuesday&rdquo;, but even so, a choice of masters "
+"isn't freedom. Freedom means <em>you</em> control what your software does, "
+"not merely that you can beg or threaten someone else who decides for you."
+msgstr ""
+"Bazıları, serbest bir piyasadaki aletler arasındaki rekabetin kötü "
+"özellikleri düşük düzeyde tutmak için yeterli olması gerektiğini 
savunuyor. "
+"Belki de tek başına rekabet; &ldquo;Her salı 13.00 ile 17.00 arasında "
+"kapanmalıdır.&rdquo; gibi keyfî, amaçsız, hatalı özelliklerden 
kaçınmaya "
+"yarayacaktır ancak yine de efendilerin seçimi özgürlük değildir. 
Özgürlük "
+"yazılımınızın ne yaptığını <em>sizin</em> denetlemenizdir, sırf 
sizin için "
+"karar vermek üzere başka birine yalvarmanız veya gözdağı vermeniz 
anlamına "
+"gelmez."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the crucial area of Digital Restrictions Management (DRM)&mdash;nasty "
+"features designed to restrict your use of the data in your computer&mdash;"
+"competition is no help, because relevant competition is forbidden. Under "
+"the Digital Millennium Copyright Act and similar laws, it is illegal, in the "
+"US and many other countries, to distribute DVD players unless they restrict "
+"the user according to the official rules of the DVD conspiracy (its web site "
+"is <a href=\"http://www.dvdcca.org/\";>http://www.dvdcca.org/</a>, but the "
+"rules do not seem to be published there). The public can't reject DRM by "
+"buying non-DRM players because none are available. No matter how many "
+"products you can choose from, they all have equivalent digital handcuffs."
+msgstr ""
+"Çok önemli Dijital Kısıtlamalar Yönetimi (DRM) (bilgisayarınızdaki 
verileri "
+"kullanımınızı kısıtlamak için tasarlanmış nahoş özellikler) 
alanında "
+"rekabetin bir yararı yoktur çünkü amacına uygun rekabet yasaktır. 
Dijital "
+"Binyıl Telif Hakkı Yasası ve benzeri yasalar uyarınca, ABD ve diğer 
birçok "
+"ülkede, DVD oynatıcısının resmî kurallarına göre kullanıcıyı 
kısıtlamadığı "
+"sürece DVD oynatıcıları dağıtmak yasalara aykırıdır (Web sitesi <a 
href="
+"\"http://www.dvdcca.org/\";>http://www.dvdcca.org/</a> ancak kurallar burada "
+"yayımlanmış gibi görünmüyor.). Halk, DRM olmayan oynatıcıları satın 
alarak "
+"DRM'yi reddedemez çünkü böyle oynatıcılar mevcut değiller. Hangi 
ürünü "
+"seçerseniz seçin, hepsinde eş değer bir dijital kelepçe bulunur."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GPLv3 ensures you are free to remove the handcuffs. It doesn't forbid DRM, "
+"or any kind of feature. It places no limits on the substantive "
+"functionality you can add to a program, or remove from it. Rather, it makes "
+"sure that you are just as free to remove nasty features as the distributor "
+"of your copy was to add them. Tivoization is the way they deny you that "
+"freedom; to protect your freedom, GPLv3 forbids tivoization."
+msgstr ""
+"GPLv3, kelepçeleri çıkararak özgür olmanıza olanak sağlar. DRM'yi veya 
"
+"herhangi bir özelliği yasaklamaz. Bir programa ekleyebileceğiniz veya "
+"programdan kaldırabileceğiniz önemli işlevsellikler için sınırlama 
getirmez. "
+"Aksine kopyanızın dağıtıcısının onları eklemesi gibi nahoş 
özellikleri "
+"kaldırmak için özgür olmanızı sağlar. Tivoizasyon onların sizi bu "
+"özgürlükten mahrum etmesinin yoludur; GPLv3, özgürlüğünüzü korumak 
için "
+"tivoizasyonu yasaklıyor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The ban on tivoization applies to any product whose use by consumers is to "
+"be expected, even occasionally. GPLv3 tolerates tivoization only for "
+"products that are almost exclusively meant for businesses and organizations."
+msgstr ""
+"Tivoizasyon yasağı, nadiren olsa bile, tüketiciler tarafından 
kullanılması "
+"beklenen herhangi bir ürün için geçerlidir. GPLv3, yalnızca neredeyse "
+"yalnızca işletmeler ve kuruluşlar için tasarlanmış ürünler için 
tivoizasyonu "
+"hoşgörür."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another threat that GPLv3 resists is that of patent deals like the Novell-"
+"Microsoft pact. Microsoft wants to use its thousands of patents to make "
+"users pay Microsoft for the privilege of running GNU/Linux, and made this "
+"pact to try to achieve that. The deal offers rather limited protection from "
+"Microsoft patents to Novell's customers."
+msgstr ""
+"GPLv3'ün karşı koyduğu bir başka tehdit de Novell-Microsoft antlaşması 
gibi "
+"patent anlaşmalarıdır. Microsoft, kullanıcıların GNU/Linux'u 
çalıştırma "
+"ayrıcalığı için Microsoft'a ödeme yapmasını sağlamak amacıyla 
binlerce "
+"patentini kullanmak istiyor ve bu antlaşmayı buna erişebilmek için 
yaptı. "
+"Anlaşma, Microsoft patentlerinden Novell'in müşterilerine oldukça 
kısıtlı "
+"bir koruma sunuyor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Microsoft made a few mistakes in the Novell-Microsoft deal, and GPLv3 is "
+"designed to turn them against Microsoft, extending that limited patent "
+"protection to the whole community. In order to take advantage of this "
+"protection, programs need to use GPLv3."
+msgstr ""
+"Microsoft; Novell-Microsoft anlaşmasında birkaç hata yaptı ve GPLv3 
bunları "
+"Microsoft'a karşı kullanmak için tasarlandı ve bu kısıtlı patent 
korumasını "
+"tüm topluma genişletti. Bu korumadan yararlanmak için programların GPLv3 "
+"kullanması gerekiyor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Microsoft's lawyers are not stupid, and next time they may manage to avoid "
+"those mistakes. GPLv3 therefore says they don't get a &ldquo;next "
+"time&rdquo;. Releasing a program under GPL version 3 protects it from "
+"Microsoft's future attempts to make redistributors collect Microsoft "
+"royalties from the program's users."
+msgstr ""
+"Microsoft'un avukatları aptal değiller ve bir dahaki sefere bu hatalardan "
+"kaçınmayı başarabilirler. GPLv3 bu nedenle &ldquo;bir dahaki "
+"seferlerinin&rdquo; olmayacağını söylüyor. Bir programı GPL'nin 3. 
sürümü "
+"altında yayımlamak, Microsoft'un gelecekteki yeniden dağıtıcıların 
programın "
+"kullanıcılarından Microsoft telif hakkı ücretleri toplamalarını 
sağlama "
+"girişimlerine karşı programı korur."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GPLv3 also provides users with explicit patent protection from the program's "
+"contributors and redistributors. With GPLv2, users rely on an implicit "
+"patent license to make sure that the company which provided them a copy "
+"won't sue them, or the people they redistribute copies to, for patent "
+"infringement."
+msgstr ""
+"GPLv3 ayrıca kullanıcılara programın katkıcıları ve yeniden 
dağıtıcılarına "
+"karşı belirgin bir patent koruması sağlar. GPLv2 ile kullanıcılar, "
+"kendilerine bir kopya sağlayan şirketin patent ihlali için kopyaları 
yeniden "
+"dağıttıkları kişilere dava açmayacağından emin olmak için örtük 
bir patent "
+"lisansına güvenirler."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The explicit patent license in GPLv3 does not go as far as we might have "
+"liked. Ideally, we would make everyone who redistributes GPL-covered code "
+"give up all software patents, along with everyone who does not redistribute "
+"GPL-covered code, because there should be no software patents. Software "
+"patents are a vicious and absurd system that puts all software developers in "
+"danger of being sued by companies they have never heard of, as well as by "
+"all the megacorporations in the field. Large programs typically combine "
+"thousands of ideas, so it is no surprise if they implement ideas covered by "
+"hundreds of patents. Megacorporations collect thousands of patents, and use "
+"those patents to bully smaller developers. Patents already obstruct free "
+"software development."
+msgstr ""
+"GPLv3'teki belirgin patent lisansı istediğimiz kadar ileri gitmemektedir. "
+"İdeal olarak GPL kapsamındaki kodu yeniden dağıtan herkesi, GPL 
kapsamındaki "
+"kodu yeniden dağıtmayan herkesle birlikte, tüm yazılım patentlerinden "
+"vazgeçirmeliyiz, çünkü yazılım patentleri olmamalıdır. Yazılım 
patentleri; "
+"tüm yazılım geliştiricilerini, daha önce hiç duymadıkları şirketler 
ve "
+"alandaki tüm büyük şirketler tarafından dava edilme tehlikesine sokan "
+"tehlikeli ve saçma bir sistemdir. Büyük programlar genellikle binlerce 
fikri "
+"birleştirir, bu yüzden yüzlerce patentin fikirlerini uygulamaya koymaları 
"
+"şaşırtıcı değildir. Büyük şirketler; binlerce patent toplar ve bu 
patentleri "
+"daha küçük geliştiricilere zorbalık yapmak için kullanır. Zaten 
patentler "
+"özgür yazılım geliştirmeyi engelliyorlar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The only way to make software development safe is to abolish software "
+"patents, and we aim to achieve this some day. But we cannot do this through "
+"a software license. Any program, free or not, can be killed by a software "
+"patent in the hands of an unrelated party, and the program's license cannot "
+"prevent that. Only court decisions or changes in patent law can make "
+"software development safe from patents. If we tried to do this with GPLv3, "
+"it would fail."
+msgstr ""
+"Yazılım geliştirmeyi güvenli hâle getirmenin tek yolu yazılım 
patentlerini "
+"kaldırmaktır ve bir gün bunu başarmayı amaçlıyoruz. Ancak bunu bir 
yazılım "
+"lisansı ile yapamayız. Özgür olsun veya olmasın, herhangi bir program "
+"ilgisiz bir tarafın elinde bulunan bir yazılım patenti tarafından yok "
+"edilebilir ve programın lisansı bunu engelleyemez. Yalnızca mahkeme "
+"kararları veya patent yasasındaki değişiklikler yazılım geliştirmeyi "
+"patentlerden koruyabilir. Bunu GPLv3 ile yapmaya çalışırsak, başarısız 
"
+"oluruz."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Therefore, GPLv3 seeks to limit and channel the danger. In particular, we "
+"have tried to save free software from a fate worse than death: to be made "
+"effectively proprietary, through patents. The explicit patent license of "
+"GPLv3 makes sure companies that use the GPL to give users the four freedoms "
+"cannot turn around and use their patents to tell some users, &ldquo;That "
+"doesn't include you.&rdquo; It also stops them from colluding with other "
+"patent holders to do this."
+msgstr ""
+"Bu nedenle GPLv3 tehlikeyi sınırlandırmayı ve yönlendirmeyi amaçlar. "
+"Özellikle özgür yazılımı yokoluştan daha kötü bir kaderden, 
patentler "
+"yoluyla etkin bir şekilde özel mülk hâle getirilmekten kurtarmaya 
çalıştık. "
+"GPLv3'ün belirgin patent lisansı, kullanıcılara dört özgürlüğü 
vermek "
+"amacıyla GPL'yi kullanan şirketlerin geri dönüp bazı kullanıcılara 
&ldquo;"
+"Bu, sizi kapsamaz.&rdquo; demek için patentlerini kullanamayacaklarından "
+"emin olur. Ayrıca diğer patent sahipleriyle bu yapmak için dolap "
+"çevirmelerini de engeller."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Further advantages of GPLv3 include better internationalization, gentler "
+"termination, support for BitTorrent, and compatibility with the Apache "
+"license. All in all, plenty of reason to upgrade."
+msgstr ""
+"GPLv3'ün diğer avantajları arasında daha iyi uluslararasılaştırma, 
daha "
+"nazik sonlandırma, BitTorrent için destek ve Apache lisansı ile uyumluluk "
+"bulunmaktadır. Sonuç olarak yükseltmek için bir yığın neden var."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Change is unlikely to cease once GPLv3 is released. If new threats to "
+"users' freedom develop, we will have to develop GPL version 4. It is "
+"important to make sure that programs will have no trouble upgrading to GPLv4 "
+"if and when we write one."
+msgstr ""
+"GPLv3 yayımlandıktan sonra son verilmesi mümkün değildir. 
Kullanıcıların "
+"özgürlüğüne yönelik yeni tehditler ortaya çıkarsa GPL'nin 4. 
sürümünü "
+"geliştirmemiz gerekecek. Eğer bir tane yazarsak, programların GPLv4'e "
+"yükseltmede sorun yaşamayacağından emin olmak önemlidir."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One way to do this is to release a program under &ldquo;GPL version 3 or any "
+"later version&rdquo;. Another way is for all the contributors to a program "
+"to state a proxy who can decide on upgrading to future GPL versions. The "
+"third way is for all the contributors to assign copyright to one designated "
+"copyright holder, who will be in a position to upgrade the license version. "
+"One way or another, programs should provide this flexibility for future GPL "
+"versions."
+msgstr ""
+"Bunu yapmanın bir yolu, programı &ldquo;GPL'nin 3. sürümü veya daha 
sonraki "
+"herhangi bir sürümü (GPL version 3 or any later version)&rdquo; altında "
+"yayımlamaktır. Başka bir yol, programa katkıda bulunanların gelecekteki 
GPL "
+"sürümlerine yükseltmeye karar verebilecek bir vekil beyan etmesidir. 
Üçüncü "
+"yol, tüm katkıcıların lisans sürümünü yükseltebilecek bir 
belirlenmiş telif "
+"hakkı sahibine telif hakkı atamalarıdır. Öyle ya da böyle programlar "
+"gelecekteki GPL sürümleri için bu esnekliği sağlamalıdır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2007, 2009, 2014 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2007, 2009, 2014 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Atıf-Türetilemez 3.0 Birleşik 
Devletler "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2020.</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"

Index: philosophy/po/upgrade-windows.tr.po
===================================================================
RCS file: philosophy/po/upgrade-windows.tr.po
diff -N philosophy/po/upgrade-windows.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/upgrade-windows.tr.po 11 Mar 2020 18:46:17 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,187 @@
+# Turkish translation of https://www.gnu.org/philosophy/upgrade-windows.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: upgrade-windows.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-29 00:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-11 17:57+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"What Is the Right Way to Upgrade an Installation of Windows? - GNU Project - "
+"Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Windows Kurulumunu Yükseltmenin Doğru Yolu Nedir? - GNU Projesi - Özgür "
+"Yazılım Vakfı"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "What Is the Right Way to Upgrade an Installation of Windows?"
+msgstr "Windows Kurulumunu Yükseltmenin Doğru Yolu Nedir?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by Richard Stallman"
+msgstr "yazan Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is commonplace in the computing field to urge users to &ldquo;"
+"upgrade&rdquo; to newer versions of Windows (and other nonfree programs) so "
+"as to get fixes for &ldquo;security.&rdquo; This conclusion follows from the "
+"assumption that these programs are honest software, designed to treat the "
+"user right. We do not expect that to be the case, and we know it is not the "
+"case for Windows. Therefore, we make a different recommendation."
+msgstr ""
+"Bilişim alanında, kullanıcıları &ldquo;güvenlik&rdquo; düzeltmelerini 
almak "
+"için Windows'un daha yeni sürümlerine (ve diğer özgür olmayan 
programlara) "
+"&ldquo;yükseltmeye&rdquo; zorlamak yaygın bir uygulamadır. Bu uygulama, bu 
"
+"programların kullanıcıya iyi davranmak üzere tasarlanmış dürüst bir 
yazılım "
+"olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bunun böyle olmasını beklemediğimiz 
gibi, "
+"Windows için durumun hiç de böyle olmadığını biliyoruz. Bu nedenle 
farklı "
+"bir öneri sunuyoruz."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In fact, newer versions of Windows have exploits before they are released. "
+"They are designed with various kinds of malicious functionalities; see "
+"&ldquo;<a href=\"/proprietary/malware-microsoft.html\">Microsoft's Software "
+"is Malware</a>.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Aslında Windows'un yeni sürümleri yayımlanmadan önce açıklar 
içeriyor. "
+"Çeşitli kötü amaçlı işlevselliklerle tasarlanmışlardır (Bkz. 
&ldquo;<a href="
+"\"/proprietary/malware-microsoft.html\">Microsoft'un Yazılımı Kötü 
Amaçlı "
+"Yazılımdır</a>).&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Newer Windows versions contain added malicious functionalities; they give "
+"Microsoft more power over the users. That is a reason not to switch to a "
+"newer version. For some users, switching to a newer version may require "
+"rewarding Microsoft with money and even buying a new computer. We hardly "
+"want to encourage that!"
+msgstr ""
+"Daha yeni Windows sürümleri ek zararlı işlevsellikler içerir; 
Microsoft'a "
+"kullanıcılar üzerinde kullanabileceği çok fazla iktidar sağlar. Bu, 
daha "
+"yeni bir sürüme geçmemenin bir nedenidir. Bazı kullanıcılar için daha 
yeni "
+"bir sürüme geçmek Microsoft'u para ile ödüllendirmeyi ve hatta yeni bir "
+"bilgisayar satın almayı gerektirebilir. Bunu teşvik etmeyi pek 
istemiyoruz!"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Therefore we decline to support Microsoft by urging users to move to newer "
+"versions; we do not treat the unintentional flaws of Windows as more "
+"important than the intentional ones."
+msgstr ""
+"Bu nedenle kullanıcıları daha yeni sürümlere geçmeye teşvik ederek "
+"Microsoft'u desteklemeyi reddediyoruz; Windows'un istemeden yapılan "
+"kusurlarının, kasıtlı yapılanlardan daha önemli olduğunu 
düşünmüyoruz."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Our advice to those using any version of Windows is to <a href=\"https://";
+"upgradefromwindows.org\">upgrade to GNU/Linux</a>."
+msgstr ""
+"Windows'un herhangi bir sürümünü kullananlara önerimiz, <a 
href=\"https://";
+"upgradefromwindows.org\">GNU/Linux'a yükseltmeleridir</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Supporting GNU packages on any version of Windows (or any non-GNU-like "
+"systems) is not part of the GNU Project's core mission. Our slogan is, "
+"&ldquo;It runs best on GNU/Linux.&rdquo; We cooperate with the users who "
+"wish to maintain that support, because we may as well cooperate when it is "
+"not difficult. We have no responsibility to continue doing so, but as long "
+"as it is feasible and not holding us back, we have no reason to stop."
+msgstr ""
+"Windows'un herhangi bir sürümünde (veya GNU benzeri olmayan herhangi bir "
+"sistemde) GNU paketlerini desteklemek, GNU Projesi'nin temel misyonunun bir "
+"parçası değildir. Sloganımız, &ldquo;En iyi GNU/Linux'ta 
çalışır&rdquo; "
+"şeklindedir. Bu desteği sürdürmek isteyen kullanıcılarla iş birliği "
+"yapıyoruz, çünkü zor olmadığında iş birliği de yapabiliriz. Bunu 
yapmayı "
+"sürdürme sorumluluğumuz yok ancak olanaklı olduğu ve bizi 
durdurmadığı "
+"sürece durmak için hiçbir nedenimiz yok."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2019 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2019 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2020.</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]