www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/misc/po/edu-misc.sq.po gnu/po/byt...


From: Besnik Bleta
Subject: www education/misc/po/edu-misc.sq.po gnu/po/byt...
Date: Sat, 8 Aug 2020 09:27:54 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   20/08/08 09:27:53

Modified files:
    education/misc/po: edu-misc.sq.po 
    gnu/po     : byte-interview.sq.po rms-lisp.sq.po 
    licenses/po  : licenses.sq.po 
    philosophy/po : amazon-rms-tim.sq.po 
             15-years-of-free-software.sq.po 
    award/1998/po : nominees.sq.po 
    server/po   : sitemap.sq.po body-include-1.sq.po mirror.sq.po 
             irc-rules.sq.po 
    server/standards/po: README.translations.sq.po 
    help/po    : help.sq.po 
    accessibility/po: accessibility.sq.po 
    fry/po     : happy-birthday-to-gnu-sfd-mplayer.sq.po 
             happy-birthday-to-gnu.sq.po 
             happy-birthday-to-gnu-sfd-totem.sq.po 
             happy-birthday-to-gnu-sfd-xine.sq.po 
             happy-birthday-to-gnu-sfd-kaffeine.sq.po 
             happy-birthday-to-gnu-sfd-vlc.sq.po 
    software/po  : devel.sq.po 
    links/po    : companies.sq.po 

Log message:
    Monthly translation update for sq locale

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/misc/po/edu-misc.sq.po?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/byte-interview.sq.po?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/rms-lisp.sq.po?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq.po?cvsroot=www&r1=1.73&r2=1.74
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/award/1998/po/nominees.sq.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.381&r2=1.382
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-1.sq.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.175&r2=1.176
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/irc-rules.sq.po?cvsroot=www&r1=1.51&r2=1.52
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.100&r2=1.101
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help.sq.po?cvsroot=www&r1=1.90&r2=1.91
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/accessibility/po/accessibility.sq.po?cvsroot=www&r1=1.52&r2=1.53
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-mplayer.sq.po?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.45&r2=1.46
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-totem.sq.po?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-xine.sq.po?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-kaffeine.sq.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-vlc.sq.po?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.sq.po?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/links/po/companies.sq.po?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39

Patches:
Index: education/misc/po/edu-misc.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/misc/po/edu-misc.sq.po,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- education/misc/po/edu-misc.sq.po  1 Jul 2020 10:00:53 -0000    1.43
+++ education/misc/po/edu-misc.sq.po  8 Aug 2020 13:27:51 -0000    1.44
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: edu-misc.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-06-29 11:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-07-01 11:53+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-03 14:57+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: besnik@programeshqip.org\n"
 "Language: sq\n"
@@ -77,6 +77,8 @@
 "pages where they are included. For videos, the license is stated in the "
 "video itself."
 msgstr ""
+"Licenca e figurave dhe audio mund të gjendet duke ndjekur lidhjet për te "
+"faqet ku përfshihen. Për videot, licenca deklarohet te vetë videoja."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Pictures"
@@ -539,9 +541,10 @@
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.de.srt\">Gjermanisht</a> | <a "
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.nl.srt\">Holandisht</a> | <a "
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.it.srt\">Italisht</a> | <a href="
-"\"/education/misc/rms-education-es-sub.pt-br.srt\">Portugalisht (Braziliane)"
-"</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt\">Spanjisht</a> "
-"| <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt\">Shqip</a> |"
+"\"/education/misc/rms-education-es-sub.pt-br.srt\">Portugalisht "
+"(Braziliane)</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt"
+"\">Spanjisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt"
+"\">Shqip</a> |"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""

Index: gnu/po/byte-interview.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/byte-interview.sq.po,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- gnu/po/byte-interview.sq.po 1 Jul 2020 15:35:31 -0000    1.40
+++ gnu/po/byte-interview.sq.po 8 Aug 2020 13:27:52 -0000    1.41
@@ -2,14 +2,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-01 15:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-01 12:45+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-05 15:46+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Shqip <besnik@programeshqip.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-01 15:25+0000\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -72,10 +73,11 @@
 msgstr ""
 "Stallman njihet gjerësisht si autori i EMACS, një përpunues tekstesh i "
 "fuqishëm, të cilin e hartoi në Laboratorin e Inteligjencës Artificiale 
në "
-"MIT. Nuk është rastësi që copa e parë e një <em>software</em>-i 
prodhuar si "
-"pjesë e projektit GNU qe një sendërtim i ri i EMACS. GNU EMACS ka fituar "
-"tashmë famën si një prej sendërtimeve më të mira të tanishme të 
passhme për "
-"EMACS, pavarësisht çmimit."
+"<abbr title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</abbr>. Nuk 
është "
+"rastësi që copa e parë e një <em>software</em>-i prodhuar si pjesë e "
+"projektit GNU qe një sendërtim i ri i EMACS-it. GNU EMACS ka fituar 
tashmë "
+"famën si një prej sendërtimeve më të mira të tanishme të passhme për 
EMACS, "
+"në çfarëdo fashe çmimesh."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -145,25 +147,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<strong>Stallman</strong>: I'm currently planning to start with the "
-#| "kernel that was written at <abbr>MIT</abbr> and was released to the "
-#| "public recently with the idea that I would use it. This kernel is called "
-#| "TRIX; it's based on remote procedure call. I still need to add "
-#| "compatibility for a lot of the features of Unix which it doesn't have "
-#| "currently. I haven't started to work on that yet. I'm finishing the "
-#| "compiler before I go to work on the kernel. I am also going to have to "
-#| "rewrite the file system. I intend to make it failsafe just by having it "
-#| "write blocks in the proper order so that the disk structure is always "
-#| "consistent. Then I want to add version numbers. I have a complicated "
-#| "scheme to reconcile version numbers with the way people usually use "
-#| "Unix. You have to be able to specify filenames without version numbers, "
-#| "but you also have to be able to specify them with explicit version "
-#| "numbers, and these both need to work with ordinary Unix programs that "
-#| "have not been modified in any way to deal with the existence of this "
-#| "feature. I think I have a scheme for doing this, and only trying it will "
-#| "show me whether it really does the job."
 msgid ""
 "<strong>Stallman</strong>: I'm currently planning to start with the kernel "
 "that was written at MIT and was released to the public recently with the "
@@ -184,21 +167,21 @@
 msgstr ""
 "<strong>Stallman</strong>: Tani kam në plan të filloj me kernelin që qe "
 "shkruar në MIT dhe që iu dha publikut së fundi, me idenë se do ta 
përdorja. "
-"Ky kernel quhet TRIX; bazohet në procedura thirrjesh në distancë. Më 
duhet "
-"ende t’i shtoj përputhshmërinë për një numër karakteristikash të 
Unix-it, të "
-"cilat hëpërhë nuk i ka. Nuk kam filluar akoma të merrem me të. Po 
përfundoj "
+"Ky kernel quhet TRIX; bazohet në thirrje procedurash së largëti. Më duhet 
"
+"ende t’i shtoj përputhshmërinë për një numër veçorish të Unix-it, 
të cilat "
+"hëpërhë nuk i ka. S’kam filluar akoma të merrem me të. Po përfundoj "
 "përpiluesin, përpara se të vazhdoj me kernelin. Do të më duhet edhe të "
 "rishkruaj sistemin e kartelave. Synoj ta bëj të paprekshëm nga dështimet, 
"
 "thjesht duke e bërë që të shkruajë blloqe në rendin e duhur, që 
kështu "
 "struktura e diskut të jetë përherë konsistente. Mandej dua të shtoj 
numra "
-"versioni. Kam një skemë të ndërlikuar për pajtimin e numrit të 
versioneve me "
-"mënyrën se si e përdorin njerëzit Unix-in. Duhet të jeni në gjendje të 
"
-"tregoni emra kartelash pa numra versionesh, por duhet po ashtu të jeni në "
-"gjendje t’i përcaktoni ato me numra versioni shprehimisht, dhe që të 
dyja "
-"duhet të funksionojnë me programet e zakonshëm Unix, ende të pandryshuar 
në "
-"ndonjë mënyrë për të trajtuar këtë veçori. Mendoj se e kam një 
skemë për ta "
-"bërë këtë gjë, dhe vetëm prova do të më tregojë se a e përmbush 
vërtet "
-"qëllimin."
+"versioni. Kam një skemë të ndërlikuar për pajtimin e numrave të 
versioneve "
+"me mënyrën se si e përdorin njerëzit Unix-in zakonisht. Duhet të jeni 
në "
+"gjendje të specifikoni emra kartelash pa numra versionesh, por duhet po "
+"ashtu të jeni në gjendje t’i përcaktoni ato me numra versioni 
shprehimisht, "
+"dhe që të dyja duhet të funksionojnë me programet e zakonshëm Unix, që "
+"s’janë ndryshuar ende në ndonjë mënyrë për të pasur parasysh 
ekzistencën e "
+"kësaj veçorie. Mendoj se e kam një skemë për ta bërë këtë gjë, dhe 
vetëm "
+"prova do të më tregojë se a e përmbush vërtet qëllimin."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -324,7 +307,7 @@
 "in memory size are happening so fast it surprises me how slow most of the "
 "people are to put in virtual memory; I think it is totally essential."
 msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Atari 1040ST ende nuk ka kujtesë të mjaftueshme. 
"
+"<strong>Stallman</strong>: Atari 1040ST ende s’ka kujtesë të mjaftueshme. 
"
 "Makina e ardhshme Atari, them, do ta xhirojë. Po ashtu, mendoj se Atari-t e "
 "ardhshëm do të kenë ndonjë formë projektimi kujtese. Sigurisht, nuk po e 
"
 "hartoj <em>software</em>-in që të xhirojë në llojet e kompjuterave që 
janë "
@@ -695,7 +678,7 @@
 "ndryshoj mënyrën se si njerëzit trajtojnë njohuritë dhe informacionin 
në "
 "përgjithësi. Mendoj se përpjekjet që njohuritë të kenë pronar, 
përpjekjet "
 "për të kontrolluar nëse u lejohet a jo njerëzve t’i përdorin, ose 
përpjekjet "
-"për të penguar që njerëzit t’i ndajnë mes tyre, janë sabotazh. 
Është "
+"për të penguar që njerëzit t’i ndajnë mes tyre, janë sabotim. Është 
"
 "veprimtari nga e cila përfiton personi që e kryen, në kurriz të 
varfërimit "
 "të krejt shoqërisë. Dikush fiton një dollar duke shkatërruar dy dollarë 
"
 "pasuri. Mendoj se një njeri me ndërgjegje nuk kish për ta bërë këtë 
gjë, "
@@ -1045,13 +1028,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<strong>Stallman</strong>: Right now the tape contains GNU EMACS (one "
-#| "version fits all computers); Bison, a program that replaces <acronym "
-#| "title=\"Yet Another Compiler Compiler\">YACC</acronym>; <abbr>MIT</abbr> "
-#| "Scheme, which is Professor Sussman's super-simplified dialect of LISP; "
-#| "and Hack, a dungeon-exploring game similar to Rogue."
 msgid ""
 "<strong>Stallman</strong>: Right now the tape contains GNU EMACS (one "
 "version fits all computers); Bison, a program that replaces <abbr title="
@@ -1060,9 +1036,10 @@
 "exploring game similar to Rogue."
 msgstr ""
 "<strong>Stallman</strong>: Hëpërhë shiriti përmban GNU EMACS (një 
version "
-"për çdo lloj kompjuteri); Bison, një program që zëvendëson YACC; MIT 
Scheme, "
-"që është dialekti super i thjeshtuar i profesor Sussman-it për LISP; dhe "
-"Hack, një lojë eksplorimi llogaresh, e ngjashme me Rogue."
+"për krejt llojet e kompjuterave); Bison, një program që zëvendëson <abbr 
"
+"title=\"Yet Another Compiler Compiler\">YACC</abbr>-in; që është dialekti "
+"super i thjeshtuar i profesor Sussman-it për LISP; dhe Hack, një lojë "
+"eksplorimi llogoresh, e ngjashme me Rogue."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1140,9 +1117,8 @@
 msgstr ""
 "<strong>Stallman</strong>: Shpresoj të jetë kështu. Por, ndoshta, ajo 
çka "
 "do të bëj, është të rroj një jetë të lehtë, duke punuar për pak 
kohë sa për "
-"të rrojtur. Nuk kam pse rroj shtrenjtë. Pjesën tjetër të kohës mund 
të "
-"gjej persona interesantë për shoqëri ose të mësoj të bëj gjëra që 
nuk di t’i "
-"bëj."
+"të rrojtur. S’kam pse rroj shtrenjtë. Pjesën tjetër të kohës mund 
të gjej "
+"persona interesantë për shoqëri ose të mësoj të bëj gjëra që s’di 
t’i bëj."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -1192,31 +1168,22 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2013, 2014 Free Software "
-#| "Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2013, 2014, 2020 Free "
 "Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2013, 2014 Free "
-"Software Foundation, Inc.,"
+"Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2013, 2014, 2020 Free 
"
+"Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu/po/rms-lisp.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/rms-lisp.sq.po,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- gnu/po/rms-lisp.sq.po    25 Jul 2020 19:29:32 -0000   1.38
+++ gnu/po/rms-lisp.sq.po    8 Aug 2020 13:27:52 -0000    1.39
@@ -5,16 +5,17 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-25 19:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-28 23:29+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-05 15:54+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Shqip <besnik@programeshqip.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-01 14:25+0000\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -145,20 +146,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The original Emacs did not have Lisp in it. The lower level language, the "
-#| "non-interpreted language &mdash; was <abbr>PDP</abbr>-10 Assembler. The "
-#| "interpreter we wrote in that actually wasn't written for Emacs, it was "
-#| "written for <acronym title=\"Text Editor and COrrector\">TECO</acronym>. "
-#| "It was our text editor, and was an extremely ugly programming language, "
-#| "as ugly as could possibly be. The reason was that it wasn't designed to "
-#| "be a programming language, it was designed to be an editor and command "
-#| "language. There were commands like &lsquo;5l&rsquo;, meaning &lsquo;move "
-#| "five lines&rsquo;, or &lsquo;i&rsquo; and then a string and then an ESC "
-#| "to insert that string. You would type a string that was a series of "
-#| "commands, which was called a command string. You would end it with ESC "
-#| "ESC, and it would get executed."
 msgid ""
 "The original Emacs did not have Lisp in it. The lower level language, the "
 "non-interpreted language &mdash; was PDP-10 Assembler. The interpreter we "
@@ -172,12 +159,12 @@
 "string that was a series of commands, which was called a command string. You "
 "would end it with ESC ESC, and it would get executed."
 msgstr ""
-"Emacs-i origjinal nuk përmbante Lisp. Gjuha e nivelit të ulët, gjuha e "
-"painterpretueshme &mdash; qe <abbr>PDP</abbr>-10 Assembler. Interpretuesi që 
"
-"shkruam, në fakt nuk u shkrua për Emacs, u shkrua për <acronym 
title=\"Text "
-"Editor and COrrector\">TECO</acronym>. Ky qe përpunuesi ynë i teksteve, dhe 
"
-"qe një gjuhë programimi tejet e shpifur, e shpifur sa më s’bëhej. 
Arsyeja qe "
-"se nuk qe hartuar për të qenë gjuhë programimi, qe hartuar për të qenë 
gjuhë "
+"Emacs-i origjinal s’përmbante Lisp. Gjuha e nivelit të ulët, gjuha e "
+"painterpretueshme &mdash; qe PDP-10 Assembler. Interpretuesi që shkruam, në 
"
+"fakt s’u shkrua për Emacs, u shkrua për <abbr title=\"Text Editor and "
+"COrrector\">TECO</abbr>. Ky qe përpunuesi ynë i teksteve, dhe qe një 
gjuhë "
+"programimi tejet e shpifur, e shpifur sa më s’bëhej. Arsyeja qe se nuk qe 
"
+"hartuar për të qenë gjuhë programimi, qe hartuar për të qenë gjuhë "
 "përpunuesi dhe urdhrash. Kish urdhra të tilla si &lsquo;5l&rsquo;, për "
 "&lsquo;zhvendosu pesë rreshta&rsquo;, ose &lsquo;i&rsquo; dhe mandej një "
 "varg dhe mandej një ESC për ta futur atë varg diku. Mund të shkruanit 
një "
@@ -186,19 +173,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Well, people wanted to extend this language with programming facilities, "
-#| "so they added some. For instance, one of the first was a looping "
-#| "construct, which was &lt; &gt;. You would put those around things and it "
-#| "would loop. There were other cryptic commands that could be used to "
-#| "conditionally exit the loop. To make Emacs, we <a href=\"#foot-1\">(1)</"
-#| "a> added facilities to have subroutines with names. Before that, it was "
-#| "sort of like Basic, and the subroutines could only have single letters as "
-#| "their names. That was hard to program big programs with, so we added code "
-#| "so they could have longer names. Actually, there were some rather "
-#| "sophisticated facilities; I think that Lisp got its unwind-protect "
-#| "facility from <acronym>TECO</acronym>."
 msgid ""
 "Well, people wanted to extend this language with programming facilities, so "
 "they added some. For instance, one of the first was a looping construct, "
@@ -215,27 +189,16 @@
 "shtuan ca syresh. Për shembull, nga të parat qe një mekanizëm 
përsëritjeje, "
 "që qe &lt; &gt;. Mund t’i vinit këto rreth një gjëje dhe kjo gjë do 
të "
 "përsëritej. Kish edhe të tjerë urdhra të mistershëm që mund të 
përdoreshin "
-"për të dalë nga përsëritja sipas një kushti. Për të krijuar 
Emacs-in, na <a "
-"href=\"#foot-1\">(1)</a> u desh të shtonim aftësinë për të pasur 
nënrutina "
-"të emërtuara. Para kësaj, qe pak a shumë si Basic, dhe nënrutinat mund 
të "
+"për të dalë nga përsëritja sipas një kushti. Për të krijuar 
Emacs-in, <a "
+"href=\"#foot-1\">(1)</a> shtuam aftësinë për të pasur nënrutina të "
+"emërtuara. Para kësaj, qe pak a shumë si Basic, dhe nënrutinat mund të "
 "kishin vetëm një shkronjë si emër. Me to, qe e vështirë të 
programoheshin "
 "programe të mëdha, ndaj shtuam kod që të mund të kiheshin emra të 
gjatë. Në "
-"fakt, kish edhe disa aftësi të tjera të sofistikuara; kam përshtypjen se "
-"Lisp-i, aftësinë për \"unwind-protect\", e mori nga 
<acronym>TECO</acronym>."
+"fakt, kish edhe disa aftësi të tjera paksa të sofistikuara; kam 
përshtypjen "
+"se Lisp-i, aftësinë për \"unwind-protect\", e mori nga TECO."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We started putting in rather sophisticated facilities, all with the "
-#| "ugliest syntax you could ever think of, and it worked &mdash; people were "
-#| "able to write large programs in it anyway. The obvious lesson was that a "
-#| "language like <acronym>TECO</acronym>, which wasn't designed to be a "
-#| "programming language, was the wrong way to go. The language that you "
-#| "build your extensions on shouldn't be thought of as a programming "
-#| "language in afterthought; it should be designed as a programming "
-#| "language. In fact, we discovered that the best programming language for "
-#| "that purpose was Lisp."
 msgid ""
 "We started putting in rather sophisticated facilities, all with the ugliest "
 "syntax you could ever think of, and it worked &mdash; people were able to "
@@ -249,11 +212,11 @@
 "Filluam duke shtuar aftësi pak a shumë të sofistikuara, krejt me 
sintaksën "
 "më të shpifur që mund të mendoni, dhe funksionoi &mdash; njerëzit "
 "prapëseprapë qenë të zotët të shkruanin programe të mëdhenj me të. 
Mësimi i "
-"qartë qe që një gjuhë si <acronym>TECO</acronym>, e cila nuk qe hartuar 
për "
-"të qenë gjuhë programimi, ishte rruga e gabuar. Gjuha në të cilën ju do 
të "
-"krijonit zgjerimet tuaja, nuk do të duhej konceptuar si gjuhë programimi 
pas "
-"të vjelës; do të duhej konceptuar si gjuhë programimi. Në fakt, zbuluam 
që "
-"gjuha më e mirë e programimit për këtë qëllim qe Lisp-i."
+"qartë qe që një gjuhë si TECO, e cila s’qe hartuar për të qenë 
gjuhë "
+"programimi, ishte rruga e gabuar. Gjuha në të cilën ju do të krijonit "
+"zgjerimet tuaja, s’do të duhej konceptuar si gjuhë programimi pas të 
vjelës; "
+"do të duhej konceptuar si gjuhë programimi. Në fakt, zbuluam që gjuha më 
e "
+"mirë e programimit për këtë qëllim qe Lisp-i."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -304,32 +267,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "At that point, people began to wonder how they could get something like "
-#| "this on a platform where they didn't have full service Lisp "
-#| "implementation. Multics MacLisp had a compiler as well as an interpreter "
-#| "&mdash; it was a full-fledged Lisp system &mdash; but people wanted to "
-#| "implement something like that on other systems where they had not already "
-#| "written a Lisp compiler. Well, if you didn't have the Lisp compiler you "
-#| "couldn't write the whole editor in Lisp &mdash; it would be too slow, "
-#| "especially redisplay, if it had to run interpreted Lisp. So we developed "
-#| "a hybrid technique. The idea was to write a Lisp interpreter and the "
-#| "lower level parts of the editor together, so that parts of the editor "
-#| "were built-in Lisp facilities. Those would be whatever parts we felt we "
-#| "had to optimize. This was a technique that we had already consciously "
-#| "practiced in the original Emacs, because there were certain fairly high "
-#| "level features which we re-implemented in machine language, making them "
-#| "into <acronym>TECO</acronym> primitives. For instance, there was a "
-#| "<acronym>TECO</acronym> primitive to fill a paragraph (actually, to do "
-#| "most of the work of filling a paragraph, because some of the less time-"
-#| "consuming parts of the job would be done at the higher level by a "
-#| "<acronym>TECO</acronym> program). You could do the whole job by writing a "
-#| "<acronym>TECO</acronym> program, but that was too slow, so we optimized "
-#| "it by putting part of it in machine language. We used the same idea here "
-#| "(in the hybrid technique), that most of the editor would be written in "
-#| "Lisp, but certain parts of it that had to run particularly fast would be "
-#| "written at a lower level."
 msgid ""
 "At that point, people began to wonder how they could get something like this "
 "on a platform where they didn't have full service Lisp implementation. "
@@ -358,8 +295,8 @@
 "edhe në një platformë tek e cila nuk kishin sendërtim të plotë 
funksional të "
 "Lisp-it. Multics MacLisp kish një përpilues dhe një interpretues &mdash; 
qe "
 "sistem Lisp i kompletuar &mdash; por njerëzit donin të sendërtonin diçka 
të "
-"tillë në sisteme të tjera ku nuk kishin shkruar akoma ndonjë përpilues 
Lisp. "
-"Pra, po të mos kishit përpiluesin Lisp, nuk shkruanit dot plotësisht "
+"tillë në sisteme të tjera, ku s’kishin shkruar ende ndonjë përpilues 
Lisp. "
+"Pra, po të mos kishit përpiluesin Lisp, s’shkruanit dot plotësisht "
 "përpunuesin në Lisp &mdash; do të ishte shumë i ngadaltë, veçanërisht "
 "riparaqitja, po qe se bëhej fjalë të xhirohej Lisp i interpretuar. Ndaj "
 "zhvilluam një teknikë hibride. Ideja qe të shkruanim në një të vetëm 
një "
@@ -368,12 +305,11 @@
 "pjesësh që ne mendonim se duheshin përsosur. Kjo qe një teknikë që e 
kishim "
 "praktikuar tashmë me vetëdije në Emacs-in origjinal, ngaqë kish disa 
veçori "
 "deri diku të nivelit të lartë, të cilat i risendërtuam në gjuhën e 
makinës, "
-"duke i shndërruar në primitivë <acronym>TECO</acronym>. për shembull, 
kish "
-"një primitiv <acronym>TECO</acronym> për mbushjen e një paragrafi (në 
fakt, "
-"për kryerjen e shumicës së punës për mbushjen e një paragrafi, ngaqë 
disa "
-"nga pjesët më pak të lodhshme të punës i binte të kryheshin në një 
nivel më "
-"të lartë, nga një program <acronym>TECO</acronym>). Mund ta bënit krejt "
-"punën duke shkruar një program <acronym>TECO</acronym>, por kjo qe shumë e 
"
+"duke i shndërruar në primitivë TECO. Për shembull, kish një primitiv 
TECO "
+"për mbushjen e një paragrafi (në fakt, për kryerjen e shumicës së 
punës për "
+"mbushjen e një paragrafi, ngaqë disa nga pjesët më pak të lodhshme të 
punës "
+"i binte të kryheshin në një nivel më të lartë, nga një program TECO). 
Mund "
+"ta bënit krejt punën duke shkruar një program TECO, por kjo qe shumë e "
 "ngadaltë, ndaj e përsosëm duke hedhur pjesë të tij në gjuhën e 
makinës. "
 "Përdorëm këtu të njëjtën ide (atë te teknika hibride), që pjesa 
dërrmuese e "
 "përpunuesit të shkruhej në Lisp, por disa pjesë të tij, të cilat duhej 
të "
@@ -402,20 +338,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Now, this was not the first Emacs that was written in C and ran on Unix. "
-#| "The first was written by James Gosling, and was referred to as GosMacs. A "
-#| "strange thing happened with him. In the beginning, he seemed to be "
-#| "influenced by the same spirit of sharing and cooperation of the original "
-#| "Emacs. I first released the original Emacs to people at <abbr>MIT</abbr>. "
-#| "Someone wanted to port it to run on Twenex &mdash; it originally only ran "
-#| "on the Incompatible Timesharing System we used at <abbr>MIT</abbr>. They "
-#| "ported it to Twenex, which meant that there were a few hundred "
-#| "installations around the world that could potentially use it. We started "
-#| "distributing it to them, with the rule that &ldquo;you had to send back "
-#| "all of your improvements&rdquo; so we could all benefit. No one ever "
-#| "tried to enforce that, but as far as I know people did cooperate."
 msgid ""
 "Now, this was not the first Emacs that was written in C and ran on Unix. The "
 "first was written by James Gosling, and was referred to as GosMacs. A "
@@ -430,18 +352,18 @@
 "could all benefit. No one ever tried to enforce that, but as far as I know "
 "people did cooperate."
 msgstr ""
-"Tani, ky nuk qe Emacs-i i parë i shkruar në C dhe që xhironte nën Unix. I 
"
-"pari qe shkruar nga James Gosling, dhe i referoheshin si GosMacs. I ndodhi "
-"diçka e çuditshme. Në fillim, ngjante se ndikohej nga e njëjta frymë e "
-"shkëmbimit dhe bashkëpunimit me Emacs-in origjinal. Emacs-in e parë "
-"origjinal e pata hedhur në qarkullim për personat në <abbr>MIT</abbr>. "
-"Dikush dëshironte ta bënte të xhironte në Twenex &mdash; në fillim 
xhironte "
-"vetëm në <i>Incompatible Timesharing System</i> që përdornim në 
<abbr>MIT</"
-"abbr>. E kaluan në Twenex, që do të thoshte se kish ndoca qindra instalime 
"
-"nëpër botë që mundej ta përdornin. Zumë tua dërgonim atyre, me kusht 
që "
-"&ldquo;duhet të na dërgoni krejt përmirësimet që i bëni&rdquo; që të "
-"përfitonim të gjithë. Askush nuk u përpoq ta bënte këtë të 
detyrueshme, por "
-"me aq sa di pati bashkëpunim."
+"Tani, ky s’qe Emacs-i i parë i shkruar në C dhe që xhironte nën Unix. I 
pari "
+"qe shkruar nga James Gosling, dhe i referoheshin si GosMacs. I ndodhi diçka "
+"e çuditshme. Në fillim, ngjante se ndikohej nga e njëjta frymë e 
shkëmbimit "
+"dhe bashkëpunimit me Emacs-in origjinal. Emacs-in e parë origjinal e pata "
+"hedhur në qarkullim për personat në MIT. Dikush dëshironte ta bënte të "
+"xhironte në Twenex &mdash; në fillim xhironte vetëm në Incompatible "
+"Timesharing System që përdornim në MIT. E kaluan në Twenex, që do të 
thoshte "
+"se kish ndoca qindra instalime nëpër botë që mundeshin ta përdornin. 
Zumë "
+"tua dërgonim atyre, me kusht që &ldquo;duhet të na dërgoni krejt "
+"përmirësimet që i bëni&rdquo; që të përfitonim të gjithë. Askush 
s’u përpoq "
+"ndonjëherë ta bënte këtë të detyrueshme, por, me aq sa di, njerëzit "
+"bashkëpunuan."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -453,12 +375,12 @@
 "program better. But after that he seemed to change the spirit, and sold it "
 "to a company."
 msgstr ""
-"Gosling dukej, në fillim, se do të bashkëpunonte në këtë frymë. 
Shkrojti në "
+"Gosling dukej, në fillim, se do të bashkëpunonte në këtë frymë. Shkroi 
në "
 "një doracak se programin po e quante Emacs, duke shpresuar që edhe të 
tjerë "
 "nga bashkësia do ta përmirësonin, derisa t’ia vlente atë emër. Ky qe "
-"trajtimi i duhur karshi një bashkësie &mdash; t’u kërkohej të merrnin 
pjesë "
-"e ta bënin programin më të mirë. Por pas kësaj dukej se ndërroi mendje, 
dhe "
-"ia shiti një shoqërie."
+"trajtimi i duhur kundrejt një bashkësie &mdash; t’u kërkohej të merrnin 
"
+"pjesë e ta bënin programin më të mirë. Por pas kësaj dukej se ndërroi "
+"mendje, dhe ia shiti një shoqërie."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -523,17 +445,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This second Emacs program was &lsquo;free software&rsquo; in the modern "
-#| "sense of the term &mdash; it was part of an explicit political campaign "
-#| "to make software free. The essence of this campaign was that everybody "
-#| "should be free to do the things we did in the old days at <abbr>MIT</"
-#| "abbr>, working together on software and working with whomever wanted to "
-#| "work with us. That is the basis for the free software movement &mdash; "
-#| "the experience I had, the life that I've lived at the <abbr>MIT</abbr> AI "
-#| "lab &mdash; to be working on human knowledge, and not be standing in the "
-#| "way of anybody's further using and further disseminating human knowledge."
 msgid ""
 "This second Emacs program was &lsquo;free software&rsquo; in the modern "
 "sense of the term &mdash; it was part of an explicit political campaign to "
@@ -548,25 +459,14 @@
 "Ky program i dytë Emacs qe &lsquo;<em>software</em> i lirë&rsquo; në "
 "kuptimin modern të fjalës &mdash; qe pjesë e një fushate të deklaruar "
 "politike për krijim software-i të lirë. Thelbi i kësaj fushate qe që 
kushdo "
-"duhet të jetë i lirë të bëjë gjërat që bënim ne dikur në 
<abbr>MIT</abbr>, "
-"të punohej tok mbi software dhe të punohej me këdo që donte të punonte 
me "
-"ne. Kjo është baza e lëvizjes për <em>software</em> të lirë &mdash; 
përvoja "
-"që pata, jeta që bëja në <abbr>MIT</abbr> AI lab &mdash; të punohej për 
"
-"dijen njerëzore, dhe jo t’i zihej rruga cilitdo që përdorte dhe 
përhapte më "
-"tej dijen njerëzore."
+"duhet të jetë i lirë të bëjë gjërat që bënim ne dikur në MIT, të 
punohej tok "
+"mbi software-in dhe të punohej me këdo që donte të punonte me ne. Kjo 
është "
+"baza e lëvizjes për <em>software</em> të lirë &mdash; përvoja që pata, 
jeta "
+"që bëja në MIT AI lab &mdash; të punohej për dijen njerëzore, dhe jo 
t’i "
+"zihej rruga cilitdo që përdorte dhe përhapte më tej dijen njerëzore."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "At the time, you could make a computer that was about the same price "
-#| "range as other computers that weren't meant for Lisp, except that it "
-#| "would run Lisp much faster than they would, and with full type checking "
-#| "in every operation as well. Ordinary computers typically forced you to "
-#| "choose between execution speed and good typechecking. So yes, you could "
-#| "have a Lisp compiler and run your programs fast, but when they tried to "
-#| "take <tt>car</tt> of a number, it got nonsensical results and eventually "
-#| "crashed at some point."
 msgid ""
 "At the time, you could make a computer that was about the same price range "
 "as other computers that weren't meant for Lisp, except that it would run "
@@ -583,9 +483,8 @@
 "të plotë të llojit të të dhënave në çdo veprim. Kompjuterat e 
zakonshëm ju "
 "shtrëngonin të zgjidhnit ose shpejtësinë e ekzekutimit, ose kontroll të 
mirë "
 "të llojit të të dhënave. Pra, mund të kihej një përpilues Lisp dhe 
të "
-"xhiroheshin programet më shpejt, por kur provohej të merrej <tt>automjeti</"
-"tt> i një targe, arrihej në përfundime pa kuptim dhe tek e fundit në "
-"vithisje."
+"xhiroheshin programet më shpejt, por kur provohej të merrej 
<code>car</code> "
+"i një targe, arrihej në përfundime pa kuptim dhe tek e fundit në 
vithisje."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -622,13 +521,13 @@
 msgstr ""
 "Kish dy ide të ndryshme rreth se si mund të ishte shoqëria. Greenblatt-i "
 "donte të fillonte atë çka e quante shoqëri &ldquo;hacker&rdquo;-ësh. Kjo 
"
-"donte të thoshte një shoqëri e administruar nga <i>hackers</i> dhe do të "
-"funksiononte në një mënyrë nxitëse për <i>hackers</i>-ët. Një synim 
tjetër "
-"që të vazhdohej kultura e laboratorit AI Lab <a href=\"#foot-3\">(3)</a>. "
-"Për fat të keq, Greenblatt-i nuk kish ndonjë përvojë në punë biznesi, 
ndaj "
-"të tjerë persona në grupin e makinave Lisp thanë se dyshonin se mund 
t’ia "
-"dilte mbanë. Qenë të mendimit që plani i tij për të shmangur investime 
nga "
-"jashtë grupit nuk kish për të funksionuar."
+"donte të thoshte një shoqëri e administruar nga hacker-a dhe do të "
+"funksiononte në një mënyrë nxitëse për hacker-at. Një synim tjetër 
që të "
+"vazhdohej kultura e laboratorit AI Lab <a href=\"#foot-3\">(3)</a>. Për fat 
"
+"të keq, Greenblatt-i nuk kish ndonjë përvojë në punë biznesi, ndaj të 
tjerë "
+"persona në grupin e makinave Lisp thanë se dyshonin se mund t’ia dilte "
+"mbanë. Qenë të mendimit që plani i tij për të shmangur investime nga 
jashtë "
+"grupit nuk kish për të funksionuar."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -704,21 +603,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Thus, the abandonment of our lab was followed by &ldquo;war&rdquo; in our "
-#| "lab. The abandonment happened when Symbolics hired away all the hackers, "
-#| "except me and the few who worked at LMI part-time. Then they invoked a "
-#| "rule and eliminated people who worked part-time for <abbr>MIT</abbr>, so "
-#| "they had to leave entirely, which left only me. The AI lab was now "
-#| "helpless. And <abbr>MIT</abbr> had made a very foolish arrangement with "
-#| "these two companies. It was a three-way contract where both companies "
-#| "licensed the use of Lisp machine system sources. These companies were "
-#| "required to let <abbr>MIT</abbr> use their changes. But it didn't say in "
-#| "the contract that <abbr>MIT</abbr> was entitled to put them into the "
-#| "<abbr>MIT</abbr> Lisp machine systems that both companies had licensed. "
-#| "Nobody had envisioned that the AI lab's hacker group would be wiped out, "
-#| "but it was."
 msgid ""
 "Thus, the abandonment of our lab was followed by &ldquo;war&rdquo; in our "
 "lab. The abandonment happened when Symbolics hired away all the hackers, "
@@ -733,29 +617,21 @@
 "that the AI lab's hacker group would be wiped out, but it was."
 msgstr ""
 "Kështu që, në laboratorin tonë, braktisja u pasua nga 
&ldquo;lufta&rdquo;. "
-"Braktisja erdhi kur Symbolics punësoi krejt <i>hacker</i>-ët, hiq mua dhe "
-"ndoca që punonin me kohë të pjesshme te LMI. Mandej nxorën nga pluhuri 
një "
-"rregullore dhe hoqën qafe personat që punonin me kohë të pjesshme për "
-"<abbr>MIT</abbr>-in, kështu që iu desh të iknin plotësisht, dhe prej 
kësaj "
-"mbeta vetëm unë. Laboratori AI tani qe i pashpresë. Dhe <abbr>MIT</abbr> "
-"kish bërë një ujdi shumë të marrë me këto dy shoqëritë. Qe një 
kontratë "
-"trikahëshe ku secila shoqëri lejonte përdorimin e kodit burim të sistemit 
të "
-"makinave Lisp. Këto shoqëri qenë të detyruara të lejonin 
<abbr>MIT</abbr>-in "
-"të përdorte ndryshime e bëra prej tyre. Por nuk thuhej në kontratë që "
-"<abbr>MIT</abbr>-i gëzonte të drejtën t’i hidhte ato në sistemet e 
makinave "
-"Lisp të <abbr>MIT</abbr>-it që qenë lejuar nga të dyja shoqëritë. 
Askush nuk "
-"pati çuar në mendje që grupi i <i>hacker</i>-ëve të laboratorit AI do 
të "
-"avullonte, por ja që ndodhi."
+"Braktisja erdhi kur Symbolics punësoi krejt hacker-at, hiq mua dhe ndoca që 
"
+"punonin me kohë të pjesshme te LMI. Mandej nxorën nga pluhuri një 
rregullore "
+"dhe hoqën qafe personat që punonin me kohë të pjesshme për MIT-in, 
kështu që "
+"iu desh të iknin plotësisht, dhe prej kësaj mbeta vetëm unë. Laboratori 
AI "
+"tani qe i pashpresë. Dhe MIT-i kish bërë një ujdi shumë të marrë me 
këto dy "
+"shoqëritë. Qe një kontratë trikahëshe ku secila shoqëri lejonte 
përdorimin "
+"e kodit burim të sistemit të makinave Lisp. Këto shoqëri qenë të 
detyruara "
+"të lejonin MIT-in të përdorte ndryshimet e bëra prej tyre. Por në 
kontratë "
+"nuk thuhej se MIT-i gëzonte të drejtën t’i hidhte ato në sistemet e 
makinave "
+"Lisp të MIT-it që qenë licencuar nga të dyja shoqëritë. Askush nuk pati 
çuar "
+"në mendje që grupi i hacker-ave të laboratorit AI do të avullonte, por ja 
që "
+"ndodhi."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "So Symbolics came up with a plan <a href=\"#foot-4\">(4)</a>. They said "
-#| "to the lab, &ldquo;We will continue making our changes to the system "
-#| "available for you to use, but you can't put it into the <abbr>MIT</abbr> "
-#| "Lisp machine system. Instead, we'll give you access to Symbolics' Lisp "
-#| "machine system, and you can run it, but that's all you can do.&rdquo;"
 msgid ""
 "So Symbolics came up with a plan <a href=\"#foot-4\">(4)</a>. They said to "
 "the lab, &ldquo;We will continue making our changes to the system available "
@@ -765,24 +641,12 @@
 msgstr ""
 "Kështu që Symbolics hartoi një plan <a href=\"#foot-4\">(4)</a>. I thanë 
"
 "laboratorit, &ldquo;Do të vazhdojmë t’ju lejojmë përdorimin e 
ndryshimeve "
-"tona, por nuk mund t’i hidhni në sistemin <abbr>MIT</abbr> të makinave 
Lisp. "
-"Në vend të kësaj, do t’ju lejojmë hyrje në sistemin e makinave Lisp 
të "
-"Symbolics-it, dhe mund ta xhironi, por kjo është e gjitha çka mund të 
bëni."
-"&rdquo;"
+"tona, por nuk mund t’i hidhni në sistemin MIT të makinave Lisp. Në vend 
të "
+"kësaj, do t’ju lejojmë hyrje në sistemin e makinave Lisp të 
Symbolics-it, "
+"dhe mund ta xhironi, por kjo është e gjitha çka mund të bëni.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This, in effect, meant that they demanded that we had to choose a side, "
-#| "and use either the <abbr>MIT</abbr> version of the system or the "
-#| "Symbolics version. Whichever choice we made determined which system our "
-#| "improvements went to. If we worked on and improved the Symbolics version, "
-#| "we would be supporting Symbolics alone. If we used and improved the "
-#| "<abbr>MIT</abbr> version of the system, we would be doing work available "
-#| "to both companies, but Symbolics saw that we would be supporting LMI "
-#| "because we would be helping them continue to exist. So we were not "
-#| "allowed to be neutral anymore."
 msgid ""
 "This, in effect, meant that they demanded that we had to choose a side, and "
 "use either the MIT version of the system or the Symbolics version. "
@@ -794,14 +658,14 @@
 "So we were not allowed to be neutral anymore."
 msgstr ""
 "Kjo, praktikisht, do të thoshte që na kërkuan të zgjidhnim me kë palë 
do të "
-"ishim, dhe të përdornim ose versionin <abbr>MIT</abbr> të sistemit, ose "
-"versionin Symbolics. Cilëndo zgjedhje të bënim, do të përcaktonte se te 
"
-"cili sistem do të shkonin përmirësimet tona. Po të punonin me dhe të "
-"përmirësonin versionin e Symbolics-it, do të mbështesnim vetëm 
Symbolics-in. "
-"Po të përdornim dhe përmirësonim versionin <abbr>MIT</abbr> të sistemit, 
i "
-"binte ta jepnim punën te të dyja shoqëritë, por Symbolics pa që do të "
-"mbështesnim LMI-në, ngaqë do ta ndihmonim të ekzistonte. Kështu që nuk 
na u "
-"lejua të qëndronim ende asnjanës."
+"ishim, dhe të përdornim ose versionin MIT të sistemit, ose versionin "
+"Symbolics. Cilëndo zgjedhje të bënim, do të përcaktonte se te cili 
sistem "
+"do të shkonin përmirësimet tona. Po të punonin me dhe të përmirësonin "
+"versionin e Symbolics-it, do të përkrahnim vetëm Symbolics-in. Po të "
+"përdornim dhe përmirësonim versionin MIT të sistemit, i binte ta jepnim "
+"punën te të dyja shoqëritë, por Symbolics pa që do të mbështesnim 
LMI-në, "
+"ngaqë do ta ndihmonim të ekzistonte. Kështu që s’na u lejua më të 
qëndronim "
+"asnjanës."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -843,9 +707,9 @@
 "Incorporated, and the two companies went on. But, I didn't want to spend "
 "years and years punishing someone, just thwarting an evil deed. I figured "
 "they had been punished pretty thoroughly because they were stuck with "
-"competition that was not leaving or going to disappear <a href=\"#foot-7\">"
-"(7)</a>. Meanwhile, it was time to start building a new community to replace "
-"the one that their actions and others had wiped out."
+"competition that was not leaving or going to disappear <a href="
+"\"#foot-7\">(7)</a>. Meanwhile, it was time to start building a new "
+"community to replace the one that their actions and others had wiped out."
 msgstr ""
 "Në këtë mënyrë, për dy vite, ua pengova ta fshinin nga faqja e dheut 
Lisp "
 "Machines Incorporated, dhe të dy shoqëritë bënë përpara. Por nuk doja 
të "
@@ -857,13 +721,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The Lisp community in the 70s was not limited to the <abbr>MIT</abbr> AI "
-#| "Lab, and the hackers were not all at <abbr>MIT</abbr>. The war that "
-#| "Symbolics started was what wiped out <abbr>MIT</abbr>, but there were "
-#| "other events going on then. There were people giving up on cooperation, "
-#| "and together this wiped out the community and there wasn't much left."
 msgid ""
 "The Lisp community in the 70s was not limited to the MIT AI Lab, and the "
 "hackers were not all at MIT. The war that Symbolics started was what wiped "
@@ -871,11 +728,11 @@
 "up on cooperation, and together this wiped out the community and there "
 "wasn't much left."
 msgstr ""
-"Bashkësia Lisp në vitet ’70 nuk kufizohej te <abbr>MIT</abbr> AI Lab, dhe 
"
-"<i>hacker</i>-ët nuk qenë vetëm në <abbr>MIT</abbr>. Lufta e nisur nga "
-"Symbolics qe ajo që asgjësoi <abbr>MIT</abbr>, por ndodhën dhe ngjarje të 
"
-"tjera. Pati persona që hoqën dorë nga bashkëpunimi, dhe kjo i vuri 
shkelmin "
-"bashkësisë dhe kështu nuk mbeti kushedi çë."
+"Bashkësia Lisp në vitet ’70 nuk kufizohej te MIT AI Lab, dhe hacker-at "
+"s’qenë vetëm në MIT. Lufta e nisur nga Symbolics qe ajo që asgjësoi 
MIT-in, "
+"por ndodhën dhe ngjarje të tjera. Pati persona që hoqën dorë nga "
+"bashkëpunimi, dhe kjo i vuri shkelmin bashkësisë dhe kështu nuk mbeti "
+"kushedi çë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1004,21 +861,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "At the time, <acronym title=\"Tool Command Language\">TCL</acronym> was "
-#| "being pushed heavily for this purpose. I had a very low opinion of "
-#| "<acronym>TCL</acronym>, basically because it wasn't Lisp. It looks a tiny "
-#| "bit like Lisp, but semantically it isn't, and it's not as clean. Then "
-#| "someone showed me an ad where Sun was trying to hire somebody to work on "
-#| "<acronym>TCL</acronym> to make it the &ldquo;de-facto standard extension "
-#| "language&rdquo; of the world. And I thought, &ldquo;We've got to stop "
-#| "that from happening.&rdquo; So we started to make Scheme the standard "
-#| "extensibility language for GNU. Not Common Lisp, because it was too "
-#| "large. The idea was that we would have a Scheme interpreter designed to "
-#| "be linked into applications in the same way <acronym>TCL</acronym> was "
-#| "linked into applications. We would then recommend that as the preferred "
-#| "extensibility package for all GNU programs."
 msgid ""
 "At the time, <abbr title=\"Tool Command Language\">TCL</abbr> was being "
 "pushed heavily for this purpose. I had a very low opinion of TCL, basically "
@@ -1033,36 +875,21 @@
 "We would then recommend that as the preferred extensibility package for all "
 "GNU programs."
 msgstr ""
-"Në atë kohë, <acronym title=\"Tool Command Language\">TCL</acronym> po "
-"reklamohej rëndshëm për këtë qëllim. Kisha vlerësim shumë të ulët 
për "
-"<acronym>TCL</acronym>-në, pikësëpari ngaqë nuk qe Lisp. Ngjante pakëz 
me "
-"Lisp-in, por semantikisht nuk qe e tillë, dhe nuk është aq e qëruar. 
Mandej "
-"dikush më tregoi një lajmërim me të cilin Sun po përpiqej të punësonte 
dikë "
-"për t’u marrë me <acronym>TCL</acronym> për ta bërë &ldquo;standardin 
de-"
-"facto për gjuhë zgjerimesh&rdquo; në botë. Dhe mendova, &ldquo;Duhet ta "
-"ndalim përmbushjen e kësaj.&rdquo; Kështu filluam të ndërtojmë 
Scheme-n, "
-"gjuha standard e zgjerimeve për GNU-në. Jo Common Lisp, ngaqë ky qe shumë 
i "
-"madh. Ideja qe që të kishim një interpretues Scheme të hartuar për t’u 
"
-"lidhur te aplikacionet në të njëjtën mënyrë si lidhej 
<acronym>TCL</acronym>-"
-"ja te aplikacionet. Mandej këtë ta këshillonim si paketën e parapëlqyer 
për "
-"zgjerime për krejt programet GNU."
+"Në atë kohë, <abbr title=\"Tool Command Language\">TCL</acronym> po "
+"reklamohej rëndshëm për këtë qëllim. Kisha vlerësim shumë të ulët 
për TCL-"
+"në, pikësëpari ngaqë s’qe Lisp. Ngjante pakëz me Lisp-in, por 
semantikisht "
+"s’qe e tillë, dhe nuk është aq e qëruar. Mandej dikush më tregoi një 
"
+"lajmërim me të cilin Sun-i po përpiqej të punësonte dikë për t’u 
marrë me "
+"TCL-në për ta bërë &ldquo;de-facto gjuhën standard për zgjerime&rdquo; 
në "
+"botë. Dhe mendova, &ldquo;Duhet ta ndalim përmbushjen e kësaj.&rdquo; 
Kështu "
+"filluam të ndërtojmë Scheme-n, gjuha standard e zgjerimeve për GNU-në. 
Jo "
+"Common Lisp, ngaqë ky qe shumë i madh. Ideja qe të kishim një 
interpretues "
+"Scheme të hartuar për t’u lidhur te aplikacionet në të njëjtën 
mënyrë si "
+"lidhej TCL-ja te aplikacionet. Mandej këtë ta këshillonim si paketën e "
+"parapëlqyer për zgjerime për krejt programet GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "There's an interesting benefit you can get from using such a powerful "
-#| "language as a version of Lisp as your primary extensibility language. "
-#| "You can implement other languages by translating them into your primary "
-#| "language. If your primary language is <acronym>TCL</acronym>, you can't "
-#| "very easily implement Lisp by translating it into <acronym>TCL</acronym>. "
-#| "But if your primary language is Lisp, it's not that hard to implement "
-#| "other things by translating them. Our idea was that if each extensible "
-#| "application supported Scheme, you could write an implementation of "
-#| "<acronym>TCL</acronym> or Python or Perl in Scheme that translates that "
-#| "program into Scheme. Then you could load that into any application and "
-#| "customize it in your favorite language and it would work with other "
-#| "customizations as well."
 msgid ""
 "There's an interesting benefit you can get from using such a powerful "
 "language as a version of Lisp as your primary extensibility language. You "
@@ -1079,15 +906,14 @@
 "Ka një përfitim interesant që ju vjen nga përdorimi si gjuhë tuajën 
parësore "
 "për zgjerime i një gjuhe kaq të fuqishme siç do të ishte një version 
Lisp-"
 "i. Mund të sendërtoni gjuhë të tjera, përmes përkthimit të tyre në 
gjuhën "
-"tuaj parësore. Nëse gjuha juaj parësore është <acronym>TCL</acronym>, 
nuk "
-"sendërtoni dot lehtë Lisp-in duke e përkthyer në <acronym>TCL</acronym>. 
Por "
-"nëse gjuha juaj parësore është Lisp-i, nuk është aq e zorshme të 
sendërtohen "
-"gjëra të tjera duke i përkthyer ato. Ideja jonë qe që, nëse çdo 
aplikacion i "
-"zgjerueshëm mbulonte Scheme-n, mund të shkruanit në Scheme një sendërtim 
të "
-"<acronym>TCL</acronym>-së, ose Python-it, ose Perl-it, i cili ta përkthente 
"
-"atë program në Scheme. Mandej mund ta ngarkonit këtë në çfarëdo 
aplikacioni "
-"dhe ta përshtatnit në gjuhën tuaj të parapëlqyer dhe do të funksiononte 
edhe "
-"me përshtatje të tjera."
+"tuaj parësore. Nëse gjuha juaj parësore është TCL-ja, nuk sendërtoni 
dot "
+"lehtë Lisp-in duke e përkthyer në TCL. Por nëse gjuha juaj parësore 
është "
+"Lisp-i, s’është aq e zorshme të sendërtohen gjëra të tjera duke i 
përkthyer "
+"ato. Ideja jonë qe që, nëse çdo aplikacion i zgjerueshëm mbulonte 
Scheme-n, "
+"mund të shkruanit në Scheme një sendërtim të TCL-së, ose Python-it, ose 
Perl-"
+"it, i cili ta përkthente atë program në Scheme. Mandej mund ta ngarkonit "
+"këtë në çfarëdo aplikacioni dhe ta përshtatnit në gjuhën tuaj të 
parapëlqyer "
+"dhe do të funksiononte edhe me përshtatje të tjera."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1270,9 +1096,9 @@
 "to rupture this cooperation unilaterally."
 msgstr ""
 "Rrethanat e këtij plani, të cilat nuk i deklarova shprehimisht gjatë 
fjalës "
-"sime, qenë që gjatë një periudhe fillestare <i>hacker</i>-ët e 
ish-AI-Lab-"
-"it, ata në Symbolics ose ata në LMI, vazhduan t’i jepnin ndryshimet e 
tyre "
-"te sistemi MIT Lisp Machine &mdash; edhe pse kontrata nuk e detyronte këtë "
+"sime, qenë që gjatë një periudhe fillestare hacker-at e ish-AI-Lab-it, 
ata "
+"në Symbolics ose ata në LMI, vazhduan t’i jepnin ndryshimet e tyre te "
+"sistemi MIT Lisp Machine &mdash; edhe pse kontrata nuk e detyronte këtë "
 "hap. Plani i Symbolics-it qe ta thyente në mënyrë të njëanshme këtë "
 "bashkëpunim."
 
@@ -1282,7 +1108,7 @@
 "It was not that I cared particularly about the fate of LMI, but rather I did "
 "not want to let Symbolics gain through its aggression against the AI Lab."
 msgstr ""
-"Jo se më dhimbsej veçanërisht fati i LMI-ë, më tepër ngaqë nuk doja 
që të "
+"Jo se më dhimbsej veçanërisht fati i LMI-ë, më tepër ngaqë s’doja 
që të "
 "lejohej Symbolics të përfitonte në kurriz të AI Lab-it me agresionin e 
vet."
 
 # type: Content of: <ol><li>
@@ -1379,29 +1205,21 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2003, 2007, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2003, 2007, 2013, 2014, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2003, 2007, 2013, 2014 Free Software Foundation, "
-"Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2003, 2007, 2013, 2014, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: licenses/po/licenses.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq.po,v
retrieving revision 1.73
retrieving revision 1.74
diff -u -b -r1.73 -r1.74
--- licenses/po/licenses.sq.po 9 Jul 2020 12:03:13 -0000    1.73
+++ licenses/po/licenses.sq.po 8 Aug 2020 13:27:52 -0000    1.74
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-09 11:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-02 13:53+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-05 15:57+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-09 11:25+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -497,14 +497,6 @@
 msgstr "URL Licencash"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "When linking to our licenses, it's usually best to link to the latest "
-#| "version; hence the standard URLs such as <tt>http://www.gnu.org/licenses/";
-#| "gpl.html</tt> have no version number. Occasionally, however, you may "
-#| "want to link to a specific version of a given license. In those "
-#| "situations, you can use the following links [<a href=\"#urlskip\">skip "
-#| "links</a>]:"
 msgid ""
 "When linking to our licenses, it's usually best to link to the latest "
 "version; hence the standard URLs such as <code>http://www.gnu.org/licenses/";
@@ -512,12 +504,12 @@
 "to link to a specific version of a given license. In those situations, you "
 "can use the following links [<a href=\"#urlskip\">skip links</a>]:"
 msgstr ""
-"Kur krijohen lidhje te licencat tona, zakonisht më e mira është të 
përdoren "
-"versionet më të rinj; ndaj edhe URL-të standarde, të tilla si 
<tt>http://www.";
-"gnu.org/licenses/gpl.html</tt> nuk kanë numra versionesh. Megjithatë, ka "
-"raste që mund të doni të krijoni një lidhje te një version i caktuar i 
një "
-"licence. Në këto situata, mund të përdorni lidhjet vijuese [<a href="
-"\"#urlskip\">anashkalojini lidhjet</a>]:"
+"Kur krijohen lidhje për te licencat tona, zakonisht më e mira është të "
+"përdoren versionet më të rinj; prandaj edhe URL-të standarde, të tilla 
si "
+"<tt>http://www.gnu.org/licenses/gpl.html</tt> s’kanë numra versionesh. "
+"Megjithatë, ka raste që mund të doni të krijoni një lidhje te një 
version i "
+"caktuar i një licence. Në këto situata, mund të përdorni lidhjet 
vijuese "
+"[<a href=\"#urlskip\">anashkalojini lidhjet</a>]:"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "GNU General Public License (GPL)"
@@ -665,10 +657,10 @@
 msgstr ""
 "&ldquo;Qëllimi ynë në përdorimin e togfjalëshit &lsquo;kopjim fjalë 
për "
 "fjalë në çfarëdo mjeti&rsquo; nuk është që të kërkojë medoemos 
ruajtjen e "
-"kryefaqeve dhe fundfaqeve ose të tjerë elementë formatimi të dokumenteve. 
 "
-"Ruajtja e lidhjeve web, qofshin tejlidhje ose jo të tilla, në media (si "
-"shënime ose ndonjë tjetër formë URL-sh të shtypura në një media 
jo-HTML) "
-"është e domosdoshme&rdquo;."
+"kryefaqeve dhe fundfaqeve ose të të tjerë elementësh formatimi të "
+"dokumenteve. Ruajtja e lidhjeve web, qofshin tejlidhje ose jo të tilla, në 
"
+"media (si shënime ose ndonjë tjetër formë URL-sh të shtypura në një 
media jo-"
+"HTML) është e domosdoshme&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "List of Free Software Licenses"
@@ -704,20 +696,15 @@
 msgstr "Ç’është Copyleft-i?"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/copyleft/copyleft.html\"><em>Copyleft</em></a> is a general "
-#| "method for making a program free software and requiring all modified and "
-#| "extended versions of the program to be free software as well."
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/copyleft.html\"><em>Copyleft</em></a> is a general "
 "method for making a program free software and requiring all modified and "
 "extended versions of the program to be free software as well."
 msgstr ""
-"<a href=\"/copyleft/copyleft.html\"><em>Copyleft</em></a>-i është një 
metodë "
-"e përgjithshme për ta bërë një program software të lirë dhe që 
kërkon "
-"medoemos që krejt versionet e modifikuar dhe të thelluar të programit të "
-"jenë po ashtu software i lirë."
+"<a href=\"/licenses/copyleft.html\"><em>Copyleft</em></a>-i është një 
metodë "
+"e përgjithshme për ta bërë një program <em>software</em> të lirë dhe 
që "
+"kërkon medoemos që krejt versionet e ndryshuar dhe të thelluar të 
programit "
+"të jenë po ashtu <em>software</em> i lirë."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -968,14 +955,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2018, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, "
-"Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2018, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po 4 Jul 2020 16:00:56 -0000    1.27
+++ philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po 8 Aug 2020 13:27:52 -0000    1.28
@@ -5,16 +5,17 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-04 15:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-28 23:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-05 16:05+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-04 15:55+0000\n"
+"Language-Team: \n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -32,24 +33,16 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Here's a message that <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. "
-#| "Stallman</a> sent to Tim O'Reilly on March 11, 2000, in regard to the "
-#| "statement by Jeff Bezos, <acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</"
-#| "acronym> of Amazon, which called for software patents to last just 3 or 5 "
-#| "years."
 msgid ""
 "Here's a message that <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. "
 "Stallman</a> sent to Tim O'Reilly on March 11, 2000, in regard to the "
 "statement by Jeff Bezos, <abbr title=\"Chief Executive Officer\">CEO</abbr> "
 "of Amazon, which called for software patents to last just 3 or 5 years."
 msgstr ""
-"Këtu keni një mesazh që <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. "
-"Stallman</a> i dërgoi Tim O'Reilly-it më 11 Mars, 2000, lidhur me një "
-"deklaratë të Jeff Bezos, <acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</"
-"acronym> i Amazon-ës, ku bëhej thirrje që patentat e software-it të 
zgjasin "
-"thjesht 3 ose 5 vjet."
+"Ja një mesazh që <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</"
+"a> i dërgoi Tim O'Reilly-it më 11 Mars, 2000, lidhur me një deklaratë të 
"
+"Jeff Bezos, <abbr title=\"Chief Executive Officer\">CEO</abbr> i Amazon-ës, "
+"ku bëhej thirrje që patentat e software-it të zgjasin thjesht 3 ose 5 
vjet."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -198,29 +191,21 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008, 2014 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008, 2014, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008, 2014 Free Software Foundation, "
-"Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008, 2014, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po    1 Jul 2020 14:31:22 
-0000    1.41
+++ philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po    8 Aug 2020 13:27:52 
-0000    1.42
@@ -5,16 +5,17 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-01 14:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-28 23:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-05 16:06+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-01 14:25+0000\n"
+"Language-Team: \n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -118,15 +119,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In 1991, the last major essential component of a Unix-like system was "
-#| "developed: Linux, the free kernel written by Linus Torvalds. Today, the "
-#| "combination of GNU and Linux is used by millions of people around the "
-#| "world, and its popularity is growing. This month, we announced release "
-#| "1.0 of <acronym title=\"GNU Network Object Model Environment\">GNOME</"
-#| "acronym>, the GNU graphical desktop, which we hope will make the GNU/"
-#| "Linux system as easy to use as any other operating system."
 msgid ""
 "In 1991, the last major essential component of a Unix-like system was "
 "developed: Linux, the free kernel written by Linus Torvalds. Today, the "
@@ -140,9 +132,9 @@
 "u ndërtua: Linux, kerneli i lirë i shkruar nga Linus Torvalds. Sot, "
 "ndërthurja e GNU-së me Linux-in përdoret nga miliona vetë anembanë 
botës, "
 "dhe popullariteti i tij po rritet. Këtë muaj, njoftuam hedhjen në 
qarkullim "
-"të <acronym title=\"GNU Network Object Model Environment\">GNOME</acronym> "
-"1.0, desktopi grafik i GNU-së, që shpresojmë se do ta bëjë sistemin GNU/"
-"Linux po aq të lehtë për t’u përdorur, sa cilido sistem operativ 
tjetër."
+"të <abbr title=\"GNU Network Object Model Environment\">GNOME</abbr> 1.0, "
+"desktopi grafik i GNU-së, që shpresojmë se do ta bëjë sistemin GNU/Linux 
po "
+"aq të lehtë për t’u përdorur, sa cilido sistem operativ tjetër."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -222,25 +214,18 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 1999, 2014 Richard M. Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 1999, 2014, 2020 Richard M. Stallman"
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2014 Richard M. Stallman"
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2014, 2020 Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: award/1998/po/nominees.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/award/1998/po/nominees.sq.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- award/1998/po/nominees.sq.po    1 Jul 2020 10:00:52 -0000    1.4
+++ award/1998/po/nominees.sq.po    8 Aug 2020 13:27:52 -0000    1.5
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nominees.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-08-03 14:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-07-01 11:56+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-05 16:08+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -216,7 +216,6 @@
 msgstr "Ekipi bazë i FreeBSD-së"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "gcc version 2.7.x.x team"
 msgstr "Ekipi i gcc-së, version 2.7.x.x"
 
@@ -427,8 +426,7 @@
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "The creator and free distributor of Arachnophilia web authoring"
 msgstr ""
-"Krijuesi dhe shpërndarësi i lirë i mjetit Arachnophillia për përpunim 
HTML-"
-"je "
+"Krijuesi dhe shpërndarësi i lirë i mjetit Arachnophillia për përpunim 
HTML-je"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "The guy who wrote Kaffe"

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.381
retrieving revision 1.382
diff -u -b -r1.381 -r1.382
--- server/po/sitemap.sq.po   31 Jul 2020 17:01:54 -0000   1.381
+++ server/po/sitemap.sq.po   8 Aug 2020 13:27:52 -0000    1.382
@@ -3,7 +3,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-31 16:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-07-01 12:19+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-05 16:14+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: besnik@programeshqip.org\n"
 "Language: sq\n"
@@ -711,10 +711,8 @@
 msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">edu-team.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "The GNU Operating System"
 msgid "The GNU Education Team"
-msgstr "Sistemi Operativ GNU"
+msgstr "Ekipi GNU i Edukimit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/education/edu-why.html\">edu-why.html</a>"

Index: server/po/body-include-1.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-1.sq.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- server/po/body-include-1.sq.po   16 Jul 2020 15:02:21 -0000   1.26
+++ server/po/body-include-1.sq.po   8 Aug 2020 13:27:52 -0000    1.27
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: body-include-1.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-16 14:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-05-10 13:52+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-05 16:18+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Shqip <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-16 10:55+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.3\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 #. type: Content of: <div>
 msgid "<a class=\"skip\" href=\"#content\"><b>Skip to main text</b></a>"
@@ -27,6 +27,8 @@
 "<strong>We can't live<span class=\"hide\">, work, or learn</span> in freedom "
 "unless the software we use is free.</strong>"
 msgstr ""
+"<strong>S’mund të rrojmë<span class=\"hide\">, punojmë, ose 
mësojmë</span> "
+"të lirë, veç nëse software-i që përdorin është i lirë.</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid ""
@@ -35,9 +37,12 @@
 "\"https://fsf.org/appeal?pk_campaign=spring20&amp;pk_kwd=banner\";>Read "
 "more&nbsp;></a></em>"
 msgstr ""
+"Bëhuni një anëtar shok <span class=\"hide\">dhe bëhuni pjesë e lëvizjes 
për "
+"<em>software</em> të lirë në mbrojtjen e lirive tuaja</span> para 7 
gushtit! "
+"<em><a href=\"https://fsf.org/appeal?pk_campaign=spring20&amp;pk_kwd=banner";
+"\">Lexoni më tepër&nbsp;></a></em>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a class=\"join\" href=\"https://my.fsf.org/join?pk_campaign=fall18&amp;";
 #| "pk_kwd=ban\"> Join</a>"
@@ -45,14 +50,13 @@
 "<a href=\"https://my.fsf.org/join?pk_campaign=frspring2020&amp;";
 "pk_source=banner\"> <strong>Join Today</strong> </a>"
 msgstr ""
-"<a class=\"join\" href=\"https://my.fsf.org/join?pk_campaign=fall18&amp;";
-"pk_kwd=ban\"> Merrni Pjesë</a>"
+"<a href=\"https://my.fsf.org/join?pk_campaign=frspring2020&amp;";
+"pk_source=banner\"> <strong>Bëhuni Pjesë Që Sot</strong> </a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div>
-#, fuzzy
 #| msgid "<span class=\"goal\">400</span>"
 msgid "<span class=\"goal\">200 members</span>"
-msgstr "<span class=\"goal\">400</span>"
+msgstr "<span class=\"goal\">200 anëtarë</span>"
 
 #. type: Content of: <div><p><a>
 msgid "<a href=\"/\">"

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.175
retrieving revision 1.176
diff -u -b -r1.175 -r1.176
--- server/po/mirror.sq.po   9 Jul 2020 17:00:39 -0000    1.175
+++ server/po/mirror.sq.po   8 Aug 2020 13:27:52 -0000    1.176
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-09 16:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-05-10 13:53+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-05 16:26+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Shqip <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-07 18:55+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.3\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -91,17 +91,15 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.ufs.ac.za/gnu</tt> (South Africa)"
 msgid "<code>rsync://mirror.ufs.ac.za/gnu</code> (South Africa)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.ufs.ac.za/gnu</tt> (Afrikë e Jugut)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.ufs.ac.za/gnu</code> (Afrikë e Jugut)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.marwan.ma/gnu/</tt> (Morocco)"
 msgid "<code>rsync://mirror.marwan.ma/gnu/</code> (Morocco)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.marwan.ma/gnu/</tt> (Marok)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.marwan.ma/gnu/</code> (Marok)"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "North America"
@@ -109,101 +107,80 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://gnu.mirror.iweb.com/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<code>rsync://gnu.mirror.iweb.com/gnu</code> (Canada)"
-msgstr "<tt>rsync://gnu.mirror.iweb.com/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<code>rsync://gnu.mirror.iweb.com/gnu</code> (Kanada)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.sergal.org/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<code>rsync://mirror.sergal.org/gnu</code> (Canada)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.sergal.org/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.sergal.org/gnu</code> (Kanada)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.its.dal.ca/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<code>rsync://mirror.its.dal.ca/gnu</code> (Canada)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.its.dal.ca/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.its.dal.ca/gnu</code> (Kanada)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.csclub.uwaterloo.ca/gnu/</tt> (Canada)"
 msgid "<code>rsync://mirror.csclub.uwaterloo.ca/gnu/</code> (Canada)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.csclub.uwaterloo.ca/gnu/</tt> (Kanada)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.csclub.uwaterloo.ca/gnu/</code> (Kanada)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://gnu.freemirror.org/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<code>rsync://gnu.freemirror.org/gnu</code> (Canada)"
-msgstr "<tt>rsync://gnu.freemirror.org/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<code>rsync://gnu.freemirror.org/gnu</code> (Kanada)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror2.evolution-host.com/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<code>rsync://mirror2.evolution-host.com/gnu</code> (Canada)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror2.evolution-host.com/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<code>rsync://mirror2.evolution-host.com/gnu</code> (Kanada)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirrors.sarata.com/gnu/</tt> (Arizona, USA)"
 msgid "<code>rsync://mirrors.sarata.com/gnu/</code> (Arizona, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.sarata.com/gnu/</tt> (Arizonë, ShBA)"
+msgstr "<code>rsync://mirrors.sarata.com/gnu/</code> (Arizonë, ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.keystealth.org/gnu/</tt> (California, USA)"
 msgid "<code>rsync://mirror.keystealth.org/gnu/</code> (California, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.keystealth.org/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.keystealth.org/gnu/</code> (Kaliforni, ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (California, USA)"
 msgid "<code>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</code> (California, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)"
+msgstr "<code>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</code> (Kaliforni, ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirrors.syringanetworks.net/gnu/</tt> (Idaho, USA)"
 msgid "<code>rsync://mirrors.syringanetworks.net/gnu/</code> (Idaho, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.syringanetworks.net/gnu/</tt> (Idaho, ShBA)"
+msgstr "<code>rsync://mirrors.syringanetworks.net/gnu/</code> (Idaho, ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.team-cymru.com/gnu/</tt> (Illinois, USA)"
 msgid "<code>rsync://mirror.team-cymru.com/gnu/</code> (Illinois, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.team-cymru.com/gnu/</tt> (Ilinois, ShBA)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.team-cymru.com/gnu/</code> (Iinois, ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.leifrogers.com/gnu/gnu/</tt> (Indiana, USA)"
 msgid "<code>rsync://mirror.leifrogers.com/gnu/gnu/</code> (Indiana, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.leifrogers.com/gnu/gnu/</tt> (Indiana, ShBA)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.leifrogers.com/gnu/gnu/</code> (Indiana, ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirrors.tripadvisor.com/gnu/</tt> (Massachusetts, USA)"
 msgid "<code>rsync://mirrors.tripadvisor.com/gnu/</code> (Massachusetts, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.tripadvisor.com/gnu/</tt> (Massachusetts, USA)"
+msgstr "<code>rsync://mirrors.tripadvisor.com/gnu/</code> (Masaçhusets, USA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.clarkson.edu/gnu/</tt> (New York, USA)"
 msgid "<code>rsync://mirror.clarkson.edu/gnu/</code> (New York, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.clarkson.edu/gnu/</tt> (Nju Jork, ShBA)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.clarkson.edu/gnu/</code> (Nju Jork, ShBA)"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "South America"
@@ -211,31 +188,27 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.nbtelecom.com.br/gnu/</tt> (Brazil)"
 msgid "<code>rsync://mirror.nbtelecom.com.br/gnu/</code> (Brazil)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.nbtelecom.com.br/gnu/</tt> (Brazil)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.nbtelecom.com.br/gnu/</code> (Brazil)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/ftp/</tt> (Brazil)"
 msgid "<code>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/ftp/</code> (Brazil)"
-msgstr "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/ftp/</tt> (Brazil)"
+msgstr "<code>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/ftp/</code> (Brazil)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnu</tt> (Ecuador)"
 msgid "<code>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnu</code> (Ecuador)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnu</tt> (Ekuador)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnu</code> (Ekuador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://espejito.fder.edu.uy/gnu</tt> (Uruguay)"
 msgid "<code>rsync://espejito.fder.edu.uy/gnu</code> (Uruguay)"
-msgstr "<tt>rsync://espejito.fder.edu.uy/gnu</tt> (Uruguai)"
+msgstr "<code>rsync://espejito.fder.edu.uy/gnu</code> (Uruguai)"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Asia"
@@ -243,59 +216,51 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/</tt> (China)"
 msgid "<code>rsync://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/</code> (China)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/</tt> (Kinë)"
+msgstr "<code>rsync://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/</code> (Kinë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gnu/</tt> (China)"
 msgid "<code>rsync://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gnu/</code> (China)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gnu/</tt> (Kinë)"
+msgstr "<code>rsync://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gnu/</code> (Kinë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror-hk.koddos.net/gnu/</tt> (Hong Kong)"
 msgid "<code>rsync://mirror-hk.koddos.net/gnu/</code> (Hong Kong)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror-hk.koddos.net/gnu/</tt> (Hong Kong)"
+msgstr "<code>rsync://mirror-hk.koddos.net/gnu/</code> (Hong Kong)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://ftp.jaist.ac.jp/pub/GNU/</tt> (Japan)"
 msgid "<code>rsync://ftp.jaist.ac.jp/pub/GNU/</code> (Japan)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.jaist.ac.jp/pub/GNU/</tt> (Japoni)"
+msgstr "<code>rsync://ftp.jaist.ac.jp/pub/GNU/</code> (Japoni)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.jre655.com/GNU</tt> (Japan)"
 msgid "<code>rsync://mirror.jre655.com/GNU</code> (Japan)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.jre655.com/GNU</tt> (Japoni)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.jre655.com/GNU</code> (Japoni)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://ftp.kaist.ac.kr/gnu/</tt> (Korea)"
 msgid "<code>rsync://ftp.kaist.ac.kr/gnu/</code> (Korea)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.kaist.ac.kr/gnu/</tt> (Kore)"
+msgstr "<code>rsync://ftp.kaist.ac.kr/gnu/</code> (Kore)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.ossplanet.net/gnu</tt> (Taiwan)"
 msgid "<code>rsync://mirror.ossplanet.net/gnu</code> (Taiwan)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.ossplanet.net/gnu</tt> (Tajvan)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.ossplanet.net/gnu</code> (Tajvan)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://kancloud.zyxel.me/gnu</tt> (Thailand)"
 msgid "<code>rsync://kancloud.zyxel.me/gnu</code> (Thailand)"
-msgstr "<tt>rsync://kancloud.zyxel.me/gnu</tt> (Tailandë)"
+msgstr "<code>rsync://kancloud.zyxel.me/gnu</code> (Tailandë)"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Europe"
@@ -303,138 +268,119 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.kumi.systems/gnu/</tt> (Austria)"
 msgid "<code>rsync://mirror.kumi.systems/gnu/</code> (Austria)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.kumi.systems/gnu/</tt> (Austri)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.kumi.systems/gnu/</code> (Austri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finland)"
 msgid "<code>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</code> (Finland)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finlandë)"
+msgstr "<code>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</code> (Finlandë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://rsync.cyberbits.eu/gnu/</tt> (France)"
 msgid "<code>rsync://rsync.cyberbits.eu/gnu/</code> (France)"
-msgstr "<tt>rsync://rsync.cyberbits.eu/gnu/</tt> (Francë)"
+msgstr "<code>rsync://rsync.cyberbits.eu/gnu/</code> (Francë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://de.freedif.org/gnu/</tt> (Germany)"
 msgid "<code>rsync://de.freedif.org/gnu/</code> (Germany)"
-msgstr "<tt>rsync://de.freedif.org/gnu/</tt> (Gjermani)"
+msgstr "<code>rsync://de.freedif.org/gnu/</code> (Gjermani)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://ftp.fau.de/gnu</tt> (Germany)"
 msgid "<code>rsync://ftp.fau.de/gnu</code> (Germany)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.fau.de/gnu</tt> (Gjermani)"
+msgstr "<code>rsync://ftp.fau.de/gnu</code> (Gjermani)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.netcologne.de/gnu</tt> (Germany)"
 msgid "<code>rsync://mirror.netcologne.de/gnu</code> (Germany)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.netcologne.de/gnu</tt> (Gjermani)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.netcologne.de/gnu</code> (Gjermani)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://ftp.wrz.de/pub/gnu/</tt> (Germany)"
 msgid "<code>rsync://ftp.wrz.de/pub/gnu/</code> (Germany)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.wrz.de/pub/gnu/</tt> (Gjermani)"
+msgstr "<code>rsync://ftp.wrz.de/pub/gnu/</code> (Gjermani)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://quantum-mirror.hu/gnu/</tt> (Hungary)"
 msgid "<code>rsync://quantum-mirror.hu/gnu/</code> (Hungary)"
-msgstr "<tt>rsync://quantum-mirror.hu/gnu/</tt> (Hungari)"
+msgstr "<code>rsync://quantum-mirror.hu/gnu/</code> (Hungari)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirrors.mivocloud.com/gnu/</tt> (Moldova)"
 msgid "<code>rsync://mirrors.mivocloud.com/gnu/</code> (Moldova)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.mivocloud.com/gnu/</tt> (Moldavi)"
+msgstr "<code>rsync://mirrors.mivocloud.com/gnu/</code> (Moldavi)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://ftp.snt.utwente.nl/gnu/</tt> (Netherlands)"
 msgid "<code>rsync://ftp.snt.utwente.nl/gnu/</code> (Netherlands)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.snt.utwente.nl/gnu/</tt> (Holandë)"
+msgstr "<code>rsync://ftp.snt.utwente.nl/gnu/</code> (Holandë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.koddos.net/gnu</tt> (Netherlands)"
 msgid "<code>rsync://mirror.koddos.net/gnu</code> (Netherlands)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.koddos.net/gnu</tt> (Holandë)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.koddos.net/gnu</code> (Holandë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://gnuftp.uib.no/gnuftp/</tt> (Norway)"
 msgid "<code>rsync://gnuftp.uib.no/gnuftp/</code> (Norway)"
-msgstr "<tt>rsync://gnuftp.uib.no/gnuftp/</tt> (Norvegji)"
+msgstr "<code>rsync://gnuftp.uib.no/gnuftp/</code> (Norvegji)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu/</tt> (Portugal)"
 msgid "<code>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu/</code> (Portugal)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu/</tt> (Portugali)"
+msgstr "<code>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu/</code> (Portugali)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirrors.nav.ro/gnu</tt> (Romania)"
 msgid "<code>rsync://mirrors.nav.ro/gnu</code> (Romania)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.nav.ro/gnu</tt> (Rumani)"
+msgstr "<code>rsync://mirrors.nav.ro/gnu</code> (Rumani)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.sbb.rs/gnu/</tt> (Serbia)"
 msgid "<code>rsync://mirror.sbb.rs/gnu/</code> (Serbia)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.sbb.rs/gnu/</tt> (Serbi)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.sbb.rs/gnu/</code> (Serbi)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/gnu/</tt> (Sweden)"
 msgid "<code>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/gnu/</code> (Sweden)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/gnu/</tt> (Suedi)"
+msgstr "<code>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/gnu/</code> (Suedi)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/</tt> (China)"
 msgid "<code>rsync://mirrors.gethosted.online/gnu</code> (UK)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/</tt> (Kinë)"
+msgstr "<code>rsync://mirrors.gethosted.online/gnu</code> (Britani e Madhe)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://rsync.mirrorservice.org/ftp.gnu.org/gnu/</tt> (UK)"
 msgid "<code>rsync://rsync.mirrorservice.org/ftp.gnu.org/gnu/</code> (UK)"
 msgstr ""
-"<tt>rsync://rsync.mirrorservice.org/ftp.gnu.org/gnu/</tt> (Britani e Madhe)"
+"<code>rsync://rsync.mirrorservice.org/ftp.gnu.org/gnu/</code> (Britani e "
+"Madhe)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://ftp-gnu-org.ip-connect.vn.ua/ftp.gnu.org/</tt> (Ukraine)"
 msgid ""
 "<code>rsync://ftp-gnu-org.ip-connect.vn.ua/ftp.gnu.org/</code> (Ukraine)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp-gnu-org.ip-connect.vn.ua/ftp.gnu.org/</tt> (Ukrainë)"
+msgstr ""
+"<code>rsync://ftp-gnu-org.ip-connect.vn.ua/ftp.gnu.org/</code> (Ukrainë)"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Making your mirror public"
@@ -581,116 +527,99 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt> (USA - primary site)"
 msgid "<code>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</code> (USA - primary site)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt> (ShBA - sajt parësor)"
+msgstr "<code>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</code> (ShBA - sajt parësor)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirrors.sarata.com/gnu-alpha/</tt> (USA - Arizona)"
 msgid "<code>rsync://mirrors.sarata.com/gnu-alpha/</code> (USA - Arizona)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.sarata.com/gnu-alpha/</tt> (ShBA - Arizonë)"
+msgstr "<code>rsync://mirrors.sarata.com/gnu-alpha/</code> (ShBA - Arizonë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://gnualpha.freemirror.org/gnualpha</tt> (Canada)"
 msgid "<code>rsync://gnualpha.freemirror.org/gnualpha</code> (Canada)"
-msgstr "<tt>rsync://gnualpha.freemirror.org/gnualpha</tt> (Kanada)"
+msgstr "<code>rsync://gnualpha.freemirror.org/gnualpha</code> (Kanada)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</tt> (Brazil)"
 msgid "<code>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</code> (Brazil)"
-msgstr "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</tt> (Brazil)"
+msgstr "<code>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</code> (Brazil)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnualpha</tt> (Ecuador)"
 msgid "<code>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnualpha</code> (Ecuador)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnualpha</tt> (Ekuador)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnualpha</code> (Ekuador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.kumi.systems/gnualpha/</tt> (Austria)"
 msgid "<code>rsync://mirror.kumi.systems/gnualpha/</code> (Austria)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.kumi.systems/gnualpha/</tt> (Austri)"
+msgstr "<code>rsync://mirror.kumi.systems/gnualpha/</code> (Austri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt> (Finland)"
 msgid ""
 "<code>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</code> "
 "(Finland)"
 msgstr ""
-"<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt> (Finlandë)"
+"<code>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</code> "
+"(Finlandë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://rsync.cyberbits.eu/gnu/alpha/</tt> (France)"
 msgid "<code>rsync://rsync.cyberbits.eu/gnu/alpha/</code> (France)"
-msgstr "<tt>rsync://rsync.cyberbits.eu/gnu/alpha/</tt> (Francë)"
+msgstr "<code>rsync://rsync.cyberbits.eu/gnu/alpha/</code> (Francë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://de.freedif.org/alpha/</tt> (Germany)"
 msgid "<code>rsync://de.freedif.org/alpha/</code> (Germany)"
-msgstr "<tt>rsync://de.freedif.org/alpha/</tt> (Gjermani)"
+msgstr "<code>rsync://de.freedif.org/alpha/</code> (Gjermani)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://quantum-mirror.hu/gnualpha/</tt> (Hungary)"
 msgid "<code>rsync://quantum-mirror.hu/gnualpha/</code> (Hungary)"
-msgstr "<tt>rsync://quantum-mirror.hu/gnualpha/</tt> (Hungari)"
+msgstr "<code>rsync://quantum-mirror.hu/gnualpha/</code> (Hungari)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://gnualpha.uib.no/gnualpha/</tt> (Norway)"
 msgid "<code>rsync://gnualpha.uib.no/gnualpha/</code> (Norway)"
-msgstr "<tt>rsync://gnualpha.uib.no/gnualpha/</tt> (Norvegji)"
+msgstr "<code>rsync://gnualpha.uib.no/gnualpha/</code> (Norvegji)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu-alpha/</tt> (Portugal)"
 msgid "<code>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu-alpha/</code> (Portugal)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu-alpha/</tt> (Portugali)"
+msgstr "<code>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu-alpha/</code> (Portugali)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/alpha/</tt> (Sweden)"
 msgid "<code>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/alpha/</code> (Sweden)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/alpha/</tt> (Suedi)"
+msgstr "<code>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/alpha/</code> (Suedi)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://rsync.mirrorservice.org/alpha.gnu.org/gnu/</tt> (UK)"
 msgid "<code>rsync://rsync.mirrorservice.org/alpha.gnu.org/gnu/</code> (UK)"
 msgstr ""
-"<tt>rsync://rsync.mirrorservice.org/alpha.gnu.org/gnu/</tt> (Britani e Madhe)"
+"<code>rsync://rsync.mirrorservice.org/alpha.gnu.org/gnu/</code> (Britani e "
+"Madhe)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<tt>rsync://alpha-gnu-org.ip-connect.vn.ua/alpha.gnu.org/</tt> (Ukraine)"
 msgid ""
 "<code>rsync://alpha-gnu-org.ip-connect.vn.ua/alpha.gnu.org/</code> (Ukraine)"
 msgstr ""
-"<tt>rsync://alpha-gnu-org.ip-connect.vn.ua/alpha.gnu.org/</tt> (Ukrainë)"
+"<code>rsync://alpha-gnu-org.ip-connect.vn.ua/alpha.gnu.org/</code> (Ukrainë)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -777,12 +706,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, "
-#| "that is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an "
-#| "<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your <tt>&lt;"
-#| "VirtualHost&gt;</tt>:"
 msgid ""
 "Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, that "
 "is ok with us. We recommend using <code>mod_proxy</code>. Here is an "
@@ -790,9 +713,9 @@
 "VirtualHost&gt;</code>:"
 msgstr ""
 "Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, për 
ne nuk "
-"ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku keni një 
"
-"recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për <tt>&lt;"
-"VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
+"ka problem. Këshillojmë përdorimin e <code>mod_proxy</code>. Ja një 
recetë "
+"<i>e pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për <code>&lt;VirtualHost&gt;</"
+"code>-in tuaj:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>

Index: server/po/irc-rules.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/irc-rules.sq.po,v
retrieving revision 1.51
retrieving revision 1.52
diff -u -b -r1.51 -r1.52
--- server/po/irc-rules.sq.po  8 Jul 2020 17:01:36 -0000    1.51
+++ server/po/irc-rules.sq.po  8 Aug 2020 13:27:52 -0000    1.52
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-08 16:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-01 14:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-05 16:27+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Shqip <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-08 16:56+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -340,16 +340,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You can find a list of operators by typing <tt>/msg chanserv access #gnu "
-#| "list</tt> (where #gnu is the channel you are interested in)."
 msgid ""
 "You can find a list of operators by typing <code>/msg chanserv access #gnu "
 "list</code> (where #gnu is the channel you are interested in)."
 msgstr ""
-"Mund të merrni një listë të operatorëve po qe se shtypni <tt>/msg 
chanserv "
-"access #gnu list</tt> (ku #gnu është kanali që ju i intereson)."
+"Mund të merrni një listë të operatorëve po qe se shtypni <code>/msg 
chanserv "
+"access #gnu list</code> (ku #gnu është kanali që ju i intereson)."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -435,12 +431,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996-2009, 2014-2018, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 1996-2009, 2014-2018, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: server/standards/po/README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.100
retrieving revision 1.101
diff -u -b -r1.100 -r1.101
--- server/standards/po/README.translations.sq.po    7 Jul 2020 13:30:05 
-0000    1.100
+++ server/standards/po/README.translations.sq.po    8 Aug 2020 13:27:53 
-0000    1.101
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: README.translations.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-07 13:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-05-10 13:54+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-05 16:30+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-07 13:25+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.3\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -600,7 +600,7 @@
 msgstr ""
 "Pranojmë kontribute përkthimi të krejt artikujve në krejt gjuhët, por 
së "
 "pari do të duhej të shfletonit <a href=\"/server/standards/translations/"
-"priorities.html\">Përparësitë tona në Përkthim</a>:"
+"priorities.html\">Përparësitë tona në Përkthim Web</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -881,11 +881,6 @@
 "Puigpelat</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
-#| "\">Czech</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/franta\";>František 
"
-#| "Kučera</a> - New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
 "\">Czech</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/franta\";>František "
@@ -893,7 +888,7 @@
 msgstr ""
 "<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
 "\">Çekisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/franta\";>František 
"
-"Kučera</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+"Kučera</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: help/po/help.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help.sq.po,v
retrieving revision 1.90
retrieving revision 1.91
diff -u -b -r1.90 -r1.91
--- help/po/help.sq.po 22 Jul 2020 00:00:21 -0000   1.90
+++ help/po/help.sq.po 8 Aug 2020 13:27:53 -0000    1.91
@@ -154,11 +154,6 @@
 "lirë funksionimin nën aftësi të kufizuara</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you are a student, and you must do a software development project, "
-#| "contribute it to GNU. See <a href=\"/philosophy/university.html\"> for "
-#| "how to make the university let you release it as free software</a>."
 msgid ""
 "If you are a student, and you must do a software development project, "
 "contribute it to GNU. See <a href=\"/philosophy/university.html\">how to "
@@ -309,13 +304,6 @@
 "\">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We need native English speakers with a good command of the language to "
-#| "proofread English text written by GNU package maintainers and other "
-#| "volunteers. To help with this, please subscribe to the low-traffic <a "
-#| "href=\"https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/proofreaders\";>GNU "
-#| "documentation proofreaders list</a>."
 msgid ""
 "We need native English speakers with a good command of the language to "
 "proofread English text written by GNU package maintainers and other "
@@ -325,11 +313,13 @@
 "href=\"https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/proofreaders\";>GNU "
 "documentation proofreaders list</a>."
 msgstr ""
-"Na duhen folës që anglishten e kanë gjuhë amtare me njohje të mirë të "
+"Na duhen folës që anglishten e kanë gjuhë amtare, me njohje të mirë të 
"
 "gjuhës, për korrektim teksti anglisht shkruar nga mirëmbajtës paketash 
GNU "
-"dhe vullnetarë të tjerë. Për të ndihmuar te kjo, ju lutemi, pajtohuni te 
"
-"lista me pak trafik e <a href=\"https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/";
-"proofreaders\">korrektorëve të dokumentimit GNU</a>."
+"dhe vullnetarë të tjerë.Këto tekste mund të jenë artikuj mbi subjekte 
të "
+"ndryshme të lidhura me software-in e lirë, dokumentimin, ose ndonjëherë "
+"doracakë GNU që duhen përgatitur për shtyp. Për të ndihmuar te kjo, ju "
+"lutemi, pajtohuni te lista me pak trafik e <a href=\"https://lists.gnu.org/";
+"mailman/listinfo/proofreaders\">korrektorëve të dokumentimit GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: accessibility/po/accessibility.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/accessibility/po/accessibility.sq.po,v
retrieving revision 1.52
retrieving revision 1.53
diff -u -b -r1.52 -r1.53
--- accessibility/po/accessibility.sq.po    1 Jul 2020 15:35:30 -0000    
1.52
+++ accessibility/po/accessibility.sq.po    8 Aug 2020 13:27:53 -0000    
1.53
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-01 15:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-05-10 12:30+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-08 16:10+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-01 15:25+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.3\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU Accessibility Statement - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -79,13 +79,14 @@
 msgstr ""
 "Sipas Kombeve të Bashkuara, më 2005, në botë kish 600 milionë vetë me "
 "paaftësi të ndryshme. Që të përdorin kompjuterat, shumë prej tyre 
kanë "
-"nevojë për software special, të njohur si &ldquo;teknologji për persona 
me "
-"aftësi të kufizuar&rdquo;. Ashtu si edhe programet e tjera, këta mund të 
"
-"jenë të lirë ose pronësorë. Ata që janë software i lirë <a href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\"> respektojnë lirinë e përdoruesve</a>; pjesa "
-"tjetër, programet pronësorë, ua nënshtrojnë përdoruesit pushtetit të 
të "
-"zotit të programit. Nga pikëpamja etike, programet me veçori për 
përdorim "
-"nën aftësi të kufizuara duhet të jenë software i lirë, si programet e 
tjera."
+"nevojë për <em>software</em> special, të njohur si &ldquo;teknologji për "
+"persona me aftësi të kufizuar&rdquo;. Ashtu si edhe programet e tjera, 
këta "
+"mund të jenë të lirë ose pronësorë. Ata që janë <em>software</em> i 
lirë <a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\"> respektojnë lirinë e përdoruesve</a>; "
+"pjesa tjetër, programet pronësorë, ua nënshtrojnë përdoruesit pushtetit 
të "
+"të zotit të programit. Nga pikëpamja etike, programet me veçori për "
+"përdorim nën aftësi të kufizuara duhet të jenë <em>software</em> i 
lirë, si "
+"programet e tjera."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -104,16 +105,6 @@
 "t’u pengojnë përdoruesve pjesëmarrjen aktive në punë ose në shkollë."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Proprietary file formats that require proprietary reading programs are "
-#| "poison to both accessibility and to the freedoms that we as free software "
-#| "activists hope to establish. The biggest offender is Flash format; it "
-#| "usually requires proprietary software that doesn't cooperate with "
-#| "accessibility. Microsoft Silverlight is similar. <acronym title="
-#| "\"Portable Document Format\">PDF</acronym> is also difficult; though "
-#| "there is free software to view it, it does not support free access "
-#| "technology software. Improving this is an important project."
 msgid ""
 "Proprietary file formats that require proprietary reading programs are "
 "poison to both accessibility and to the freedoms that we as free software "
@@ -125,15 +116,15 @@
 "Improving this is an important project."
 msgstr ""
 "Formatet pronësorë për kartelat, që kërkojnë programe pronësorë për 
t’u "
-"trajtuar, janë helm, si për përdorim nga persona me aftësi të kufizuara, 
"
+"trajtuar, janë helm, si për përdorimin nga persona me aftësi të 
kufizuara, "
 "ashtu edhe për liritë që ne veprimtarët e software-it të lirë 
shpresojmë të "
 "rrënjosim. Shkelësi më i rëndë është formati Flash; ky zakonisht 
kërkon "
-"software pronësor që nuk ndërthuret me veçoritë e përdorimit nën 
aftësi të "
-"kufizuara. Po ashtu edhe Microsoft Silverlight. <acronym title=\"Portable "
-"Document Format\">PDF</acronym>-ja gjithashtu është i vështirë; edhe pse 
ka "
-"software të lirë për ta hapur, ky nuk mbulon software të lirë 
teknologjish "
-"përdorimi nën aftësi të kufizuara. Përmirësimi i tij është një 
projekt i "
-"rëndësishëm."
+"<em>software</em> pronësor që nuk bashkëpunon me veçoritë e përdorimit 
nën "
+"aftësi të kufizuara. Po ashtu, edhe Microsoft Silverlight. <abbr title="
+"\"Portable Document Format\">PDF</abbr>-ja gjithashtu është i vështirë; 
edhe "
+"pse ka <em>software</em> të lirë për ta hapur, ky nuk mbulon 
<em>software</"
+"em> të lirë teknologjish përdorimi nën aftësi të kufizuara. 
Përmirësimi i "
+"tij është një projekt i rëndësishëm."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -155,8 +146,8 @@
 "me të.  Praktikisht, krejt vendimet e rëndësishme të zhvillimeve 
pronësore "
 "merren nga persona që nuk kanë paaftësi; përvoja njëzetvjeçare tregon 
që "
 "personat me raste të pazakonta ndërthurjesh paaftësish, raste të cilët "
-"kërkojnë software relativisht të pazakontë, ose ata që ndeshin një të 
metë e "
-"cila i pengon të kryejnë punë, nuk kanë ndonjë rrugë që të arrijnë "
+"kërkojnë <em>software</em> relativisht të pazakontë, ose ata që ndeshin 
një "
+"të metë e cila i pengon të kryejnë punë, nuk kanë ndonjë rrugë që 
të arrijnë "
 "ndryshimet që u duhen. Këto produkte ndryshohen ose përmirësohen vetëm 
kur "
 "tregtuesit e tyre shohin një arsye biznesi për ta bërë këtë; kështu 
lihen në "
 "prapambetje mjaft përdorues. Problemi i dytë është se software-i 
pronësor "
@@ -220,35 +211,17 @@
 msgstr "Rekomandime"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Application software developers should learn how to use the accessibility "
-#| "features of the <acronym title=\"Integrated Development Environment"
-#| "\">IDE</acronym> or toolkit they employ to build their user interface."
 msgid ""
 "Application software developers should learn how to use the accessibility "
 "features of the <abbr title=\"Integrated Development Environment\">IDE</"
 "abbr> or toolkit they employ to build their user interface."
 msgstr ""
-"Zhvilluesit e aplikacioneve software do të duhej të mësonin se si të "
-"përdorin veçoritë e përdorimit nën aftësi të kufizuara të <acronym 
title="
-"\"Integrated Development Environment\">IDE</acronym>-s ose grupit të mjeteve 
"
-"me të cilin punojnë për të krijuar ndërfaqen e tyre të përdoruesit."
+"Zhvilluesit e aplikacioneve <em>software</em> do të duhej të mësonin se si 
"
+"të përdorin veçoritë e përdorimit nën aftësi të kufizuara të <abbr 
title="
+"\"Integrated Development Environment\">IDE</abbr>-s ose grupit të mjeteve me 
"
+"të cilin punojnë për të krijuar ndërfaqen e tyre të përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Programmers who need to implement access technology, or work on a desktop "
-#| "or OS-level accessibility problem, will need to understand the "
-#| "appropriate accessibility <acronym title=\"Application Programming "
-#| "Interface\">API</acronym>, and should choose the one that is compatible "
-#| "with free OS/desktops. These include the <a href=\"http://library.gnome.";
-#| "org/devel/accessibility-devel-guide/stable/index.html.en\">GNOME "
-#| "accessibility API</a> (GNU/Linux platforms only), the <a href=\"http://";
-#| "docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/access/jaapi.html\">Java "
-#| "accessibility API</a> (GNU/Linux and Windows) and <a href=\"https://wiki.";
-#| "linuxfoundation.org/accessibility/iaccessible2/start\">iAccessible2</a> "
-#| "(GNU/Linux and Windows)."
 msgid ""
 "Programmers who need to implement access technology, or work on a desktop or "
 "OS-level accessibility problem, will need to understand the appropriate "
@@ -263,10 +236,10 @@
 msgstr ""
 "Programuesve që u duhet të sendërtojnë teknologji përdorimi nën aftësi 
të "
 "kufizuara, ose që merren me probleme të kësaj natyre në shkallë OS-i ose 
"
-"desktopi, do t’u duhet të kuptojnë <acronym title=\"Application 
Programming "
-"Interface\">API</acronym>-n e duhur për përdorim nën aftësi të 
kufizuara, "
-"dhe do të duhej të zgjidhin atë që është i përputhshëm me desktopë 
ose OS-e "
-"të lirë. Në këta përfshihet <a href=\"http://library.gnome.org/devel/";
+"desktopi, do t’u duhet të kuptojnë <abbr title=\"Application Programming "
+"Interface\">API</abbr>-n e duhur për përdorim nën aftësi të kufizuara, 
dhe "
+"do të duhej të zgjedhin atë që është i përputhshëm me desktopë ose 
OS-e të "
+"lirë. Në këta përfshihet <a href=\"http://library.gnome.org/devel/";
 "accessibility-devel-guide/stable/index.html.en\">API i GNOME-s mbi "
 "përdorimin nën aftësi të kufizuara</a> (vetëm për platforma GNU/Linux), 
<a "
 "href=\"http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/access/jaapi.";
@@ -319,7 +292,7 @@
 "distributed to the user</a> should be free software."
 msgstr ""
 "<a href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">Kodi jotrivial Javascript 
dhënë "
-"përdoruesve</a> do të duhej të ishin software i lirë."
+"përdoruesve</a> do të duhej të ishin <em>software</em> i lirë."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-mplayer.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-mplayer.sq.po,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-mplayer.sq.po   9 Jul 2020 09:31:20 
-0000    1.33
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-mplayer.sq.po   8 Aug 2020 13:27:53 
-0000    1.34
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-09 09:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-09 19:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-08 16:14+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-09 09:25+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -186,16 +186,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<b>For example, the video can be renamed <tt>fry.ogv</tt> and the "
-#| "subtitle <tt>fry.srt</tt>.</b>"
 msgid ""
 "<b>For example, the video can be renamed <code>fry.ogv</code> and the "
 "subtitle <code>fry.srt</code>.</b>"
 msgstr ""
-"<b>Për shembull, videoja mund të riemërtohet <tt>fry.ogv</tt> dhe 
nëntitulli "
-"<tt>fry.srt</tt>.</b>"
+"<b>Për shembull, videoja mund të riemërtohet <code>fry.ogv</code> dhe 
titrat "
+"<code>fry.srt</code>.</b>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -261,11 +257,10 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2008, 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2008, 2014, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2014, 2019, 2020 Free Software Foundation, "
+"Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.45
retrieving revision 1.46
diff -u -b -r1.45 -r1.46
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po 17 Jul 2020 19:02:13 -0000   1.45
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po 8 Aug 2020 13:27:53 -0000    1.46
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-17 18:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-09 19:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-08 16:12+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-17 18:55+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <title>
@@ -392,17 +392,14 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>, BLAG Linux and GNU, a "
-#| "GNU/Linux distribution based on Fedora."
 msgid ""
 "<a href=\"https://web.archive.org/web/20200620205430/http://www.blagblagblag.";
 "org/\">BLAG</a>, BLAG Linux and GNU, a GNU/Linux distribution based on "
 "Fedora."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>, BLAG Linux dhe GNU, një "
-"shpërndarje GNU/Linux e bazuar në Fedora."
+"<a href=\"https://web.archive.org/web/20200620205430/http://www.blagblagblag.";
+"org/\">BLAG</a>, BLAG</a>, BLAG Linux dhe GNU, një shpërndarje GNU/Linux e "
+"bazuar në Fedora."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <table><tr><td><p>
@@ -460,14 +457,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2008, 2014, 2018, 2019 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2008, 2014, 2018, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2014, 2018, 2019 Free Software Foundation, "
-"Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2014, 2018, 2019, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-totem.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-totem.sq.po,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-totem.sq.po    9 Jul 2020 09:31:20 
-0000    1.32
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-totem.sq.po    8 Aug 2020 13:27:53 
-0000    1.33
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-09 09:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-09 19:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-08 16:13+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-09 09:25+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -186,16 +186,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<b>For example, the video can be renamed <tt>fry.ogv</tt> and the "
-#| "subtitle <tt>fry.srt</tt>.</b>"
 msgid ""
 "<b>For example, the video can be renamed <code>fry.ogv</code> and the "
 "subtitle <code>fry.srt</code>.</b>"
 msgstr ""
-"<b>Për shembull, videoja mund të riemërtohet <tt>fry.ogv</tt> dhe 
nëntitulli "
-"<tt>fry.srt</tt>.</b>"
+"<b>Për shembull, videoja mund të riemërtohet <code>fry.ogv</code> dhe 
titrat "
+"<code>fry.srt</code>.</b>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -279,11 +275,10 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2008, 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2008, 2014, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2014, 2019, 2020 Free Software Foundation, "
+"Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-xine.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-xine.sq.po,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-xine.sq.po 9 Jul 2020 09:31:20 -0000    
1.32
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-xine.sq.po 8 Aug 2020 13:27:53 -0000    
1.33
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-09 09:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-09 19:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-08 16:18+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-09 09:26+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -186,16 +186,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<b>For example, the video can be renamed <tt>fry.ogv</tt> and the "
-#| "subtitle <tt>fry.srt</tt>.</b>"
 msgid ""
 "<b>For example, the video can be renamed <code>fry.ogv</code> and the "
 "subtitle <code>fry.srt</code>.</b>"
 msgstr ""
-"<b>Për shembull, videoja mund të riemërtohet <tt>fry.ogv</tt> dhe 
nëntitulli "
-"<tt>fry.srt</tt>.</b>"
+"<b>Për shembull, videoja mund të riemërtohet <code>fry.ogv</code> dhe 
titrat "
+"<code>fry.srt</code>.</b>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -265,14 +261,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2008, 2013, 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2008, 2013, 2014, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2013, 2014, 2019 Free Software Foundation, "
-"Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2013, 2014, 2019, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-kaffeine.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-kaffeine.sq.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-kaffeine.sq.po   9 Jul 2020 09:31:20 
-0000    1.30
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-kaffeine.sq.po   8 Aug 2020 13:27:53 
-0000    1.31
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-09 09:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-09 19:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-08 16:18+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-09 09:25+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -185,16 +185,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<b>For example, the video can be renamed <tt>fry.ogv</tt> and the "
-#| "subtitle <tt>fry.srt</tt>.</b>"
 msgid ""
 "<b>For example, the video can be renamed <code>fry.ogv</code> and the "
 "subtitle <code>fry.srt</code>.</b>"
 msgstr ""
-"<b>Për shembull, videoja mund të riemërtohet <tt>fry.ogv</tt> dhe 
nëntitulli "
-"<tt>fry.srt</tt>.</b>"
+"<b>Për shembull, videoja mund të riemërtohet <code>fry.ogv</code> dhe 
titrat "
+"<code>fry.srt</code>.</b>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -260,11 +256,10 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2008, 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2008, 2014, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2014, 2019, 2020 Free Software Foundation, "
+"Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-vlc.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-vlc.sq.po,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-vlc.sq.po 9 Jul 2020 09:31:20 -0000    
1.32
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu-sfd-vlc.sq.po 8 Aug 2020 13:27:53 -0000    
1.33
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-09 09:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-09 19:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-08 16:20+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-09 09:26+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "How to play the video with VLC - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -184,16 +184,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<b>For example, the video can be renamed <tt>fry.ogv</tt> and the "
-#| "subtitle <tt>fry.srt</tt>.</b>"
 msgid ""
 "<b>For example, the video can be renamed <code>fry.ogv</code> and the "
 "subtitle <code>fry.srt</code>.</b>"
 msgstr ""
-"<b>Për shembull, videoja mund të riemërtohet <tt>fry.ogv</tt> dhe 
nëntitulli "
-"<tt>fry.srt</tt>.</b>"
+"<b>Për shembull, videoja mund të riemërtohet <code>fry.ogv</code> dhe 
titra "
+"<code>fry.srt</code>.</b>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -268,14 +264,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2008, 2013, 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2008, 2013, 2014, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2013, 2014, 2019 Free Software Foundation, "
-"Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2013, 2014, 2019, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: software/po/devel.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.sq.po,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- software/po/devel.sq.po   8 Jul 2020 17:01:37 -0000    1.33
+++ software/po/devel.sq.po   8 Aug 2020 13:27:53 -0000    1.34
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: devel.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-08 16:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-07-01 12:35+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-08 16:25+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -123,14 +123,6 @@
 "administrojnë lista kushtuar kësaj pakete."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Each GNU package <em>name</em> ought to have at least a bug-reporting "
-#| "list with the canonical name <code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, plus "
-#| "any aliases that may be useful. Using Savannah, you can create lists for "
-#| "your package with names like this. Some packages share the list bug-gnu-"
-#| "utils@gnu.org but we now encourage packages to set up their own "
-#| "individual lists."
 msgid ""
 "Each GNU package <em>name</em> ought to have at least a bug-reporting list "
 "with the canonical name <code>bug-<var>pkgname</var>@gnu.org</code>, plus "
@@ -140,11 +132,11 @@
 "lists."
 msgstr ""
 "Në përgjithësi, çdo paketë software-i GNU e ka të domosdoshme pasjen 
të "
-"paktën e një liste raportimi të metash me emrin si rregull <code>bug-"
-"<em>emër</em>@gnu.org</code>, plus çfarëdo aliase mund të jenë të 
dobishëm. "
-"Duke përdorur Savannah-n, mund të krijoni lista për paketat tuaja me emra 
si "
-"këta. Disa paketa kanë të përbashkët listën bug-gnu-utils@gnu.org por 
tani "
-"ju nxisim që për paketat të sajoni lista të veta individuale."
+"paktën e një liste raportimi të metash, me emrin, si rregull, <code>bug-"
+"<em>emër</em>@gnu.org</code>, plus çfarëdo aliase që mund të jenë të "
+"dobishëm. Duke përdorur Savannah-n, mund të krijoni lista për paketat 
tuaja "
+"me emra si këta. Disa paketa kanë të përbashkët listën 
bug-gnu-utils@gnu."
+"org, por tani ju nxisim që për paketat të sajoni lista të veta 
individuale."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -185,20 +177,14 @@
 msgstr "Faqe Web"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The master GNU web server is <a href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.";
-#| "gnu.org/</a>. We very strongly recommend that GNU packages use "
-#| "<tt>http://www.gnu.org/software/</tt><i>package</i> as their primary home "
-#| "page."
 msgid ""
 "The master GNU web server is <a href=\"/home.html\">http://www.gnu.org/</"
 "a>. We very strongly recommend that GNU packages use <code>http://www.gnu.";
 "org/software/<var>pkgname</var></code> as their primary home page."
 msgstr ""
-"Shërbyesi web kryesor GNU është <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.";
-"gnu.org/</a>. Këshillojmë me forcë që paketat GNU të përdorin 
<tt>http://";
-"www.gnu.org/software/</tt><i>paketë</i> si faqe parësore të vetën."
+"Shërbyesi web kryesor GNU është <a 
href=\"/home.html\">http://www.gnu.org/</"
+"a>. Këshillojmë me forcë që paketat GNU të përdorin 
<code>http://www.gnu.";
+"org/software/<var>emërpakete</var></code> si faqe parësore të vetën."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -272,12 +258,6 @@
 "një llogari te makinat</a> janë të shkruara veçmas."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "On the general login machine, the <a href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a> "
-#| "package developers maintain a hierarchy of the current GNU package "
-#| "releases (<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), compiled from the original "
-#| "sources. To use it, source <tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
 msgid ""
 "On the general login machine, the <a href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a> "
 "package developers maintain a hierarchy of the current GNU package releases "
@@ -286,8 +266,9 @@
 msgstr ""
 "Te makina me hyrje për këdo, zhvilluesit e paketës <a 
href=\"/software/gsrc/"
 "\">gsrc</a> mirëmbajnë një hierarki të hedhjeve të deritanishme në 
qarkullim "
-"të paketave GNU (<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), të përpiluara prej 
burimeve "
-"origjinale. Që të përdoret, source <tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
+"të paketave GNU (<code>/gd/gnu/gnusys/live</code>), të përpiluara prej "
+"burimeve origjinale. Që të përdoret, source <code>/gd/gnu/gnusys/live/"
+"setup</code>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -338,17 +319,6 @@
 "make, etj.)"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Currently it can build software on GNU/Linux (<tt>i686</tt> and "
-#| "<tt>x86_64</tt>) as well as FreeBSD, Darwin, Solaris, and Cygwin, and can "
-#| "cross-build for GNU/Hurd, GNU/Linux on other architectures, and MinGW. "
-#| "It can provide code coverage reports produced using LCOV. In addition to "
-#| "source tarballs and Nix packages, it can build packages for <code>deb</"
-#| "code>- and <code>RPM</code>-based distributions. Packages can be built "
-#| "against the latest versions of their dependencies; for instance, GnuTLS "
-#| "is built using GNU&nbsp;libtasn1 and GNU&nbsp;libgcrypt builds "
-#| "corresponding to their latest revision."
 msgid ""
 "Currently it can build software on GNU/Linux (<code>i686</code> and "
 "<code>x86_64</code>) as well as FreeBSD, Darwin, Solaris, and Cygwin, and "
@@ -360,14 +330,14 @@
 "built using GNU&nbsp;libtasn1 and GNU&nbsp;libgcrypt builds corresponding to "
 "their latest revision."
 msgstr ""
-"Siç është sot, mund të montojë software në GNU/Linux (<tt>i686</tt> dhe 
"
-"<tt>x86_64</tt>) si dhe në FreeBSD, Darwin, Solaris, dhe Cygwin, si dhe "
+"Aktualisht mund të montojë software në GNU/Linux (<code>i686</code> dhe "
+"<code>x86_64</code>) si dhe në FreeBSD, Darwin, Solaris, dhe Cygwin, si dhe "
 "mund të montojë për GNU/Hurd, GNU/Linux në arkitektura të tjera, dhe 
MinGW. "
-"Mund të ofrojë raporte kodi të prodhuara me LCOV. Përtej paketimeve të "
+"Mund të furnizojë raporte kodi të prodhuara me LCOV. Përtej paketimeve 
të "
 "burimit dhe paketave Nix, mund të montojë paketa për shpërndarje me bazë 
"
-"<code>deb</code>- dhe <code>RPM</code>. Paketat mund të montohet kundrejt "
-"versioneve më të reja të varësive; për shembull, GnuTLS montohet duke "
-"përdorur montime GNU&nbsp;libtasn1 dhe GNU&nbsp;libgcrypt që u "
+"<code>deb</code>- dhe <code>RPM</code>. Paketat mund të montohen kundrejt "
+"versioneve më të reja të varësive përkatëse; për shembull, GnuTLS 
montohet "
+"duke përdorur montime GNU&nbsp;libtasn1 dhe GNU&nbsp;libgcrypt që u "
 "korrespondojnë versioneve më të reja përkatëse."
 
 #. type: Content of: <p>

Index: links/po/companies.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/links/po/companies.sq.po,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- links/po/companies.sq.po  1 Jul 2020 15:35:32 -0000    1.38
+++ links/po/companies.sq.po  8 Aug 2020 13:27:53 -0000    1.39
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: companies.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-01 15:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-01 14:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-08 16:26+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-01 15:25+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -26,16 +26,12 @@
 "Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Companies that sell computers with <acronym title=\"GNU's Not Unix!"
-#| "\">GNU</acronym>/Linux preinstalled"
 msgid ""
 "Companies that sell computers with <abbr title=\"GNU's Not Unix!\">GNU</"
 "abbr>/Linux preinstalled"
 msgstr ""
-"Kompani që shesin kompjutera me <acronym title=\"GNU's Not Unix!\">GNU</"
-"acronym>/Linux të instaluar"
+"Kompani që shesin kompjutera me <abbr title=\"GNU's Not Unix!\">GNU</abbr>/"
+"Linux të instaluar"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -116,15 +112,12 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, "
-"Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]