www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po resisting-proprietary-software...


From: T. E. Kalaycı
Subject: www/education/po resisting-proprietary-software...
Date: Sat, 19 Sep 2020 04:44:57 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   T. E. Kalaycı <tekrei> 20/09/19 04:44:57

Added files:
    education/po  : resisting-proprietary-software.tr.po 
             successful-resistance-against-nonfree-software.tr.po 
             
teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.tr.po 

Log message:
    New translations by The FLOSS Information, review by T. E. Kalaycı

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/resisting-proprietary-software.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/successful-resistance-against-nonfree-software.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: resisting-proprietary-software.tr.po
===================================================================
RCS file: resisting-proprietary-software.tr.po
diff -N resisting-proprietary-software.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ resisting-proprietary-software.tr.po    19 Sep 2020 08:44:56 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,245 @@
+# Turkish translation of 
https://www.gnu.org/education/resisting-proprietary-software.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# The FLOSS Information <theflossinformation@gmail.com>, 2020.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: resisting-proprietary-software.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-06-16 10:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-09-19 08:29+0200\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
+"Language-Team: \n"
+"X-Generator: Poedit 2.3\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Resisting proprietary software - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Özel Mülk Yazılıma Direnmek - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Eğitim İçerikleri"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Eğitim İçerikleri]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "GNU Ana Sayfası"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/"
+msgstr "</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Eğitim</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Resisting Proprietary Software"
+msgstr "Özel Mülk Yazılıma Direnmek"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Teachers, students, parents, free software advocates and the community at "
+"large are taking action to stop the use of nonfree programs in schools. They "
+"are doing it by telling schools about free software and raising awareness of "
+"the dangers nonfree programs pose to students' computer freedom and privacy. "
+"They are objecting persistently to the nonfree software that the schools "
+"suggest to them."
+msgstr ""
+"Öğretmenler, öğrenciler, ebeveynler, özgür yazılım savunanlar ve 
toplumun "
+"geneli okullarda özgür olmayan programların kullanılmasını durdurmak 
için "
+"harekete geçiyor. Okullara özgür yazılımdan söz ederek ve özgür 
olmayan "
+"yazılımın öğrencilerin bilgisayarlarının özgürlük ve gizliliğine 
yönelik "
+"tehlikelerine yönelik farkındalığı arttırarak bunu yapıyorlar. 
Okulların "
+"kendilerine önerdiği özgür olmayan yazılımlara sürekli karşı itiraz "
+"ediyorlar."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The recent health emergency situation caused by COVID-19 presented a new "
+"challenge. Traditional in-person classes were suddenly disallowed, and "
+"overnight thousands of schools around the world were confronted with a "
+"decision to make: either suspend their teaching activities entirely or "
+"comply by switching to online classes."
+msgstr ""
+"COVID-19'un neden olduğu son sağlık acil durumu yeni bir güçlük 
yarattı. "
+"Geleneksel yüz yüze sınıflara aniden izin verilmedi ve bir gecede 
dünyanın "
+"dört bir yanındaki binlerce okul bir kararla karşı karşıya kaldı: Ya 
öğretim "
+"faaliyetlerini tamamen askıya alın ya da çevrim içi derslere geçerek 
uyum "
+"sağlayın."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Schools from areas of the world where Internet connection and access to "
+"technology is readily available decided to go online. Unfortunately, most "
+"school administrators and teachers had never heard about free software, so "
+"they couldn't think of anything but whatever they knew or had already used "
+"&mdash;namely, freedom-denying programs for video conferencing and online "
+"communication such as Zoom and Skype, among others."
+msgstr ""
+"İnternet bağlantısının ve teknolojiye erişimin hazır olduğu 
dünyanın "
+"bölgelerinden okullar çevrim içine geçmeye karar verdi. Ne yazık ki 
çoğu "
+"okul yöneticisi ve öğretmen özgür yazılım hakkında hiçbir şey 
duymamıştı, bu "
+"yüzden de bildikleri veya zaten kullandıklarından başka bir şey "
+"düşünemiyorlardı, diğerleriyle birlikte özellikle Zoom ve Skype gibi "
+"özgürlüğü reddeden video konferans ve çevrim içi iletişim 
programlarını."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"It's no secret, however, that the <a href=\"https://www.eff.org/issues/";
+"student-privacy\"> companies that distribute these programs use them to "
+"collect personal data to profile their users</a><a href=\"#cloud\">(1)</a>. "
+"These data, in turn, can be seized by the State. It is the moral "
+"responsibility of schools to protect their students from being spied on, but "
+"if the school fails to do so, students and their parents should object and "
+"not let it happen."
+msgstr ""
+"Bununla birlikte <a href=\"https://www.eff.org/issues/student-privacy\";>bu "
+"programları dağıtan şirketlerin, kullanıcılarının profillerini 
çıkarmak "
+"amacıyla kişisel verileri toplamak için kullandığı</a><a href=\"#cloud"
+"\">(1)</a> bir sır değil. Bu veriler, dolayısıyla, Devlet tarafından ele 
"
+"geçirilebilir. Öğrencilerini gözetlenmekten korumak okulların ahlaki "
+"sorumluluğudur ancak okul bunu yapmakta başarısız olursa öğrenciler ve "
+"öğrencilerin ebeveynleri karşı çıkmalı ve bunun olmasına izin 
vermemelidir."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"More generally, <a href=\"/education/edu-schools.html\">schools should "
+"reject all proprietary software</a> for a number of <a href=\"/education/edu-"
+"why.html\">reasons</a>."
+msgstr ""
+"Daha genel olarak okullar tüm özel mülk yazılımları birçok farklı <a 
href=\"/"
+"education/edu-why.html\">nedenlerden</a> ötürü <a href=\"/education/edu-"
+"schools.html\">reddetmelidir</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The free software community responded by offering communication and "
+"videoconferencing programs that respect freedom and privacy, because staying "
+"away from health hazards is a duty, as it is to stay safe from nonfree "
+"software."
+msgstr ""
+"Özgür yazılım topluluğu, özgürlüğe ve gizliliğe saygı duyan 
iletişim ve "
+"video konferans programları sunarak bir karşılık verdi, çünkü özgür 
olmayan "
+"yazılımlardan korunmak, sağlığa yönelik tehlikelerden uzak durmak gibi 
bir "
+"görevdir."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"See examples of <a href=\"/education/successful-resistance-against-nonfree-"
+"software.html\"> how people are successfully resisting nonfree software</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/successful-resistance-against-nonfree-software.html"
+"\">İnsanların özgür olmayan yazılıma nasıl direndiklerini 
gösteren</a> "
+"örnekleri inceleyin."
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+msgid "Footnote"
+msgstr "Dipnot"
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+msgid ""
+"The article cited uses the word &ldquo;cloud&rdquo; to refer to computing "
+"done on servers owned by third parties. The term is too broad, it "
+"generalizes about various uses of servers that are totally different from a "
+"moral point of view. See more about why <a href=\"/philosophy/words-to-"
+"avoid.html.en#CloudComputing\"> the GNU Project strongly recommends not to "
+"use the term &ldquo;cloud&rdquo;</a>."
+msgstr ""
+"Alıntı yapılan makale, üçüncü tarafların sahip olduğu sunucularda 
yapılan "
+"bilişime atıfta bulunmak için &ldquo;cloud (<em>bulut</em>)&rdquo; 
sözcüğünü "
+"kullanır. Terim çok geniştir, ahlaki açıdan tamamen farklı olan 
çeşitli "
+"sunucu kullanımlarını genelleştirir. <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid."
+"html.en#CloudComputing\">GNU Projesi'nin niçin &ldquo;cloud (<em>bulut</"
+"em>)&rdquo; terimini kullanmamayı çok ciddi bir şekilde önerdiği</a> "
+"hakkında daha fazla bilgi edinin."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;"
+"gnu@gnu.org&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org";
+"\">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#.     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2020 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2020 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:theflossinformation@gmail.com";
+"\">&lt;theflossinformation@gmail.com&gt;</a>, 2020.</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
\ No newline at end of file

Index: successful-resistance-against-nonfree-software.tr.po
===================================================================
RCS file: successful-resistance-against-nonfree-software.tr.po
diff -N successful-resistance-against-nonfree-software.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ successful-resistance-against-nonfree-software.tr.po    19 Sep 2020 
08:44:56 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,241 @@
+# Turkish translation of 
https://www.gnu.org/education/successful-resistance-against-nonfree-software.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# The FLOSS Information <theflossinformation@gmail.com>, 2020.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: successful-resistance-against-nonfree-software.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-06-25 10:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-09-19 08:38+0200\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
+"Language-Team: \n"
+"X-Generator: Poedit 2.3\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Successful Resistance Against Nonfree Software - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Özgür Olmayan Yazılıma Karşı Başarılı Direniş - GNU Projesi - 
Özgür Yazılım "
+"Vakfı"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Eğitim İçerikleri"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Eğitim İçerikleri]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "GNU Ana Sayfası"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/resisting-proprietary-software.html\">Resistance</a>&nbsp;/"
+msgstr ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Eğitim</a>&nbsp;/ <a href="
+"\"/education/resisting-proprietary-software.html\">Direniş</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Successful Resistance Against Nonfree Software"
+msgstr "Özgür Olmayan Yazılıma Karşı Başarılı Direniş"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Our aim in this section is to show examples of how people have successfully "
+"resisted and replaced nonfree software in educational institutions by "
+"various means, such as by talking to schools administrators and by setting "
+"up freedom and privacy respecting platforms for remote education."
+msgstr ""
+"Bu bölümdeki amacımız insanların eğitim kurumlarında özgür olmayan 
yazılıma "
+"nasıl başarılı bir şekilde direndiklerine, okul yöneticileriyle 
konuşarak ve "
+"uzaktan eğitim için özgürlüğe ve gizliliğe saygılı platformlar 
ayarlayarak "
+"çeşitli yollarla özgür yazılım olmayan programları nasıl ikame 
ettiklerine "
+"dair örnekleri göstermektir."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Some of the items below include examples of web-based videoconferencing "
+"software. We have verified that in some cases they require to run nonfree "
+"JavaScript code to be usable. <strong>The GNU Project warns against <a href="
+"\"/philosophy/javascript-trap.html\">the JavaScript trap</a></strong> and is "
+"providing guidance to the developers of these platforms so that they can "
+"either <em>eliminate it entirely</em> or <a href=\"/software/librejs/free-"
+"your-javascript.html\"> <em>free the code</em></a>."
+msgstr ""
+"Aşağıdaki maddelerden kimileri, web tabanlı video konferans yazılımı "
+"örneklerini içerir. Birtakım durumlarda kullanılabilir olmaları için 
özgür "
+"olmayan JavaScript kodunu çalıştırmaları gerektiğini doğruladık. 
<strong>GNU "
+"Projesi <a href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">JavaScript 
tuzağına</a> "
+"karşı uyarıda bulunur</strong> ve bu platformların geliştiricilerine ya "
+"tamamen çıkarmaları ya da <a 
href=\"/software/librejs/free-your-javascript."
+"html\"><em>kodu özgürleştirebilmeleri</em></a> için yol göstermektedir."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"If you would like to set up an instance of Jitsi Meet on your own server, we "
+"recommend that you do NOT install the standard release, because it does not "
+"indicate clearly the licensing of the JavaScript code. Instead, install the "
+"<a href=\"https://vcs.fsf.org/?p=jitsi-ansible.git\";>FSF's cleaned-up "
+"version of Jitsi Meet</a>, which does clearly state the licensing."
+msgstr ""
+"Jitsi Meet'in bir örneğini kendi sunucunuza kurmak isterseniz JavaScript "
+"kodunun lisansı net bir şekilde belirtilmediği için standart sürümü "
+"KURMAMANIZI öneririz. Bunun yerine <a href=\"https://vcs.fsf.org/?p=jitsi-";
+"ansible.git\">lisansı net bir şekilde belirtilen FSF'nin Jitsi Meet "
+"temizlenmiş sürümünü</a> kurun."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Examples"
+msgstr "Örnekler"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"https://www.fsf.org/blogs/community/fsf-gives-freedom-respecting-";
+"videoconferencing-to-all-associate-members\"> The Free Software Foundation "
+"runs an instance of Jitsi Meet on its servers</a> and makes it available to "
+"its associate members."
+msgstr ""
+"<a href=\"https://www.fsf.org/blogs/community/fsf-gives-freedom-respecting-";
+"videoconferencing-to-all-associate-members\">Özgür Yazılım Vakfı; "
+"sunucularında Jitsi Meet'in bir örneğini çalıştırır</a> ve üyeleri 
için onu "
+"kullanılabilir hâle getirmiştir."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"Free software activists in Valencia, Spain, have set up <a href=\"https://";
+"bbb.valenciatech.com/b/\">a server running BigBlueButton</a>, an advanced "
+"web conferencing system that features sharing of media files and documents, "
+"whiteboard, and other capabilities. Although this platform is free software, "
+"work is currently being done on this implementation so that it will clearly "
+"show the JavaScript licensing. Read <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/";
+"BigBlueButton\">more about BigBlueButton</a>."
+msgstr ""
+"Valensiya / İspanya'daki özgür yazılım aktivistleri; ortam 
dosyalarının ve "
+"belgelerin, beyaz tahtanın ve diğer özelliklerin paylaşılmasına olanak "
+"sağlayan gelişmiş bir web konferans sistemi olan <a href=\"https://bbb.";
+"valenciatech.com/b/\">BigBlueButton'u çalıştıran bir sunucu</a> kurdu. Bu 
"
+"platform özgür bir yazılım olsa da JavaScript lisansını net bir 
şekilde "
+"göstermesi için şu anda bu gerçekleştirim üzerinde çalışmalar 
yapılmaktadır. "
+"<a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/BigBlueButton\";>BigBlueButton "
+"hakkında daha fazla</a> bilgi edinin."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"As soon as MIT Prof. Gerald Jay Sussman realized that nonfree licenses were "
+"being offered for teaching online classes, he saw the moral issue at stake "
+"and started working to ensure he would not use them. <a href=\"/education/"
+"teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software\"> He succeeded in "
+"teaching his Spring 2020 online classes using exclusively free software</a>."
+msgstr ""
+"MIT profesörü Gerald Jay Sussman; çevrim içi dersleri öğretmek için 
özgür "
+"olmayan lisansların sunulduğunu fark eder etmez söz konusu ahlaki sorunu "
+"gördü ve onları kullanmayacağından emin olmak için çalışmaya 
başladı. <a "
+"href=\"/education/teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software"
+"\">İlkbahar 2020 çevrim içi derslerini yalnızca özgür yazılım 
kullanarak "
+"öğretmeyi başardı</a>."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"In Spain, a father succeeds in getting some of his children's schools <a "
+"href=\"/education/remote-education-children-freedom-privacy-at-stake.html\"> "
+"drop Skype and switch to Jitsi</a>."
+msgstr ""
+"İspanya'da bir baba, çocuklarının okullarından kimilerinin <a href=\"/"
+"education/remote-education-children-freedom-privacy-at-stake.html\">Skype'yi "
+"bırakıp Jitsi'ye geçmesini</a> sağlamayı başardı."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;"
+"gnu@gnu.org&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org";
+"\">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#.     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2020 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2020 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:theflossinformation@gmail.com";
+"\">&lt;theflossinformation@gmail.com&gt;</a>, 2020.</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"

Index: teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.tr.po
===================================================================
RCS file: teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.tr.po
diff -N teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.tr.po 19 Sep 2020 
08:44:56 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,241 @@
+# Turkish translation of 
https://www.gnu.org/education/teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# The FLOSS Information <theflossinformation@gmail.com>, 2020.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software."
+"html\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-06-26 18:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-09-19 10:41+0200\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
+"Language-Team: \n"
+"X-Generator: Poedit 2.3\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Teaching My MIT Classes with Only Free/Libre Software - GNU Project - Free "
+"Software Foundation"
+msgstr ""
+"MIT Derslerimi Yalnızca Özgür Yazılımla Öğretmek - GNU Projesi - 
Özgür "
+"Yazılım Vakfı"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Eğitim İçerikleri"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Eğitim İçerikleri]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "GNU Ana Sayfası"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/resisting-proprietary-software.html\">Resistance</"
+"a>&nbsp;/ <a href=\"/education/successful-resistance-against-nonfree-"
+"software.html\">Successful resistance</a>&nbsp;/"
+msgstr ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Eğitim</a>&nbsp;/ <a href="
+"\"/education/resisting-proprietary-software.html\">Direniş</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/successful-resistance-against-nonfree-software.html"
+"\">Başarılı Direniş</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Teaching My MIT Classes with Only Free/Libre Software"
+msgstr "MIT Derslerimi Yalnızca Özgür Yazılımla Öğretmek"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"by Gerald Jay Sussman <a href=\"#sussman\" id=\"sussman-rev\"><sup>[1]</"
+"sup></a>"
+msgstr ""
+"Yazan Gerald Jay Sussman <a href=\"#sussman\" id=\"sussman-rev\"><sup>[1]</"
+"sup></a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"This spring (2020) MIT moved all its classes online because of the COVID-19 "
+"pandemic. It made available licenses for various nonfree programs, but I "
+"objected to them on grounds of principle. For my class, an advanced class "
+"in computer programming, I made arrangements to avoid suggesting any nonfree "
+"software to my students."
+msgstr ""
+"Bu bahar (2020) MIT, COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm derslerini çevrim "
+"içine taşıdı. Çeşitli özgür olmayan programlar için lisanslar 
sağladı ancak "
+"ben onlara ilkesel olarak karşı çıktım. Bilgisayar programlamasında 
ileri "
+"düzey bir sınıf olan sınıfım için öğrencilerime özgür olmayan 
herhangi bir "
+"yazılım önermekten kaçınmak için düzenlemeler yaptım."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Instead, I used an installation of BigBlueButton running on a server owned "
+"by the Free Software Foundation. Rubén Rodriguez of the FSF helped get this 
"
+"and other software working. (Thank you, FSF and Rubén!)"
+msgstr ""
+"Bunun yerine Özgür Yazılım Vakfına ait bir sunucuda çalışan bir "
+"BigBlueButton kurulumu kullandım. FSF'den Rubén Rodriguez; bu ve diğer "
+"yazılımların edinilmesine yardım etti. (FSF ve Rubén'e teşekkürler!)"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The class used a draft textbook that Chris Hanson and I have written. The "
+"book is entitled &ldquo;Software Design for Flexibility (how to avoid "
+"programming yourself into a corner)&rdquo;; it will be published by MIT "
+"Press soon, with a Creative Commons Share Alike license (and all the code in "
+"support of the book is under the GNU GPL)."
+msgstr ""
+"Sınıf; Chris Hanson'la birlikte yazdığımız taslak bir ders kitabını "
+"kullandı. Kitabın başlığı &ldquo;<em>Software Design for Flexibility 
(how to "
+"avoid programming yourself into a corner</em> (Esneklik İçin Yazılım "
+"Tasarımı [Kendinizi Köşeye Sıkıştırmaktan Nasıl 
Kaçınırsınız?])&rdquo;: "
+"Yakında Creative Commons AynıLisanslaPaylaş lisansıyla MIT Press 
tarafından "
+"(ve kitabı destekleyen tüm kod GNU GPL ile) yayımlanacak."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"I also did not ask my students to use nonfree software for one-on-one "
+"conversations about classwork, or thesis work, or projects. I used a Jitsi "
+"Meet server that I installed on an obsolete and otherwise useless computer "
+"that was sitting idle in my laboratory, on its way to the electronics junk "
+"heap."
+msgstr ""
+"Ayrıca öğrencilerimden sınıf çalışmaları, tez çalışmaları veya 
projeler "
+"hakkında bire bir görüşmeler için özgür olmayan yazılım 
kullanmalarını da "
+"istemedim. Elektronik hurda yığınına gitmesi gereken, laboratuvarımda 
boşta "
+"duran eski ve başka türlü kullanışsız olacak olan bir bilgisayara 
kurduğum "
+"bir Jitsi Meet sunucusu kullandım."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"I am pleased to report that my classes were successfully presented, my "
+"students were well served, and we were all reasonably happy with the results."
+msgstr ""
+"Derslerimin başarıyla sunulduğunu, öğrencilerime yararlı olduğunu ve "
+"sonuçlardan hepimizin makul ölçüde memnun kaldığını bildirmekten 
memnuniyet "
+"duyuyorum."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The one flaw that the server software still has is that Jitsi Meet and "
+"BigBlueButton don't indicate for <a href=\"/software/librejs/\">LibreJS</a> "
+"that their JavaScript code is free. It IS free&mdash;its source code is "
+"clearly licensed&mdash;but LibreJS can't determine this automatically."
+msgstr ""
+"Sunucu yazılımının hâlen sahip olduğu tek kusur; Jitsi Meet ve "
+"BigBlueButton'un <a href=\"/software/librejs/\">LibreJS</a> için JavaScript "
+"kodlarının özgür olduğunu belirtmemesidir. ÖZGÜRDÜR, kaynak kodu net 
bir "
+"şekilde lisanslıdır, ancak LibreJS bunu otomatik olarak saptayamıyor."
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+msgid "Footnote"
+msgstr "Dipnot"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"#sussman-rev\" id=\"sussman\">[1]</a> Gerald Jay Sussman is the "
+"Panasonic Professor of Electrical Engineering at the Massachusetts Institute "
+"of Technology. He is a member of the National Academy of Engineering, and a "
+"Fellow of the American Academy of Arts and Sciences. He helped found the "
+"Free Software Foundation in 1985."
+msgstr ""
+"<a href=\"#sussman-rev\" id=\"sussman\">[1]</a> Gerald Jay Sussman, "
+"Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde elektrik mühendisliği Panasonic "
+"profesörüdür. Ulusal Mühendislik Akademisi üyesi ve Amerikan Sanat ve "
+"Bilimler Akademisi öğretim üyesidir. 1985'te Özgür Yazılım Vakfının "
+"kurulmasına yardım etmişti."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;"
+"gnu@gnu.org&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org";
+"\">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#.     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2020 Gerald Jay Sussman."
+msgstr "Copyright &copy; 2020 Gerald Jay Sussman."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:theflossinformation@gmail.com";
+"\">&lt;theflossinformation@gmail.com&gt;</a>, 2020.</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]