www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/proprietary/po proprietary.tr.po


From: T. E. Kalaycı
Subject: www/proprietary/po proprietary.tr.po
Date: Sun, 11 Jul 2021 02:11:35 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   T. E. Kalaycı <tekrei> 21/07/11 02:11:35

Modified files:
    proprietary/po : proprietary.tr.po 

Log message:
    [tr] Updates.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/proprietary.tr.po?cvsroot=www&r1=1.179&r2=1.180

Patches:
Index: proprietary.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/proprietary.tr.po,v
retrieving revision 1.179
retrieving revision 1.180
diff -u -b -r1.179 -r1.180
--- proprietary.tr.po  4 Jul 2021 05:31:23 -0000    1.179
+++ proprietary.tr.po  11 Jul 2021 06:11:34 -0000   1.180
@@ -8,14 +8,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: proprietary.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-07-04 05:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-07-03 07:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-07-11 08:10+0200\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
 "Language-Team: Turkish <www-tr-comm@gnu.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-07-04 05:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
@@ -343,6 +342,12 @@
 "people's treadmills by a software update</a>. The company now asks people "
 "for a membership/subscription for what people already paid for."
 msgstr ""
+"Yürüme bandı üreten Peloton şirketi geçenlerde <a href=\"https://www.";
+"bleepingcomputer.com/news/technology/peloton-tread-owners-now-forced-into-"
+"monthly-subscription-after-recall/\">bir yazılım güncellemesi ile 
insanları "
+"sahip oldukları bantların temel işlevlerinden yoksun bıraktı</a>. 
Şirket "
+"şimdi insanlardan zaten ücretini ödemiş oldukları bir şeye üye/abone "
+"olmalarını istiyor."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
@@ -350,6 +355,9 @@
 "doors to force software updates. It teaches the lesson that if a product "
 "talks to external networks, you must expect it to take in new malware."
 msgstr ""
+"Yürüme bandında kullanılan yazılım özel mülk ve muhtemelen yazılım "
+"güncellemelerini zorlayan bir arka kapı içeriyor. Bu bize, bir ürün 
dışsal "
+"ağla iletişim kurduğunda, yeni kötücül özellikler edinebileceğini 
öğretiyor."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
@@ -357,6 +365,9 @@
 "reverse the changes so people will no longer need subscription to use the "
 "locked feature."
 msgstr ""
+"Bu ürünü üreten şirketin, insanların erişemedikleri özellik için 
abone "
+"olmasını gerektirmeyecek şekilde değişiklikleri geri almaya 
çalıştıklarını "
+"söylediğini belirtmek isteriz."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
@@ -365,6 +376,10 @@
 "the proprietary software that is their entry path) to the point that even "
 "the most powerful companies don't dare."
 msgstr ""
+"Öyle gözüküyor ki, kamusal öfke şirketi geri adım atmaya zorladı. "
+"Güvenliğimiz için, kötücül özelliklere (ve tüm yolu döşeyen özel 
mülk "
+"yazılımlara) karşı öfkemizi, en güçlü şirketlerin bile böyle bir 
şeye "
+"cesaret edemeyeceği bir düzeye yükseltmemiz gerekiyor."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]