www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po sitemap.html.translist


From: GNUN
Subject: www/server/po sitemap.html.translist
Date: Sat, 24 Jul 2021 12:56:14 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/07/24 12:56:14

Modified files:
    server/po   : sitemap.html.translist 

Log message:
    Automatic translation list update.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.html.translist?cvsroot=www&r1=1.1391&r2=1.1392

Patches:
Index: sitemap.html.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.html.translist,v
retrieving revision 1.1391
retrieving revision 1.1392
diff -u -b -r1.1391 -r1.1392
--- sitemap.html.translist   23 Jul 2021 16:56:21 -0000   1.1391
+++ sitemap.html.translist   24 Jul 2021 16:56:13 -0000   1.1392
@@ -7828,8 +7828,7 @@
 La comunitat del programari lliure 20 anys després: <br />
 Un gran però incomplet èxit. I ara què?</a><br /><!--#endif --><!--#if 
expr="$qs = /,es,/" -->
 [es] <a hreflang="es" lang="es" xml:lang="es" 
href="/philosophy/use-free-software.es.html">
-La comunidad del software libre 20 años después: <br />
-Un gran éxito, pero incompleto. ¿Ahora qué?</a><br /><!--#endif --><!--#if 
expr="$qs = /,fr,/" -->
+La comunidad del software libre 20 años después:</a><br /><!--#endif 
--><!--#if expr="$qs = /,fr,/" -->
 [fr] <a hreflang="fr" lang="fr" xml:lang="fr" 
href="/philosophy/use-free-software.fr.html">
 La communauté du logiciel libre 20 ans après :</a><br /><!--#endif 
--><!--#if expr="$qs = /,hr,/" -->
 [hr] <a hreflang="hr" lang="hr" xml:lang="hr" 
href="/philosophy/use-free-software.hr.html">reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]