www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.tr.html licenses/copyleft.tr.html po/h...


From: GNUN
Subject: www home.tr.html licenses/copyleft.tr.html po/h...
Date: Sun, 9 Aug 2020 02:29:56 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   20/08/09 02:29:56

Modified files:
    .       : home.tr.html 
    licenses    : copyleft.tr.html 
    po       : home.tr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.tr.html?cvsroot=www&r1=1.142&r2=1.143
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/copyleft.tr.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: home.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.tr.html,v
retrieving revision 1.142
retrieving revision 1.143
diff -u -b -r1.142 -r1.143
--- home.tr.html    7 Aug 2020 23:59:34 -0000    1.142
+++ home.tr.html    9 Aug 2020 06:29:56 -0000    1.143
@@ -249,7 +249,7 @@
 <p class="c">
 <a
 
href="https://www.fsf.org/blogs/community/the-university-of-costumed-heroes-a-video-from-the-fsf";>
-The University of Costumed Heroes: A video from the FSF</a></p>
+Kostümlü Kahramanlar Üniversitesi: FSF'den bir video</a></p>
 
 <h2 class="first">GNU Nedir?</h2>
 
@@ -671,7 +671,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/08/07 23:59:34 $
+$Date: 2020/08/09 06:29:56 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/copyleft.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/copyleft.tr.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- licenses/copyleft.tr.html  5 Mar 2020 18:03:58 -0000    1.8
+++ licenses/copyleft.tr.html  9 Aug 2020 06:29:56 -0000    1.9
@@ -28,132 +28,134 @@
 sayıda değişiklik yapar ve programı özel mülk bir ürün olarak
 dağıtırlar. Programı bu değiştirilmiş biçimde alan insanlar, özgün 
yazarın
 onlara sağladığı özgürlüğe sahip olamazlar; aradaki insanlar bu 
özgürlüğü
-yoketmiştir.</p>
+yok etmiştir.</p>
 
 <p>
 <a href="/gnu/thegnuproject.html">GNU Projesi</a>nde, hedefimiz,
 <em>tüm</em> kullanıcılara, GNU yazılımını yeniden dağıtmaları ve
 değiştirmeleri için özgürlük sağlamaktır. Aradaki insanlar 
özgürlüğü yok
-ederlerse, birçok kullanıcıya olabiliriz ama bu kullanıcıların 
özgürlüğü
-olmayacaktır. Bu nedenle, GNU yazılımını kamuya açık hale getirmek 
yerine,
-&ldquo;copyleft&rdquo; uygularız. Copyleft, değiştirsin veya 
değiştirmesin,
-yazılımı dağıtan kimsenin, yazılımı kopyalamak ve değiştirmek isteyen
-kimselere bu özgürlüğü aktarmaları gerektiğini söyler. Copyleft, her
-kullanıcının özgürlüğe sahip olmasını güvence altına alır.</p>
+ederlerse, kodumuz &ldquo;birçok kullanıcıya ulaşabilir&rdquo; ama bu
+kullanıcıların özgürlüğü olmayacaktır. Bu nedenle, GNU yazılımını 
kamuya
+açık hale getirmek yerine, &ldquo;copyleft&rdquo; uygularız. Copyleft,
+değiştirsin veya değiştirmesin, yazılımı dağıtan kimsenin, yazılımı
+kopyalamak ve değiştirmek isteyen kimselere bu özgürlüğü aktarmaları
+gerektiğini söyler. Copyleft, her kullanıcının özgürlüğe sahip 
olmasını
+güvence altına alır.</p>
 
 <p>
-Copyleft ayrıca diğer programcıların özgür yazılım eklemesi için bir 
<a
-href="/philosophy/pragmatic.html">güdü</a> de oluşturur. GNU C++ derleyicisi
-gibi önemli özgür programlar yalnızca bu nedenden dolayı varlar.</p>
+Copyleft ayrıca diğer programcıların özgür yazılıma katkı sağlaması 
için bir
+<a href="/philosophy/pragmatic.html">güdü</a> de oluşturur. GNU C++
+derleyicisi gibi önemli özgür programlar yalnızca bu nedenden dolayı 
varlar.</p>
 
 <p>
 Copyleft ayrıca geliştirdiği <a href="/prep/tasks.html">özellikleri</a> <a
 href="/philosophy/free-sw.html">özgür yazılım</a>a aktarmak isteyen
 programcıların bunu yapması için izin almalarına da yardımcı 
olmaktadır. Bu
 programcılar, daha fazla para kazanmak için hemen hemen her şeyi yapacak
-olan firmalar ya da üniversiteler için çalışmaktadır. Bir programcı,
-değişikliklerini kamuya aktarmak isteyebilir ancak işvereni, 
değişiklikleri
-özel mülk bir yazılım ürününe aktarmak isteyebilir.</p>
+olan firmalar veya üniversiteler için çalışmaktadır. Bir programcı,
+değişikliklerini kamuya aktarmak isteyebilir ancak işvereni,
+değişikliklerini özel mülk bir yazılım ürününe dönüştürmek 
isteyebilir.</p>
 
 <p>
 İşverene, gelişmiş sürümün özgür yazılım hariç olmak üzere 
dağıtılmasının
-yasadışı olduğunu açıkladığımızda, işveren, genelde bu yazılımı 
çöpe atmak
+yasa dışı olduğunu açıkladığımızda, işveren genelde bu yazılımı 
çöpe atmak
 yerine özgür yazılım olarak dağıtmayı tercih etmektedir.</p>
 
 <p>
-Bir programı copyleft etmek için, ilk olarak telif hakkının olduğunu ifade
-ederiz; daha sonra yalnızca dağıtım terimleri değişmemişse, bu 
programdan
-elde edilen herhangi bir programın ya da bu program kodunun kullanım
-haklarının, değiştirme ve yeniden dağıtım haklarının herkese 
verildiği yasal
-bir araç olan dağıtım terimlerini ekleriz. Bu nedenle, kod ve 
özgürlükler
-yasal olarak ayrılamaz hale gelir.</p>
+Bir programı copyleft haline getirmek için, ilk olarak telif hakkının
+olduğunu ifade ederiz; daha sonra dağıtım koşulları ekleriz, bu koşullar
+program kodunun <em>veya programdan elde edilen herhangi bir programın</em>
+kullanım haklarını, değiştirme ve yeniden dağıtım haklarını, 
dağıtım
+şartları aynı kalacak şekilde herkese sağlayan yasal bir araçtır. 
Böylece
+kod ve özgürlükler yasal olarak ayrılmaz hale gelir.</p>
 
 <p>
 Özel mülk yazılım geliştiricileri, telif hakkını kullanıcıların 
özgürlüğünü
 almak için kullanmaktadır; biz ise telif hakkını kullanıcıların 
özgürlüğünü
-garanti etmek için kullanmaktayız. İsmini, “telif hakkı”ndan 
[:copyright]
-“copyleft”’e çevirmemizin nedeni budur.</p>
+garanti etmek için kullanmaktayız. İsmini, &ldquo;copyright&rdquo;'tan
+(telif hakkı) &ldquo;copyleft&rdquo;'e çevirmemizin nedeni budur.</p>
 
 <p>
-Copyleft program üzerinde telif hakkını kullanmanın bir yoldur. Telif
+Copyleft, program üzerinde telif hakkını kullanmanın bir yoldur. Telif
 hakkından vazgeçmek anlamına gelmez; gerçekte, telif hakkından vazgeçmek
-copylefti imkansızlaştıracaktır. Copyleft kelimesindeki “left” ifadesi;
-İngilizce'deki “to leave” (terketmek, bırakmak) fiiline bir atıf 
değildir;
-sadece “right” yönünün tersi yönünü temsil etmektedir.</p>
+copylefti imkansızlaştıracaktır. &ldquo;Copyleft&rdquo; kelimesindeki
+&ldquo;left&rdquo; (sol); Ä°ngilizce'deki &ldquo;to leave&rdquo; (terketmek,
+bırakmak) fiiline bir atıf değildir; sadece &ldquo;right&rdquo; (sağ)
+yönünün tersini temsil etmektedir.</p>
 
 <p>
-Copyleft genel bir kavramdır; ayrıntıları doldurmanın çeşitli yolları
-vardır. GNU Projesinde, kullandığımız özel dağıtım terimleri, <a
-href="/licenses/gpl.html">GNU Genel Kamu Lisansı</a>'nda biçimlerinde
-erişebilirsiniz) mevcuttur. GNU Genel Kamu Lisansı sıklıkla kısaca GNU GPL
-olarak adlandırılır. Ayrıca İnternette GNU GPL hakkında <a
-href="/licenses/gpl-faq.html">Sıklıkla Sorulan Sorular sayfası</a> var. Ek
-olarak FSF’nin <a href="/licenses/why-assign.html">katılımcılardan gelen
-telif hakkı görevlerini niçin aldığına</a> ilişkin bilgileri de
-okuyabilirsiniz.</p>
+Copyleft genel bir kavramdır ve genel bir kavramı doğrudan 
kullanamazsınız;
+sadece kavramın beirli bir gerçekleştirimini kullanabilirsiniz. GNU
+Projesinde, çoğu yazılım için kullandığımız özel dağıtım 
terimleri <a
+href="/licenses/gpl.html">GNU Genel Kamu Lisansı</a>'nda mevcuttur. GNU
+Genel Kamu Lisansı sıklıkla kısaca GNU GPL olarak adlandırılır. Ayrıca
+İnternette GNU GPL hakkında <a href="/licenses/gpl-faq.html">Sıkça Sorulan
+Sorular</a> sayfası var. <a href="/licenses/why-assign.html">FSF'nin katkı
+sağlayanlardan telif hakkı devirlerini neden aldığına</a> ilişkin 
bilgileri
+de okuyabilirsiniz.</p>
 
 <p>
 Alternatif bir copyleft biçimi olan <a href="/licenses/agpl.html">GNU Affero
 Genel Kamu Lisansı (AGPL)</a> sunucularda kullanılma ihtimali olan
 programlar için tasarlanmıştır. Kamuya açık hizmetleri gerçekleştirmek 
için
-kullanılan değiştirilmiş sürümlerin açık kaynak kod olarak kamuya
+kullanılan değiştirilmiş sürümlerin kaynak kod olarak da kamuya
 yayınlanmasını güvence altına alır.</p>
 
 <p>
-Alternatif bir copyleft biçimi olan <a href="/licenses/lgpl.html">GNU
-Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL)</a> bazı (ama hepsi değil) GNU
-kütüphanelerine uygulanmaktadır. LGPL'i uygun kullanmak için daha 
fazlasını
-öğrenmek üzere, lütfen <a href="/philosophy/why-not-lgpl.html"><cite>Neden
-bir sonraki kütüphaneniz için Lesser GPL kullanmamalısınız</cite></a>
+Uzlaşmacı bir copyleft biçimi olan <a href="/licenses/lgpl.html">GNU 
Kısıtlı
+Genel Kamu Lisansı (LGPL)</a> bazı (ama tümü değil) GNU kütüphanelerine
+uygulanmaktadır. LGPL'i uygun bir şekilde kullanmak için daha fazlasını
+öğrenmek üzere, lütfen <a href="/philosophy/why-not-lgpl.html"><cite>Bir
+Sonraki Kütüphaneniz İçin Neden Kısıtlı GPL 
Kullanmamalısınız</cite></a>
 yazısını okuyun.</p>
 
 <p>
-<a href="/licenses/fdl.html">GNU Özgür Belgeleme Lisansı (FDL)</a>
-değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş ticari olan ya da olmayan biçimde
-herkese kopyalama ve yeniden dağıtma etkili özgürlüğünü sağlamak 
için bir
-kılavuzda, kitapta ya da başka bir belgede kullanılması hedeflenen bir
-copyleft biçimidir.</p>
+<a href="/licenses/fdl.html">GNU Özgür Belgeleme Lisansı (FDL)</a> kılavuz,
+ders kitabı veya diğer belgelerin değiştirilmiş olsun veya olmasın, 
ticari
+olsun veya olmasın herkes tarafından kopyalanması ve yeniden 
dağıtılmasına
+yönelik etkin bir özgürlük sağlamak için kullanılması amaçlanan bir 
copyleft
+biçimidir.</p>
 
 <p>
-Uygun lisans bir çok rehberde, ve her bir GNU kaynak kodu dağıtımında
+Uygun lisans bir çok rehberde ve her bir GNU kaynak kodu dağıtımında
 içerilmiştir.</p>
 
 <p>
 Bütün bu lisanslar kendi çalışmalarınıza, sizin telif hakkı sahibi 
olduğunuz
 varsayımıyla, rahatlıkla uyarlayabileceğiniz şekilde
 tasarlanmıştır. Uyarlama için lisansları değiştirmenize gerek yoktur, 
sadece
-çalışmada lisansın bir kopyasını barındırmanız, ve kaynak kodlarda 
uygun bir
+çalışmada lisansın bir kopyasını barındırmanız ve kaynak kodlarda 
uygun bir
 şekilde lisansa yönelik bildirimleri eklemeniz yeterlidir.</p>
 
 <p>
 Birçok farklı program için aynı dağıtım terimlerinin kullanılması, 
çeşitli
 farklı programlar arasında kodun kopyalanmasını kolaylaştırmaktadır. 
Tümü
 aynı dağıtım terimlerine sahip oldukları için, terimlerin uyumlu olup
-olmadığının düşünülmesine gerek yoktur. Kısıtlı GPL, sürüm 2, 
dağıtım
+olmadığının düşünülmesine gerek yoktur. Kısıtlı GPL'nin 2. 
sürümü dağıtım
 terimlerini genel GPL olarak değiştirmenize izin veren bir eklemeyi içerir,
-böylece kodu, GPL tarafından kapsanan başka bir programa
-kopyalayabilirsiniz. Lesser GPL'nin sürüm 3'ü, GPL sürüm 3'e bir istisna
+böylece kodu GPL tarafından kapsanan başka bir programa
+kopyalayabilirsiniz. Lesser GPL'nin 3. sürümü, GPL 3. sürüme bir istisna
 olarak eklenmiştir, uyumluluk böylece otomatikleşmiştir.</p>
 
 <p>
 Eğer programınızı GNU GPL veya GNU LGPL ile copyleft yapmak istiyorsanız,
 lütfen <a href="/licenses/gpl-howto.html">lisans açıklamaları sayfasını 
</a>
-tavsiyeler için ziyaret edin. Seçtiğiniz lisansın tüm metnini kullanmanız
-gerektiğini unutmöayın. Her biri bütündür, ve kısmi kopyalara izin
+öneriler için ziyaret edin. Seçtiğiniz lisansın tüm metnini kullanmanız
+gerektiğini unutmayın. Her biri bir bütündür ve kısmi kopyalara izin
 verilmemektedir.</p>
 
 <p>
-Eğer kılavuzunuzu GNU FDL ile copyleft yapmak isterseniz, lütfen FDL
-metninin<a href="/licenses/fdl.html#addendum">sonundaki</a> yönergeleri, ve
+Eğer kılavuzunuzu GNU FDL ile copyleft yapmak istiyorsanız, lütfen FDL
+metninin<a href="/licenses/fdl.html#addendum">sonundaki</a> yönergeleri ve
 <a href="/licenses/fdl-howto.html">GFDL açıklamalar sayfasını</a>
-inceleyin. Tekrar, kısmi kopyalara izin verilmemektedir.</p>
+inceleyin. Yine kısmi kopyalara izin verilmemektedir.</p>
 
 <p>
 Telif hakkı simgesi yerine bir çember içerisinde ters C kullanmak yasal bir
 hatadır. Copyleft yasal olarak telif hakkına (copyright) dayanmaktadır,
 dolayısıyla çalışmanın telif hakkı ibaresi olmalıdır. Bir telif hakkı
 ibaresinin ya telif hakkı simgesini (çember içinde C) veya
-&ldquo;Copyright&rdquo; kelimesini içermesi gereklidir.</p>
+&ldquo;Copyright&rdquo; kelimesini içermesi gerekmektedir.</p>
 
 <p>
 Çember içerisinde ters C'nin herhangi bir yasal önemi yoktur, dolayısıyla
@@ -240,7 +242,7 @@
 <p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>
 <ul>
 <li>The FLOSS Information &lt;theflossinformation@yandex.com&gt;, 2019.</li>
-<li>T. E. Kalayci 2019, 2009.</li>
+<li>T. E. Kalayci 2020, 2019, 2009.</li>
 <li>Çiğdem Özşar, 2009.</li>
 <li>Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.</li>
 <li>Serkan Çapkan, 2009.</li>
@@ -250,7 +252,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/03/05 18:03:58 $
+$Date: 2020/08/09 06:29:56 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/home.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.tr-en.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- po/home.tr-en.html 31 Jul 2020 19:00:06 -0000   1.12
+++ po/home.tr-en.html 9 Aug 2020 06:29:56 -0000    1.13
@@ -1,4 +1,4 @@
-<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!--#include virtual="/server/html5-header.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.92 -->
  <!--#if expr="$QUERY_STRING = /distro=([^&#]+)/"
 --><!--#set var="DISTRO" value="$1"
@@ -208,6 +208,33 @@
 <div id="home">
 <div class="first-column">
 
+<div style="max-width: 40em; margin: 2.3em auto 0">
+<video width="100%" controls="controls" crossorigin="anonymous"
+poster="https://static.gnu.org/nosvn/videos/fsf-heroes/thumbnails/Thumbnail1.jpg";>
+
+<source
+src="https://static.gnu.org/nosvn/videos/fsf-heroes/videos/The-University-of-Costumed-Heroes-720p.webm";
+type="video/webm" />
+
+<source
+src="https://static.gnu.org/nosvn/videos/fsf-heroes/videos/The-University-of-Costumed-Heroes-720p.ogv";
+type="video/ogg" />
+
+<source
+src="https://static.gnu.org/nosvn/videos/fsf-heroes/videos/The-University-of-Costumed-Heroes-720p.mp4";
+type="video/mp4" />
+
+<track kind="subtitles" label="English" srclang="en"
+src="https://static.gnu.org/nosvn/videos/fsf-heroes/captions/fsfheroes_en.vtt";
+default="default" />
+
+</video>
+</div>
+
+<p class="c">
+<a 
href="https://www.fsf.org/blogs/community/the-university-of-costumed-heroes-a-video-from-the-fsf";>
+The University of Costumed Heroes: A video from the FSF</a></p>
+
 <h2 class="first">What is GNU?</h2>
 
 <p>GNU is an operating system that
@@ -590,7 +617,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/07/31 19:00:06 $
+$Date: 2020/08/09 06:29:56 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]