www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po whats-wrong-with-youtube.tr.po


From: T. E. Kalaycı
Subject: www/philosophy/po whats-wrong-with-youtube.tr.po
Date: Sat, 19 Sep 2020 02:20:49 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   T. E. Kalaycı <tekrei> 20/09/19 02:20:49

Modified files:
    philosophy/po : whats-wrong-with-youtube.tr.po 

Log message:
    [tr] update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/whats-wrong-with-youtube.tr.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: whats-wrong-with-youtube.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/whats-wrong-with-youtube.tr.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- whats-wrong-with-youtube.tr.po   11 Sep 2020 09:02:23 -0000   1.5
+++ whats-wrong-with-youtube.tr.po   19 Sep 2020 06:20:48 -0000   1.6
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: whats-wrong-with-youtube.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-09-11 08:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-05-03 14:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-09-19 08:17+0200\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
 "Language-Team: Turkish <www-tr-comm@gnu.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -36,15 +36,15 @@
 "LibreJS blocking that code, you can still watch videos. I would guess you "
 "can't post anything, though."
 msgstr ""
+"YouTube hususi bir durumdur. Eylül 2020 itibarıyla &ldquo;invidious&rdquo; 
vekil "
+"sitelerinden birini kullanırsanız YouTube videolarını hiçbir özgür 
olmayan "
+"yazılım çalıştırmadan Tor aracılığıyla gelseniz bile izlemek 
mümkündür. "
+"Dikkatli olun: Bu siteler tarayıcınıza özgür olmayan JavaScript kodu "
+"göndermeye çalışır; onun yürütülmesini önlemek için 
tarayıcınızda LibreJS'yi "
+"etkinleştirmeniz gerekir. LibreJS bu kodu engellese bile videoları "
+"izleyebilirsiniz. Tahminimce siteye hiçbir şey gönderemezsiniz."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "As of 2019 there is free software that permits access to YouTube from "
-#| "some browsers. It is an add-on which is preinstalled in the GNU browser, "
-#| "IceCat, and can be loaded into Firefox. The free program youtube-dl is "
-#| "also available; it gets data out of the site's Javascript code but "
-#| "doesn't run that code."
 msgid ""
 "As of 2019 there was also a free add-on for Firefox and IceCat that permits "
 "direct access to watch videos on YouTube. It is preinstalled in the GNU "
@@ -52,31 +52,24 @@
 "dl is also available; it gets data out of the site's JavaScript code but "
 "doesn't run that code."
 msgstr ""
-"2019 itibarıyla bazı tarayıcılardan YouTube'ye erişime izin veren 
özgür bir "
-"yazılım var. O; GNU tarayıcısı IceCat'ta kurulu gelen ve Firefox'a "
-"yüklenebilen bir eklentidir. Özgür program youtube-dl de mevcuttur; 
sitenin "
-"Javascript kodundan veri alır ancak bu kodu çalıştırmaz."
+"2019 itibarıyla Youtube'de video izlemek için doğrudan erişime olanak "
+"sağlayan özgür bir Firefox ve IceCat eklentisi de mevcuttu. O; GNU "
+"tarayıcısı IceCat'ta önceden kurulu gelen ve Firefox'a yüklenebilen bir "
+"eklentidir. Özgür program youtube-dl de mevcuttur; sitenin Javascript "
+"kodundan veri alır ancak bu kodu çalıştırmaz."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "As a result, posting videos on YouTube does not currently put them "
-#| "entirely off limits to the free world."
 msgid ""
 "As a result, posting videos on YouTube does not currently put them entirely "
 "off limits to the free world. But youtube.com is likely to block you if you "
 "come via Tor, even with the add-on."
 msgstr ""
 "Sonuç olarak YouTube'de video yayımlamak şu anda o videoları özgür 
dünya "
-"için tamamen yasaklanmış bir duruma sokmaz."
+"için tamamen yasaklanmış bir duruma sokmaz. Ancak youtube.com, eklentiyle "
+"bile olsa, Tor aracılığıyla geldiğinizde sizi büyük olasılıkla "
+"engelleyecektir."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "However, we cannot count on this to keep working. The add-on already "
-#| "broke once in 2019. This time, a corrected add-on was released after a "
-#| "few weeks. Next time, who knows? Thus, posting on YouTube is a fragile "
-#| "solution."
 msgid ""
 "It is good that these workarounds exist, but we cannot count on them to keep "
 "working. The add-on already broke once in 2019. That time, a corrected add-"
@@ -84,33 +77,23 @@
 "YouTube is a fragile solution unless/until Google commits to supporting our "
 "method access."
 msgstr ""
-"Ancak bunun sürekli çalışıyor olacağına güvenemeyiz. Eklenti 2019'da 
zaten "
-"bir kez bozuldu. O zaman birkaç hafta sonra düzeltilmiş bir eklenti "
-"yayımlandı. Bir sonraki sefere ne olacağını kim bilebilir? Bu nedenle "
-"YouTube'de yayımlamak, kırılgan bir çözümdür."
+"Bu anlık çözümlerin var olması iyi ancak çalışmaya devam edeceklerine 
"
+"güvenemeyiz. Eklenti 2019'da bir kez bozuldu. O zaman birkaç hafta sonra "
+"düzeltilmiş bir eklenti yayımlandı. Bir sonraki sefere kim bilebilir? Bu "
+"nedenle Google erişim yöntemimizi desteklemeye girişmediği sürece 
YouTube'de "
+"yayımlamak kırılgan bir çözümdür."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In addition, most people will watch YouTube by running the nonfree "
-#| "software that Google sends to users. Let's not encourage people to do "
-#| "that."
 msgid ""
 "In addition, most people will watch YouTube videos by running the nonfree "
 "software that Google sends to users' browsers. Let's not encourage people "
 "to run that."
 msgstr ""
-"Ayrıca çoğu kişi Google'nin kullanıcılara gönderdiği özgür olmayan 
yazılımı "
-"çalıştırarak YouTube'yi izleyecektir. İnsanları bunu yapmaya teşvik "
-"etmeyelim."
+"Ek olarak çoğu kişi; Google'nin, kullanıcıların tarayıcılarına 
gönderdiği "
+"özgür olmayan yazılımı çalıştırarak YouTube videolarını 
izleyecektir. "
+"İnsanları bunu çalıştırmaya özendirmeyelim."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please don't use YouTube as the place to post videos of my talks, and "
-#| "please don't cite YouTube for that purpose. If the talk is available in "
-#| "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>audio-video.gnu.org</a>, please "
-#| "cite that site."
 msgid ""
 "Therefore, please don't use YouTube as the place to post videos of my talks, "
 "and please don't cite YouTube to refer to them. If the talk is available in "
@@ -119,10 +102,13 @@
 "sites that accepts visits via Tor (test it!). That is fail-safe: your link "
 "will fail, rather than lead people to run nonfree software."
 msgstr ""
-"Lütfen YouTube'yi konuşmalarımın videolarını yayımlamak için bir yer 
olarak "
-"kullanmayın ve lütfen bu amaçla YouTube'den alıntı yapmayın. Konuşma 
<a href="
-"\"http://audio-video.gnu.org/\";>audio-video.gnu.org</a>'da mevcutsa lütfen "
-"bu siteden alıntı yapın."
+"Bu nedenle lütfen konuşmalarımın videolarını yayımlamak için 
YouTube'yi "
+"kullanmayın ve onlara atıfta bulunmak için YouTube'den alıntı yapmayın! 
"
+"Konuşma <a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>audio-video.gnu.org</a> "
+"mevcutsa lütfen bu siteden alıntı yapın! Öbür türlü 
&ldquo;invidious&rdquo; "
+"vekil sitelerinden birine atıfta bulunun (onu sınayın!). Bu önlemlidir: "
+"İnsanları özgür olmayan yazılım çalışmaya yönlendirmektense 
bağlantınız "
+"başarısız olacaktır."
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "What else <em>Was</em> Wrong with YouTube"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]