www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/proprietary proprietary.tr.html po/propriet...


From: GNUN
Subject: www/proprietary proprietary.tr.html po/propriet...
Date: Sun, 6 Sep 2020 12:29:16 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   20/09/06 12:29:16

Modified files:
    proprietary  : proprietary.tr.html 
    proprietary/po : proprietary.tr-en.html tr.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/proprietary.tr.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/proprietary.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/tr.po?cvsroot=www&r1=1.45&r2=1.46

Patches:
Index: proprietary.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/proprietary.tr.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- proprietary.tr.html 22 Aug 2020 06:31:23 -0000   1.21
+++ proprietary.tr.html 6 Sep 2020 16:29:14 -0000    1.22
@@ -183,6 +183,16 @@
 <h3 id="latest">Son eklenenler</h3>
 
 <ul class="blurbs">
+ <li id="M202008300">
+  <p>Apple, iMonsters için uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen 
<a
+href="https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/30/this-isnt-the-1990s-apple-under-pressure-from-app-developers";>
+tüm iktisadi faaliyetler üzerinde baskı kuruyor</a>.</p>
+
+  <p>Bu çok büyük bir adaletsizliğin belirtisidir: o da Apple'nin, 
iMonster
+üzerinde hangi yazılımların kurulup kurulamayacağına karar verme 
konusundaki
+yetkisidir. Bunun bir kafes olmasıdır.</p>
+ </li>
+
  <li id="M202008181">
   <p>Yeni Toyotalar, sürücü davranışına dayanan <a
 href="https://www.theregister.com/2020/08/18/aws_toyota_alliance/";> özel
@@ -229,20 +239,6 @@
 yazılım olmasıdır. Bu şekilde kullanıcılar Apple'nin kendilerini
 dinlemediğinden emin olabilir.</p>
  </li>
-
- <li id="M202008030">
-  <p>Google Nest <a
-href="https://blog.google/products/google-nest/partnership-adt-smarter-home-security/";>
-ADT'yi devralıyor</a>. Google, <a
-href="https://www.protocol.com/google-smart-speaker-alarm-adt";> duman alarmı
-gibi şeyleri dinleyen</a> ve telefonunuza bir uyarı olduğuna ilişkin bilgi
-gönderen arka kapılarını kullanarak hoparlör aygıtları için bir 
güncelleme
-gönderdi. Bu demektir ki şimdi artık aygıtlar ses tanıma sistemini devreye
-almak için gereken kelimelerden fazlasını dinliyorlar. Google yazılım
-güncellemesinin zamanından önce ve yanlışlıkla gönderildiğini ve bu 
yeni
-özelliği duyurmayı ve ödeme yapacak olan müşterilerine önermeyi zaten
-planladığını söylüyor.</p>
- </li>
 </ul>
 
 </div>
@@ -330,7 +326,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/08/22 06:31:23 $
+$Date: 2020/09/06 16:29:14 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/proprietary.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/proprietary.tr-en.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- po/proprietary.tr-en.html  22 Aug 2020 06:31:23 -0000   1.16
+++ po/proprietary.tr-en.html  6 Sep 2020 16:29:16 -0000    1.17
@@ -173,6 +173,17 @@
 <h3 id="latest">Latest additions</h3>
 
 <ul class="blurbs">
+ <li id="M202008300">
+  <p>Apple is <a
+  
href="https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/30/this-isnt-the-1990s-apple-under-pressure-from-app-developers";>
+  putting the squeeze on all business</a> conducted through apps
+  for iMonsters.</p>
+
+  <p>This is a symptom of a very big injustice: that Apple has the
+  power to decide what software can be installed on an iMonster.
+  That it is a jail.</p>
+ </li>
+
  <li id="M202008181">
   <p>New Toyotas will <a
   href="https://www.theregister.com/2020/08/18/aws_toyota_alliance/";>
@@ -222,19 +233,6 @@
   operating system under it free as well. This way, users could make
   sure Apple can't listen to them.</p>
  </li>
-
- <li id="M202008030">
-  <p>Google Nest <a
-  
href="https://blog.google/products/google-nest/partnership-adt-smarter-home-security/";>
-  is taking over ADT</a>. Google sent out a software
-  update to its speaker devices using their back door <a
-  href="https://www.protocol.com/google-smart-speaker-alarm-adt";> that
-  listens for things like smoke alarms</a> and then notifies your phone
-  that an alarm is happening. This means the devices now listen for more
-  than just their wake words. Google says the software update was sent
-  our prematurely and on accident and Google was planning on disclosing
-  this new feature and offering it to customers who pay for it.</p>
- </li>
 </ul>
 
 </div>
@@ -296,7 +294,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/08/22 06:31:23 $
+$Date: 2020/09/06 16:29:16 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/tr.po,v
retrieving revision 1.45
retrieving revision 1.46
diff -u -b -r1.45 -r1.46
--- po/tr.po  2 Sep 2020 09:31:53 -0000    1.45
+++ po/tr.po  6 Sep 2020 16:29:16 -0000    1.46
@@ -920,12 +920,19 @@
 "isnt-the-1990s-apple-under-pressure-from-app-developers\"> putting the "
 "squeeze on all business</a> conducted through apps for iMonsters."
 msgstr ""
+"Apple, iMonsters için uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen <a 
href="
+"\"https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/30/this-isnt-the-1990s-";
+"apple-under-pressure-from-app-developers\"> tüm iktisadi faaliyetler "
+"üzerinde baskı kuruyor</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li><p>
 msgid ""
 "This is a symptom of a very big injustice: that Apple has the power to "
 "decide what software can be installed on an iMonster. That it is a jail."
 msgstr ""
+"Bu çok büyük bir adaletsizliğin belirtisidir: o da Apple'nin, iMonster "
+"üzerinde hangi yazılımların kurulup kurulamayacağına karar verme 
konusundaki "
+"yetkisidir. Bunun bir kafes olmasıdır."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]