www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po resisting-proprietary-software...


From: T. E. Kalaycı
Subject: www/education/po resisting-proprietary-software...
Date: Sat, 19 Sep 2020 05:20:16 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   T. E. Kalaycı <tekrei> 20/09/19 05:20:16

Modified files:
    education/po  : resisting-proprietary-software.tr.po 
             successful-resistance-against-nonfree-software.tr.po 
             
teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.tr.po 

Log message:
    [tr] small updates

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/resisting-proprietary-software.tr.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/successful-resistance-against-nonfree-software.tr.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.tr.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: resisting-proprietary-software.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/resisting-proprietary-software.tr.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- resisting-proprietary-software.tr.po    19 Sep 2020 09:00:53 -0000   
1.2
+++ resisting-proprietary-software.tr.po    19 Sep 2020 09:20:15 -0000   
1.3
@@ -7,14 +7,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: resisting-proprietary-software.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-06-16 10:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-19 08:29+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-09-19 11:17+0200\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
-"Language-Team: \n"
+"Language-Team: Turkish <www-tr-comm@gnu.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-06-16 10:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.3\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -112,8 +111,8 @@
 msgstr ""
 "Bununla birlikte <a href=\"https://www.eff.org/issues/student-privacy\";>bu "
 "programları dağıtan şirketlerin, kullanıcılarının profillerini 
çıkarmak "
-"amacıyla kişisel verileri toplamak için kullandığı</a><a 
href=\"#cloud\">(1)"
-"</a> bir sır değil. Bu veriler, dolayısıyla, Devlet tarafından ele "
+"amacıyla kişisel verileri toplamak için kullandığı</a><a href=\"#cloud"
+"\">(1)</a> bir sır değil. Bu veriler, dolayısıyla, Devlet tarafından ele 
"
 "geçirilebilir. Öğrencilerini gözetlenmekten korumak okulların ahlaki "
 "sorumluluğudur ancak okul bunu yapmakta başarısız olursa öğrenciler ve "
 "öğrencilerin ebeveynleri karşı çıkmalı ve bunun olmasına izin 
vermemelidir."
@@ -166,9 +165,9 @@
 "bilişime atıfta bulunmak için &ldquo;cloud (<em>bulut</em>)&rdquo; 
sözcüğünü "
 "kullanır. Terim çok geniştir, ahlaki açıdan tamamen farklı olan 
çeşitli "
 "sunucu kullanımlarını genelleştirir. <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid."
-"html.en#CloudComputing\">GNU Projesi'nin niçin &ldquo;cloud (<em>bulut</em>)"
-"&rdquo; terimini kullanmamayı çok ciddi bir şekilde önerdiği</a> 
hakkında "
-"daha fazla bilgi edinin."
+"html.en#CloudComputing\">GNU Projesi'nin niçin &ldquo;cloud (<em>bulut</"
+"em>)&rdquo; terimini kullanmamayı çok ciddi bir şekilde önerdiği</a> "
+"hakkında daha fazla bilgi edinin."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -201,11 +200,6 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "

Index: successful-resistance-against-nonfree-software.tr.po
===================================================================
RCS file: 
/web/www/www/education/po/successful-resistance-against-nonfree-software.tr.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- successful-resistance-against-nonfree-software.tr.po    19 Sep 2020 
09:00:54 -0000   1.2
+++ successful-resistance-against-nonfree-software.tr.po    19 Sep 2020 
09:20:15 -0000   1.3
@@ -7,14 +7,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: successful-resistance-against-nonfree-software.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-06-25 10:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-19 08:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-09-19 11:16+0200\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
-"Language-Team: \n"
+"Language-Team: Turkish <www-tr-comm@gnu.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-06-25 10:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.3\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -197,11 +196,6 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "

Index: teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.tr.po
===================================================================
RCS file: 
/web/www/www/education/po/teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.tr.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.tr.po 19 Sep 2020 
09:00:54 -0000   1.2
+++ teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software.tr.po 19 Sep 2020 
09:20:15 -0000   1.3
@@ -8,14 +8,13 @@
 "Project-Id-Version: teaching-my-mit-classes-with-only-free-libre-software."
 "html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-06-26 18:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-19 10:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-09-19 11:16+0200\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
-"Language-Team: \n"
+"Language-Team: Turkish <www-tr-comm@gnu.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-06-26 18:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.3\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -197,11 +196,6 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]