www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/po home.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/po home.sq.po
Date: Sat, 8 Aug 2020 09:29:38 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   20/08/08 09:29:38

Modified files:
    po       : home.sq.po 

Log message:
    Translation update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.333&r2=1.334

Patches:
Index: home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.333
retrieving revision 1.334
diff -u -b -r1.333 -r1.334
--- home.sq.po 7 Aug 2020 23:59:35 -0000    1.333
+++ home.sq.po 8 Aug 2020 13:29:37 -0000    1.334
@@ -52,7 +52,6 @@
 "të tij. Ç’është GNU-ja, dhe ç’liri është në lojë?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"https://www.fsf.org/blogs/community/presenting-shoetool-happy-";
 #| "holidays-from-the-fsf\"> ShoeTool &mdash; HAPPY HOLIDAYS FROM THE FSF!</a>"
@@ -61,8 +60,9 @@
 "heroes-a-video-from-the-fsf\"> The University of Costumed Heroes: A video "
 "from the FSF</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"https://www.fsf.org/blogs/community/presenting-shoetool-happy-";
-"holidays-from-the-fsf\"> ShoeTool &mdash; GËZUAR FESTAT PREJ FSF-SË!</a>"
+"<a href=\"https://www.fsf.org/blogs/community/the-university-of-costumed-";
+"heroes-a-video-from-the-fsf\"> The University of Costumed Heroes: Një video "
+"nga FSF-ja</a>"
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -160,8 +160,8 @@
 msgstr ""
 "<small><a href=\"https://www.hyperbola.info/\";> Hyperbola&nbsp;0.3</a> me <a "
 "href=\"https://i3wm.org/\";>përgjegjësin i3 të dritareve</a>, 
cool-retro-term "
-"(emulues terminali), Gimp (përpunues figurash), dhe Iceweasel-UXP 
(shfletues)"
-"</small>"
+"(emulues terminali), Gimp (përpunues figurash), dhe Iceweasel-UXP "
+"(shfletues)</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshots/parabola2020-lxde.jpg\">"
@@ -238,8 +238,8 @@
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><div><a><img>
 msgid "&nbsp;[Screenshot of Hyperbola&nbsp;0.3 with i3 window manager]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Pamje ekrani nga Hyperbola&nbsp;0.3 me përgjegjësin e dritareve i3]"
-"&nbsp;"
+"&nbsp;[Pamje ekrani nga Hyperbola&nbsp;0.3 me përgjegjësin e dritareve "
+"i3]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
 msgid "<small>Hyperbola / i3</small>"
@@ -459,6 +459,11 @@
 "run nonfree software. <a href=\"https://my.fsf.org/give-students-userfreedom";
 "\">Sign the petition for freedom in the classroom</a></strong>."
 msgstr ""
+"<strong>Projekti GNU e përkrah peticionin nga Free Software Foundation për "
+"t’u bërë thirrje administratorëve të shkollave anembanë botës të 
reshtin së "
+"kërkuari nxënësve të përdorin <em>software</em> jo të lirë. <a href="
+"\"https://my.fsf.org/give-students-userfreedom\";>Nënshkruani peticionin për 
"
+"liri në klasë</a></strong>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]