www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy whats-wrong-with-youtube.tr.html...


From: GNUN
Subject: www/philosophy whats-wrong-with-youtube.tr.html...
Date: Sat, 19 Sep 2020 02:29:45 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   20/09/19 02:29:45

Modified files:
    philosophy   : whats-wrong-with-youtube.tr.html 
    philosophy/po : whats-wrong-with-youtube.tr-en.html 
             whats-wrong-with-youtube.tr.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/whats-wrong-with-youtube.tr.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/whats-wrong-with-youtube.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/whats-wrong-with-youtube.tr.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: whats-wrong-with-youtube.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/whats-wrong-with-youtube.tr.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- whats-wrong-with-youtube.tr.html  3 May 2020 12:30:54 -0000    1.2
+++ whats-wrong-with-youtube.tr.html  19 Sep 2020 06:29:44 -0000   1.3
@@ -1,7 +1,8 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/whats-wrong-with-youtube.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.87 -->
+<!-- Parent-Version: 1.92 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>YouTube'de Neler Yanlış - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı</title>
@@ -10,34 +11,46 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
 <h2>YouTube'de Neler Yanlış</h2>
 
-<p>Lütfen YouTube'yi konuşmalarımın videolarını yayımlamak için bir 
yer olarak
-kullanmayın ve lütfen bu amaçla YouTube'den alıntı yapmayın. Konuşma <a
-href="http://audio-video.gnu.org/";>audio-video.gnu.org</a>'da mevcutsa
-lütfen bu siteden alıntı yapın.</p>
-
-<p>2019 itibarıyla bazı tarayıcılardan YouTube'ye erişime izin veren 
özgür bir
-yazılım var. O; GNU tarayıcısı IceCat'ta kurulu gelen ve Firefox'a
-yüklenebilen bir eklentidir. Özgür program youtube-dl de mevcuttur; sitenin
-Javascript kodundan veri alır ancak bu kodu çalıştırmaz.</p>
+<p>
+YouTube hususi bir durumdur. Eylül 2020 itibarıyla &ldquo;invidious&rdquo;
+vekil sitelerinden birini kullanırsanız YouTube videolarını hiçbir özgür
+olmayan yazılım çalıştırmadan Tor aracılığıyla gelseniz bile izlemek
+mümkündür. Dikkatli olun: Bu siteler tarayıcınıza özgür olmayan 
JavaScript
+kodu göndermeye çalışır; onun yürütülmesini önlemek için 
tarayıcınızda
+LibreJS'yi etkinleştirmeniz gerekir. LibreJS bu kodu engellese bile
+videoları izleyebilirsiniz. Tahminimce siteye hiçbir şey 
gönderemezsiniz.</p>
+
+<p>2019 itibarıyla Youtube'de video izlemek için doğrudan erişime olanak
+sağlayan özgür bir Firefox ve IceCat eklentisi de mevcuttu. O; GNU
+tarayıcısı IceCat'ta önceden kurulu gelen ve Firefox'a yüklenebilen bir
+eklentidir. Özgür program youtube-dl de mevcuttur; sitenin Javascript
+kodundan veri alır ancak bu kodu çalıştırmaz.</p>
 
 <p>Sonuç olarak YouTube'de video yayımlamak şu anda o videoları özgür 
dünya
-için tamamen yasaklanmış bir duruma sokmaz.
+için tamamen yasaklanmış bir duruma sokmaz. Ancak youtube.com, eklentiyle
+bile olsa, Tor aracılığıyla geldiğinizde sizi büyük olasılıkla
+engelleyecektir.
 </p>
 
 <p>
-Ancak bunun sürekli çalışıyor olacağına güvenemeyiz. Eklenti 2019'da 
zaten
-bir kez bozuldu. O zaman birkaç hafta sonra düzeltilmiş bir eklenti
-yayımlandı. Bir sonraki sefere ne olacağını kim bilebilir? Bu nedenle
-YouTube'de yayımlamak, kırılgan bir çözümdür.</p>
-
-<p>
-Ayrıca çoğu kişi Google'nin kullanıcılara gönderdiği özgür olmayan 
yazılımı
-çalıştırarak YouTube'yi izleyecektir. İnsanları bunu yapmaya teşvik
-etmeyelim.</p>
+Bu anlık çözümlerin var olması iyi ancak çalışmaya devam edeceklerine
+güvenemeyiz. Eklenti 2019'da bir kez bozuldu. O zaman birkaç hafta sonra
+düzeltilmiş bir eklenti yayımlandı. Bir sonraki sefere kim bilebilir? Bu
+nedenle Google erişim yöntemimizi desteklemeye girişmediği sürece 
YouTube'de
+yayımlamak kırılgan bir çözümdür.</p>
 
 <p>
-2019'un temmuz ayı ortası itibarıyla eklenti vimeo.com için de çalışır 
ancak
-diğer çoğu site için çalışmaz.</p>
+Ek olarak çoğu kişi; Google'nin, kullanıcıların tarayıcılarına 
gönderdiği
+özgür olmayan yazılımı çalıştırarak YouTube videolarını
+izleyecektir. İnsanları bunu çalıştırmaya özendirmeyelim.</p>
+
+<p>Bu nedenle lütfen konuşmalarımın videolarını yayımlamak için 
YouTube'yi
+kullanmayın ve onlara atıfta bulunmak için YouTube'den alıntı yapmayın!
+Konuşma <a href="http://audio-video.gnu.org/";>audio-video.gnu.org</a>
+mevcutsa lütfen bu siteden alıntı yapın! Öbür türlü 
&ldquo;invidious&rdquo;
+vekil sitelerinden birine atıfta bulunun (onu sınayın!). Bu önlemlidir:
+İnsanları özgür olmayan yazılım çalışmaya yönlendirmektense 
bağlantınız
+başarısız olacaktır.</p>
 
 <h2>YouTube'de Başka Neler <em>Yanlıştı</em></h2>
 
@@ -187,7 +200,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/05/03 12:30:54 $
+$Date: 2020/09/19 06:29:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/whats-wrong-with-youtube.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/whats-wrong-with-youtube.tr-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/whats-wrong-with-youtube.tr-en.html   3 May 2020 08:32:20 -0000    
1.1
+++ po/whats-wrong-with-youtube.tr-en.html   19 Sep 2020 06:29:45 -0000   
1.2
@@ -1,5 +1,6 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.87 -->
+<!-- Parent-Version: 1.92 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
 
 <title>What's Wrong with YouTube
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
@@ -7,36 +8,46 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 <h2>What's Wrong with YouTube</h2>
 
-<p>Please don't use YouTube as the place to post videos of my talks,
-and please don't cite YouTube for that purpose. If the talk is
-available
-in <a href="http://audio-video.gnu.org/";>audio-video.gnu.org</a>,
-please cite that site.</p>
-
-<p>As of 2019 there is free software that permits access to YouTube
-from some browsers. It is an add-on which is preinstalled in the GNU
-browser, IceCat, and can be loaded into Firefox. The free program
-youtube-dl is also available; it gets data out of the site's
-Javascript code but doesn't run that code.</p>
+<p>
+YouTube is a peculiar case. As of September 2020, it is possible to
+watch YouTube videos without running any nonfree software, even coming
+in via Tor, if you use one of the &ldquo;invidious&rdquo; proxy sites. Be
+careful: those sites try to send nonfree JavaScript code to your
+browser; to prevent its execution, you need to enable LibreJS in your
+browser. Even with LibreJS blocking that code, you can still watch
+videos. I would guess you can't post anything, though.</p>
+
+<p>As of 2019 there was also a free add-on for Firefox and IceCat that
+permits direct access to watch videos on YouTube. It is preinstalled
+in the GNU browser, IceCat, and you can load it into Firefox. The
+free program youtube-dl is also available; it gets data out of the
+site's JavaScript code but doesn't run that code.</p>
 
 <p>As a result, posting videos on YouTube does not currently put them
-entirely off limits to the free world.
+entirely off limits to the free world. But youtube.com is likely to
+block you if you come via Tor, even with the add-on.
 </p>
 
 <p>
-However, we cannot count on this to keep working. The add-on already
-broke once in 2019. This time, a corrected add-on was released
-after a few weeks. Next time, who knows? Thus, posting on YouTube is
-a fragile solution.</p>
+It is good that these workarounds exist, but we cannot count on them
+to keep working. The add-on already broke once in 2019. That time, a
+corrected add-on was released after a few weeks. Next time, who
+knows? Thus, posting on YouTube is a fragile solution unless/until
+Google commits to supporting our method access.</p>
 
 <p>
-In addition, most people will watch YouTube by running the nonfree
-software that Google sends to users. Let's not encourage people to do
-that.</p>
-
-<p>
-As of mid-July, 2019, the add-on works for vimeo.com also, but not for most
-other sites.</p>
+In addition, most people will watch YouTube videos by running the
+nonfree software that Google sends to users' browsers. Let's not
+encourage people to run that.</p>
+
+<p>Therefore, please don't use YouTube as the place to post videos of
+my talks, and please don't cite YouTube to refer to them. If the talk
+is available
+in <a href="http://audio-video.gnu.org/";>audio-video.gnu.org</a>,
+please cite that site. Otherwise, refer to one of the &ldquo;invidious&rdquo;
+proxy sites that accepts visits via Tor (test it!). That is
+fail-safe: your link will fail, rather than lead people to run nonfree
+software.</p>
 
 <h2>What else <em>Was</em> Wrong with YouTube</h2>
 
@@ -159,7 +170,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/05/03 08:32:20 $
+$Date: 2020/09/19 06:29:45 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/whats-wrong-with-youtube.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/whats-wrong-with-youtube.tr.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- po/whats-wrong-with-youtube.tr.po  19 Sep 2020 06:20:48 -0000   1.6
+++ po/whats-wrong-with-youtube.tr.po  19 Sep 2020 06:29:45 -0000   1.7
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-09-10 21:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "X-Generator: Poedit 2.3\n"
 
@@ -36,13 +35,13 @@
 "LibreJS blocking that code, you can still watch videos. I would guess you "
 "can't post anything, though."
 msgstr ""
-"YouTube hususi bir durumdur. Eylül 2020 itibarıyla &ldquo;invidious&rdquo; 
vekil "
-"sitelerinden birini kullanırsanız YouTube videolarını hiçbir özgür 
olmayan "
-"yazılım çalıştırmadan Tor aracılığıyla gelseniz bile izlemek 
mümkündür. "
-"Dikkatli olun: Bu siteler tarayıcınıza özgür olmayan JavaScript kodu "
-"göndermeye çalışır; onun yürütülmesini önlemek için 
tarayıcınızda LibreJS'yi "
-"etkinleştirmeniz gerekir. LibreJS bu kodu engellese bile videoları "
-"izleyebilirsiniz. Tahminimce siteye hiçbir şey gönderemezsiniz."
+"YouTube hususi bir durumdur. Eylül 2020 itibarıyla &ldquo;invidious&rdquo; "
+"vekil sitelerinden birini kullanırsanız YouTube videolarını hiçbir 
özgür "
+"olmayan yazılım çalıştırmadan Tor aracılığıyla gelseniz bile 
izlemek "
+"mümkündür. Dikkatli olun: Bu siteler tarayıcınıza özgür olmayan 
JavaScript "
+"kodu göndermeye çalışır; onun yürütülmesini önlemek için 
tarayıcınızda "
+"LibreJS'yi etkinleştirmeniz gerekir. LibreJS bu kodu engellese bile "
+"videoları izleyebilirsiniz. Tahminimce siteye hiçbir şey gönderemezsiniz."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]