www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www po/home.tr.po licenses/po/copyleft.tr.po


From: T. E. Kalaycı
Subject: www po/home.tr.po licenses/po/copyleft.tr.po
Date: Sun, 9 Aug 2020 01:57:04 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   T. E. Kalaycı <tekrei> 20/08/09 01:57:04

Modified files:
    po       : home.tr.po 
    licenses/po  : copyleft.tr.po 

Log message:
    [tr] small updates

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.tr.po?cvsroot=www&r1=1.249&r2=1.250
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/copyleft.tr.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17

Patches:
Index: po/home.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.tr.po,v
retrieving revision 1.249
retrieving revision 1.250
diff -u -b -r1.249 -r1.250
--- po/home.tr.po    7 Aug 2020 23:59:35 -0000    1.249
+++ po/home.tr.po    9 Aug 2020 05:57:03 -0000    1.250
@@ -7,14 +7,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-08-07 23:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-07-31 20:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-09 07:26+0200\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
 "Language-Team: Turkish <www-tr-comm@gnu.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-08-07 23:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.3\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 
@@ -53,17 +52,14 @@
 "işletim sistemidir. GNU nedir ve hangi özgürlük tehlikede?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"https://www.fsf.org/blogs/community/presenting-shoetool-happy-";
-#| "holidays-from-the-fsf\"> ShoeTool &mdash; HAPPY HOLIDAYS FROM THE FSF!</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"https://www.fsf.org/blogs/community/the-university-of-costumed-";
 "heroes-a-video-from-the-fsf\"> The University of Costumed Heroes: A video "
 "from the FSF</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"https://www.fsf.org/blogs/community/presenting-shoetool-happy-";
-"holidays-from-the-fsf\"> ShoeTool &mdash; FSF'DEN MUTLU TATÄ°LLER!</a>"
+"<a href=\"https://www.fsf.org/blogs/community/the-university-of-costumed-";
+"heroes-a-video-from-the-fsf\"> Kostümlü Kahramanlar Üniversitesi: FSF'den "
+"bir video</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is GNU?"

Index: licenses/po/copyleft.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/copyleft.tr.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- licenses/po/copyleft.tr.po 5 Mar 2020 17:49:24 -0000    1.16
+++ licenses/po/copyleft.tr.po 9 Aug 2020 05:57:04 -0000    1.17
@@ -2,18 +2,18 @@
 # copyleft.html paketi için Türkçe çeviriler
 # Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original page.
-# T. E. Kalayci, 2009, 2019.
+# The FLOSS Information <theflossinformation@yandex.com>, 2019.
+# T. E. Kalayci, 2020, 2019, 2009.
 # Çiğdem Özşar, 2009.
 # Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.
 # Serkan Çapkan, 2009.
 # İzlem Gözükeleş, 2009.
-# The FLOSS Information <theflossinformation@yandex.com>, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: copyleft.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-01-01 05:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-08-28 18:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-09 07:54+0200\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
 "Language-Team: Turkish <www-tr-comm@gnu.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -21,7 +21,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2.3\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "What is Copyleft? - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -68,7 +68,7 @@
 "olur. Bu insanlar, çok sayıda ya da az sayıda değişiklik yapar ve 
programı "
 "özel mülk bir ürün olarak dağıtırlar. Programı bu değiştirilmiş 
biçimde alan "
 "insanlar, özgün yazarın onlara sağladığı özgürlüğe sahip 
olamazlar; aradaki "
-"insanlar bu özgürlüğü yoketmiştir."
+"insanlar bu özgürlüğü yok etmiştir."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -83,10 +83,10 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU Projesi</a>nde, hedefimiz, <em>tüm</"
 "em> kullanıcılara, GNU yazılımını yeniden dağıtmaları ve 
değiştirmeleri için "
-"özgürlük sağlamaktır. Aradaki insanlar özgürlüğü yok ederlerse, 
birçok "
-"kullanıcıya olabiliriz ama bu kullanıcıların özgürlüğü 
olmayacaktır. Bu "
-"nedenle, GNU yazılımını kamuya açık hale getirmek yerine, &ldquo;"
-"copyleft&rdquo; uygularız. Copyleft, değiştirsin veya değiştirmesin, "
+"özgürlük sağlamaktır. Aradaki insanlar özgürlüğü yok ederlerse, 
kodumuz "
+"&ldquo;birçok kullanıcıya ulaşabilir&rdquo; ama bu kullanıcıların 
özgürlüğü "
+"olmayacaktır. Bu nedenle, GNU yazılımını kamuya açık hale getirmek 
yerine, "
+"&ldquo;copyleft&rdquo; uygularız. Copyleft, değiştirsin veya 
değiştirmesin, "
 "yazılımı dağıtan kimsenin, yazılımı kopyalamak ve değiştirmek 
isteyen "
 "kimselere bu özgürlüğü aktarmaları gerektiğini söyler. Copyleft, her "
 "kullanıcının özgürlüğe sahip olmasını güvence altına alır."
@@ -97,9 +97,9 @@
 "a> for other programmers to add to free software. Important free programs "
 "such as the GNU C++ compiler exist only because of this."
 msgstr ""
-"Copyleft ayrıca diğer programcıların özgür yazılım eklemesi için bir 
<a href="
-"\"/philosophy/pragmatic.html\">güdü</a> de oluşturur. GNU C++ derleyicisi "
-"gibi önemli özgür programlar yalnızca bu nedenden dolayı varlar."
+"Copyleft ayrıca diğer programcıların özgür yazılıma katkı 
sağlaması için bir "
+"<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">güdü</a> de oluşturur. GNU C++ "
+"derleyicisi gibi önemli özgür programlar yalnızca bu nedenden dolayı 
varlar."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -114,9 +114,9 @@
 "href=\"/philosophy/free-sw.html\">özgür yazılım</a>a aktarmak isteyen "
 "programcıların bunu yapması için izin almalarına da yardımcı 
olmaktadır. Bu "
 "programcılar, daha fazla para kazanmak için hemen hemen her şeyi yapacak "
-"olan firmalar ya da üniversiteler için çalışmaktadır. Bir programcı, "
-"değişikliklerini kamuya aktarmak isteyebilir ancak işvereni, 
değişiklikleri "
-"özel mülk bir yazılım ürününe aktarmak isteyebilir."
+"olan firmalar veya üniversiteler için çalışmaktadır. Bir programcı, "
+"değişikliklerini kamuya aktarmak isteyebilir ancak işvereni, "
+"değişikliklerini özel mülk bir yazılım ürününe dönüştürmek 
isteyebilir."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -125,7 +125,7 @@
 "release it as free software rather than throw it away."
 msgstr ""
 "İşverene, gelişmiş sürümün özgür yazılım hariç olmak üzere 
dağıtılmasının "
-"yasadışı olduğunu açıkladığımızda, işveren, genelde bu yazılımı 
çöpe atmak "
+"yasa dışı olduğunu açıkladığımızda, işveren genelde bu yazılımı 
çöpe atmak "
 "yerine özgür yazılım olarak dağıtmayı tercih etmektedir."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -136,12 +136,12 @@
 "program derived from it</em>, but only if the distribution terms are "
 "unchanged. Thus, the code and the freedoms become legally inseparable."
 msgstr ""
-"Bir programı copyleft etmek için, ilk olarak telif hakkının olduğunu 
ifade "
-"ederiz; daha sonra yalnızca dağıtım terimleri değişmemişse, bu 
programdan "
-"elde edilen herhangi bir programın ya da bu program kodunun kullanım "
-"haklarının, değiştirme ve yeniden dağıtım haklarının herkese 
verildiği yasal "
-"bir araç olan dağıtım terimlerini ekleriz. Bu nedenle, kod ve 
özgürlükler "
-"yasal olarak ayrılamaz hale gelir."
+"Bir programı copyleft haline getirmek için, ilk olarak telif hakkının "
+"olduğunu ifade ederiz; daha sonra dağıtım koşulları ekleriz, bu 
koşullar "
+"program kodunun <em>veya programdan elde edilen herhangi bir programın</em> "
+"kullanım haklarını, değiştirme ve yeniden dağıtım haklarını, 
dağıtım "
+"şartları aynı kalacak şekilde herkese sağlayan yasal bir araçtır. 
Böylece "
+"kod ve özgürlükler yasal olarak ayrılmaz hale gelir."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -151,8 +151,8 @@
 msgstr ""
 "Özel mülk yazılım geliştiricileri, telif hakkını kullanıcıların 
özgürlüğünü "
 "almak için kullanmaktadır; biz ise telif hakkını kullanıcıların 
özgürlüğünü "
-"garanti etmek için kullanmaktayız. İsmini, “telif hakkı”ndan 
[:copyright] "
-"“copyleft”’e çevirmemizin nedeni budur."
+"garanti etmek için kullanmaktayız. İsmini, &ldquo;copyright&rdquo;'tan "
+"(telif hakkı) &ldquo;copyleft&rdquo;'e çevirmemizin nedeni budur."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -162,11 +162,12 @@
 "verb &ldquo;to leave&rdquo;&mdash;only to the direction which is the mirror "
 "image of &ldquo;right&rdquo;."
 msgstr ""
-"Copyleft program üzerinde telif hakkını kullanmanın bir yoldur. Telif "
+"Copyleft, program üzerinde telif hakkını kullanmanın bir yoldur. Telif "
 "hakkından vazgeçmek anlamına gelmez; gerçekte, telif hakkından 
vazgeçmek "
-"copylefti imkansızlaştıracaktır. Copyleft kelimesindeki “left” 
ifadesi; "
-"İngilizce'deki “to leave” (terketmek, bırakmak) fiiline bir atıf 
değildir; "
-"sadece “right” yönünün tersi yönünü temsil etmektedir."
+"copylefti imkansızlaştıracaktır. &ldquo;Copyleft&rdquo; kelimesindeki 
&ldquo;"
+"left&rdquo; (sol); Ä°ngilizce'deki &ldquo;to leave&rdquo; (terketmek, "
+"bırakmak) fiiline bir atıf değildir; sadece &ldquo;right&rdquo; (sağ) "
+"yönünün tersini temsil etmektedir."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -180,14 +181,15 @@
 "licenses/why-assign.html\">why the FSF gets copyright assignments from "
 "contributors</a>."
 msgstr ""
-"Copyleft genel bir kavramdır; ayrıntıları doldurmanın çeşitli yolları 
"
-"vardır. GNU Projesinde, kullandığımız özel dağıtım terimleri, <a 
href=\"/"
-"licenses/gpl.html\">GNU Genel Kamu Lisansı</a>'nda biçimlerinde "
-"erişebilirsiniz) mevcuttur. GNU Genel Kamu Lisansı sıklıkla kısaca GNU 
GPL "
-"olarak adlandırılır. Ayrıca İnternette GNU GPL hakkında <a 
href=\"/licenses/"
-"gpl-faq.html\">Sıklıkla Sorulan Sorular sayfası</a> var. Ek olarak 
FSF’nin "
-"<a href=\"/licenses/why-assign.html\">katılımcılardan gelen telif hakkı "
-"görevlerini niçin aldığına</a> ilişkin bilgileri de okuyabilirsiniz."
+"Copyleft genel bir kavramdır ve genel bir kavramı doğrudan 
kullanamazsınız; "
+"sadece kavramın beirli bir gerçekleştirimini kullanabilirsiniz. GNU "
+"Projesinde, çoğu yazılım için kullandığımız özel dağıtım 
terimleri <a href="
+"\"/licenses/gpl.html\">GNU Genel Kamu Lisansı</a>'nda mevcuttur. GNU Genel "
+"Kamu Lisansı sıklıkla kısaca GNU GPL olarak adlandırılır. Ayrıca 
Ä°nternette "
+"GNU GPL hakkında <a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Sıkça Sorulan 
Sorular</"
+"a> sayfası var. <a href=\"/licenses/why-assign.html\">FSF'nin katkı "
+"sağlayanlardan telif hakkı devirlerini neden aldığına</a> ilişkin 
bilgileri "
+"de okuyabilirsiniz."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -200,7 +202,7 @@
 "Alternatif bir copyleft biçimi olan <a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU "
 "Affero Genel Kamu Lisansı (AGPL)</a> sunucularda kullanılma ihtimali olan "
 "programlar için tasarlanmıştır. Kamuya açık hizmetleri 
gerçekleştirmek için "
-"kullanılan değiştirilmiş sürümlerin açık kaynak kod olarak kamuya "
+"kullanılan değiştirilmiş sürümlerin kaynak kod olarak da kamuya "
 "yayınlanmasını güvence altına alır."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -211,12 +213,12 @@
 "article <a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Why you shouldn't "
 "use the Lesser GPL for your next library</cite></a>."
 msgstr ""
-"Alternatif bir copyleft biçimi olan <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU "
-"Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL)</a> bazı (ama hepsi değil) GNU "
-"kütüphanelerine uygulanmaktadır. LGPL'i uygun kullanmak için daha 
fazlasını "
-"öğrenmek üzere, lütfen <a 
href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Neden "
-"bir sonraki kütüphaneniz için Lesser GPL kullanmamalısınız</cite></a> "
-"yazısını okuyun."
+"Uzlaşmacı bir copyleft biçimi olan <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU "
+"Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL)</a> bazı (ama tümü değil) GNU "
+"kütüphanelerine uygulanmaktadır. LGPL'i uygun bir şekilde kullanmak için 
"
+"daha fazlasını öğrenmek üzere, lütfen <a 
href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html"
+"\"><cite>Bir Sonraki Kütüphaneniz İçin Neden Kısıtlı GPL 
Kullanmamalısınız</"
+"cite></a> yazısını okuyun."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -226,17 +228,17 @@
 "it, with or without modifications, either commercially or noncommercially."
 msgstr ""
 "<a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Özgür Belgeleme Lisansı (FDL)</a> "
-"değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş ticari olan ya da olmayan biçimde "
-"herkese kopyalama ve yeniden dağıtma etkili özgürlüğünü sağlamak 
için bir "
-"kılavuzda, kitapta ya da başka bir belgede kullanılması hedeflenen bir "
-"copyleft biçimidir."
+"kılavuz, ders kitabı veya diğer belgelerin değiştirilmiş olsun veya 
olmasın, "
+"ticari olsun veya olmasın herkes tarafından kopyalanması ve yeniden "
+"dağıtılmasına yönelik etkin bir özgürlük sağlamak için 
kullanılması "
+"amaçlanan bir copyleft biçimidir."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The appropriate license is included in many manuals and in each GNU source "
 "code distribution."
 msgstr ""
-"Uygun lisans bir çok rehberde, ve her bir GNU kaynak kodu dağıtımında "
+"Uygun lisans bir çok rehberde ve her bir GNU kaynak kodu dağıtımında "
 "içerilmiştir."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -249,7 +251,7 @@
 "Bütün bu lisanslar kendi çalışmalarınıza, sizin telif hakkı sahibi 
olduğunuz "
 "varsayımıyla, rahatlıkla uyarlayabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. "
 "Uyarlama için lisansları değiştirmenize gerek yoktur, sadece çalışmada 
"
-"lisansın bir kopyasını barındırmanız, ve kaynak kodlarda uygun bir 
şekilde "
+"lisansın bir kopyasını barındırmanız ve kaynak kodlarda uygun bir 
şekilde "
 "lisansa yönelik bildirimleri eklemeniz yeterlidir."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -265,11 +267,11 @@
 "Birçok farklı program için aynı dağıtım terimlerinin kullanılması, 
çeşitli "
 "farklı programlar arasında kodun kopyalanmasını kolaylaştırmaktadır. 
Tümü "
 "aynı dağıtım terimlerine sahip oldukları için, terimlerin uyumlu olup "
-"olmadığının düşünülmesine gerek yoktur. Kısıtlı GPL, sürüm 2, 
dağıtım "
+"olmadığının düşünülmesine gerek yoktur. Kısıtlı GPL'nin 2. 
sürümü dağıtım "
 "terimlerini genel GPL olarak değiştirmenize izin veren bir eklemeyi 
içerir, "
-"böylece kodu, GPL tarafından kapsanan başka bir programa "
-"kopyalayabilirsiniz. Lesser GPL'nin sürüm 3'ü, GPL sürüm 3'e bir istisna 
"
-"olarak eklenmiştir, uyumluluk böylece otomatikleşmiştir."
+"böylece kodu GPL tarafından kapsanan başka bir programa 
kopyalayabilirsiniz. "
+"Lesser GPL'nin 3. sürümü, GPL 3. sürüme bir istisna olarak eklenmiştir, 
"
+"uyumluluk böylece otomatikleşmiştir."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -281,8 +283,8 @@
 msgstr ""
 "Eğer programınızı GNU GPL veya GNU LGPL ile copyleft yapmak 
istiyorsanız, "
 "lütfen <a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">lisans açıklamaları 
sayfasını </"
-"a> tavsiyeler için ziyaret edin. Seçtiğiniz lisansın tüm metnini 
kullanmanız "
-"gerektiğini unutmöayın. Her biri bütündür, ve kısmi kopyalara izin "
+"a> öneriler için ziyaret edin. Seçtiğiniz lisansın tüm metnini 
kullanmanız "
+"gerektiğini unutmayın. Her biri bir bütündür ve kısmi kopyalara izin "
 "verilmemektedir."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -292,10 +294,10 @@
 "FDL text, and the <a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">GFDL instructions "
 "page</a>. Again, partial copies are not permitted."
 msgstr ""
-"Eğer kılavuzunuzu GNU FDL ile copyleft yapmak isterseniz, lütfen FDL "
-"metninin<a href=\"/licenses/fdl.html#addendum\">sonundaki</a> yönergeleri, "
-"ve <a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">GFDL açıklamalar sayfasını</a> "
-"inceleyin. Tekrar, kısmi kopyalara izin verilmemektedir."
+"Eğer kılavuzunuzu GNU FDL ile copyleft yapmak istiyorsanız, lütfen FDL "
+"metninin<a href=\"/licenses/fdl.html#addendum\">sonundaki</a> yönergeleri ve 
"
+"<a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">GFDL açıklamalar sayfasını</a> "
+"inceleyin. Yine kısmi kopyalara izin verilmemektedir."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -308,7 +310,7 @@
 "hatadır. Copyleft yasal olarak telif hakkına (copyright) dayanmaktadır, "
 "dolayısıyla çalışmanın telif hakkı ibaresi olmalıdır. Bir telif 
hakkı "
 "ibaresinin ya telif hakkı simgesini (çember içinde C) veya &ldquo;"
-"Copyright&rdquo; kelimesini içermesi gereklidir."
+"Copyright&rdquo; kelimesini içermesi gerekmektedir."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -397,7 +399,7 @@
 "<ul>\n"
 "<li>The FLOSS Information &lt;theflossinformation@yandex.com&gt;, 2019.</"
 "li>\n"
-"<li>T. E. Kalayci 2019, 2009.</li>\n"
+"<li>T. E. Kalayci 2020, 2019, 2009.</li>\n"
 "<li>Çiğdem Özşar, 2009.</li>\n"
 "<li>Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.</li>\n"
 "<li>Serkan Çapkan, 2009.</li>\n"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]