www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy gates.tr.html javascript-trap.tr...


From: GNUN
Subject: www/philosophy gates.tr.html javascript-trap.tr...
Date: Sun, 18 Jul 2021 11:01:32 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/07/18 11:01:32

Modified files:
    philosophy   : gates.tr.html javascript-trap.tr.html 
    philosophy/po : gates.tr-en.html gates.tr.po 
             javascript-trap.tr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gates.tr.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/javascript-trap.tr.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gates.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gates.tr.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: gates.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gates.tr.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- gates.tr.html    19 May 2020 15:00:01 -0000   1.1
+++ gates.tr.html    18 Jul 2021 15:01:30 -0000   1.2
@@ -1,25 +1,25 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/gates.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="licensing" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Kapılar değil, bariyerler - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/gates.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2> Kapılar<a href="#tn1"><sup>1</sup></a> değil, bariyerler </h2>
 
-<p>yazan <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard
-Stallman</strong></a><br />
-Kurucu, Özgür Yazılım Vakfı
-</p>
-
-<blockquote>
-<p><em>(Bu yazı <a 
href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7487060.stm";>BBC
-News tarafından 2008'de yayımlanmıştır</a>.)</em></p>
-</blockquote>
+<address class="byline">yazan <a href="https://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></address>
 
+<div class="article">
  <p>Bill Gates'in emekliliğine gösterilen bütün bu ilgi asıl hususu 
gözden
 kaçırıyor. Asıl önemli olan ne Gates ne de Microsoft'tur, Microsoft'un
 (diğer birçok yazılım şirketi gibi) müşterilerine dayattığı etik 
olmayan
@@ -120,6 +120,15 @@
  <p>Gates gitmiş olabilir ancak oluşturulmasına yardım ettiği özel mülk
 yazılımın duvarları ve bariyerleri (şimdilik) kalmıştır. Onları 
sökmek bizim
 elimizde.</p>
+</div>
+
+<div class="infobox" role="contentinfo">
+<hr />
+<p>Bu yazı 2008'de <a
+href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7487060.stm";><cite>BBC
+News</cite> tarafından yayımlanmıştır.</a></p>
+</div>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -130,7 +139,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -151,7 +160,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -169,7 +178,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -183,11 +192,11 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2008 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2008, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.tr";>Creative
-Commons Atıf-Türetilemez 3.0 Birleşik Devletler Lisansı</a> altında
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
+Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı</a> altında
 lisanslanmıştır.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.tr.html" -->
@@ -204,11 +213,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/05/19 15:00:01 $
+$Date: 2021/07/18 15:01:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: javascript-trap.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/javascript-trap.tr.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- javascript-trap.tr.html   1 Jun 2021 16:01:19 -0000    1.6
+++ javascript-trap.tr.html   18 Jul 2021 15:01:30 -0000   1.7
@@ -1,27 +1,36 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/javascript-trap.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.90 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="licensing" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>JavaScript Tuzağı</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/javascript-trap.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>JavaScript Tuzağı</h2>
 
-<p>yazan <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+<address class="byline">yazan <a href="https://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></address>
 
 <p><strong>Bilgisayarınızda web tarayıcınız aracılığıyla her gün 
farkında
 olmadan özgür olmayan programlar çalıştırıyor 
olabilirsiniz.</strong></p>
 
 <!-- any links that used to point to the appendices should point to
   free-your-javascript.html instead. -->
-<blockquote>
+<hr class="no-display" />
+<div class="announcement">
 <p>Web yöneticileri: Bir web sitesindeki JavaScript programlarının 
lisansını
 belirtmenin <a href="/software/librejs/free-your-javascript.html">birkaç
 yolu</a> vardır.</p>
-</blockquote>
+</div>
+<hr class="no-display" />
 
 <p>Özgür yazılım topluluğunda <a
 href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">özgür olmayan
@@ -64,7 +73,7 @@
 
 <p>Özgür olmamaya ek olarak bu programların birçoğu <em>kötücül 
yazılımdır</em>
 çünkü <a
-href="http://github.com/w3c/fingerprinting-guidance/issues/8";>kullanıcıyı
+href="https://github.com/w3c/fingerprinting-guidance/issues/8";>kullanıcıyı
 gizlice gözetlerler</a>. Daha da kötüsü, bazı siteler, <a
 
href="https://freedom-to-tinker.com/2017/11/15/no-boundaries-exfiltration-of-personal-data-by-session-replay-scripts/";>sayfaya
 bakan kullanıcının eylemlerini</a> kaydeden hizmetleri
@@ -232,16 +241,19 @@
 
 <!-- any links that used to point to the appendices should point to
   free-your-javascript.html instead. -->
-<blockquote>
+<hr class="no-display" />
+<div class="announcement">
 <p>Web yöneticileri: Bir web sitesindeki JavaScript programlarının 
lisansını
 belirtmenin <a href="/software/librejs/free-your-javascript.html">birkaç
 yolu</a> vardır.</p>
-</blockquote>
+</div>
+<hr class="no-display" />
 
 <p><strong>Teşekkürler:</strong> <a href="/people/people.html#mattlee">Matt
-Lee</a> ve <a href="http://ejohn.org";>John Resig</a>'e önerdiğimiz 
ölçütleri
-tanımlamamıza yardım ettikleri için ve sorunu dikkatime sunduğu için 
David
-Parunakian'a teşekkür ediyorum.</p>
+Lee</a> ve <a href="https://johnresig.org";>John Resig</a>'e önerdiğimiz
+ölçütleri tanımlamamıza yardım ettikleri için ve hususu dikkatime 
sunduğu
+için David Parunakian'a teşekkür ediyorum.</p>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -251,7 +263,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -272,7 +284,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -304,7 +316,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2009-2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 Richard 
Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2009-2013, 2016-2019, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -326,7 +338,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/06/01 16:01:19 $
+$Date: 2021/07/18 15:01:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/gates.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gates.tr-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/gates.tr-en.html 19 May 2020 15:00:02 -0000   1.1
+++ po/gates.tr-en.html 18 Jul 2021 15:01:30 -0000   1.2
@@ -1,22 +1,22 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="licensing" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>It's not the Gates, it's the bars
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/gates.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2> It's not the Gates, it's the bars</h2>
 
-<p>by <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard
-Stallman</strong></a><br />
-Founder, Free Software Foundation
-</p>
-
-<blockquote>
-<p><em>(This article was <a
-href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7487060.stm";>published by
-BBC News in 2008</a>.)</em></p>
-</blockquote>
+<address class="byline">by <a href="https://www.stallman.org/";>Richard
+Stallman</a></address>
 
+<div class="article">
  <p>To pay so much attention to Bill Gates' retirement is
  missing the point. What really matters is not Gates, nor
  Microsoft, but the unethical system of restrictions that
@@ -119,10 +119,19 @@
  <p>Gates may be gone, but the walls and bars of proprietary software
  he helped create remain&mdash;for now. Dismantling them is up to
  us.</p>
+</div>
+
+<div class="infobox" role="contentinfo">
+<hr />
+<p>This article was <a
+href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7487060.stm";>published by
+<cite>BBC News</cite> in 2008</a>.</p>
+</div>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -140,19 +149,19 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -167,21 +176,20 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-
-<p>Copyright &copy; 2008 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2008, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/05/19 15:00:02 $
+$Date: 2021/07/18 15:01:30 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: po/gates.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gates.tr.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- po/gates.tr.po   18 Jul 2021 14:32:19 -0000   1.5
+++ po/gates.tr.po   18 Jul 2021 15:01:30 -0000   1.6
@@ -343,18 +343,3 @@
 
 #~ msgid "Founder, Free Software Foundation"
 #~ msgstr "Kurucu, Özgür Yazılım Vakfı"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-#~ "translations of this article."
-#~ msgstr ""
-#~ "Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
-#~ "önerilerinizi lütfen <a 
href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>bize&nbsp;"
-#~ "bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile 
ilgili "
-#~ "bilgi için lütfen <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Çeviriler BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm "
-#~ "sayfaların Türkçe çevirileri gönüllüler tarafından 
yapılmaktadır; Türkçe "
-#~ "niteliği yüksek bir <a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize "
-#~ "yardımcı olmak istiyorsanız, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/";
-#~ "www-tr\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."

Index: po/javascript-trap.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.tr-en.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- po/javascript-trap.tr-en.html    1 Jun 2021 16:01:19 -0000    1.3
+++ po/javascript-trap.tr-en.html    18 Jul 2021 15:01:31 -0000   1.4
@@ -1,12 +1,19 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.90 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="licensing" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>The JavaScript Trap</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/javascript-trap.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
-
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>The JavaScript Trap</h2>
 
-<p>by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+<address class="byline">by <a href="https://www.stallman.org/";>Richard
+Stallman</a></address>
 
 <p><strong>You may be running nonfree programs on your computer every
 day without realizing it&mdash;through your web browser.</strong></p>
@@ -14,11 +21,13 @@
 <!-- any links that used to point to the appendices should point to
   free-your-javascript.html instead. -->
 
-<blockquote>
+<hr class="no-display" />
+<div class="announcement">
 <p>Webmasters: there are
 <a href="/software/librejs/free-your-javascript.html">several ways</a>
 to indicate the license of JavaScript programs in a web site.</p>
-</blockquote>
+</div>
+<hr class="no-display" />
 
 <p>In the free software community, the idea that
 <a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">
@@ -61,7 +70,7 @@
 
 <p>In addition to being nonfree, many of these programs
 are <em>malware</em> because
-they <a href="http://github.com/w3c/fingerprinting-guidance/issues/8";>snoop
+they <a href="https://github.com/w3c/fingerprinting-guidance/issues/8";>snoop
 on the user</a>. Even nastier, some sites use services which record
 <a 
href="https://freedom-to-tinker.com/2017/11/15/no-boundaries-exfiltration-of-personal-data-by-session-replay-scripts/";>all
 the user's actions while looking at the page</a>. The services
@@ -233,20 +242,23 @@
 <!-- any links that used to point to the appendices should point to
   free-your-javascript.html instead. -->
 
-<blockquote>
+<hr class="no-display" />
+<div class="announcement">
 <p>Webmasters: there are
 <a href="/software/librejs/free-your-javascript.html">several ways</a>
 to indicate the license of JavaScript programs in a web site.</p>
-</blockquote>
+</div>
+<hr class="no-display" />
 
 <p><strong>Acknowledgements:</strong> I thank <a 
href="/people/people.html#mattlee">Matt Lee</a>
-and <a href="http://ejohn.org";>John Resig</a> for their help in
+and <a href="https://johnresig.com/";>John Resig</a> for their help in
 defining our proposed criterion, and David Parunakian for
 bringing the problem to my attention.</p>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -264,13 +276,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -291,7 +303,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2009-2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 Richard 
Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2009-2013, 2016-2019, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -301,7 +313,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/06/01 16:01:19 $
+$Date: 2021/07/18 15:01:31 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]