www-el-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-el-commits] www-el/philosophy government-free-software.el.po


From: Georgios Zarkadas
Subject: [www-el-commits] www-el/philosophy government-free-software.el.po
Date: Tue, 13 Mar 2012 22:35:41 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/www-el
Module name:  www-el
Changes by:   Georgios Zarkadas <gzarkadas>  12/03/13 22:35:41

Modified files:
    philosophy   : government-free-software.el.po 

Log message:
    all entries reviewed

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-el/philosophy/government-free-software.el.po?cvsroot=www-el&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: government-free-software.el.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-el/www-el/philosophy/government-free-software.el.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- government-free-software.el.po   1 Mar 2012 18:00:50 -0000    1.1
+++ government-free-software.el.po   13 Mar 2012 22:35:41 -0000   1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: www-el_v0.2.0\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-01 04:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-01 19:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-14 00:15+0200\n"
 "Last-Translator: Dimitrios Glentadakis <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Greek <address@hidden>\n"
 "Language: el\n"
@@ -69,16 +69,17 @@
 "computing. Losing this control in an agency whose mission is critical "
 "undermines national security."
 msgstr ""
-"Το κράτος πρέπει να επιμένει στη χρήση 
ελεύθερου λογισμικού στην πληροφορική "
-"του για να διασφαλίσει την υπολογιστική 
του κυριαρχία (δηλαδή τον έλεγχο του "
-"κράτους επάνω στους υπολογισμούς του). 
Όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα στον "
+"Το κράτος έχει ανάγκη να επιμένει στη 
χρήση ελεύθερου λογισμικού στην "
+"πληροφορική<sup><a href=\"#TransNote1\">[1]</a></sup> του 
για να διασφαλίσει "
+"την υπολογιστική του κυριαρχία (δηλαδή 
τον έλεγχο του κράτους επάνω στις "
+"δικές του εργασίες πληροφορικής). Όλοι οι 
χρήστες έχουν δικαίωμα στον "
 "έλεγχο της πληροφορικής τους, αλλά το 
κράτος είναι αυτό που έχει την ευθύνη "
 "απέναντι στους πολίτες να διατηρήσει τον 
έλεγχο επάνω στις εργασίες "
 "πληροφορικής που πραγματοποιεί εκ μέρους 
τους. Οι περισσότερες "
 "δραστηριότητες της κυβέρνησης εξαρτώνται 
πλέον από την πληροφορική, και ο "
-"έλεγχος αυτών των δραστηριοτήτων 
εξαρτάται από τον έλεγχό της επάνω στην "
-"πληροφορική. Η απώλεια αυτού του ελέγχου 
σε μια υπηρεσία της οποίας η "
-"αποστολή είναι κρίσιμη υπονομεύει την 
εθνική ασφάλεια."
+"έλεγχος αυτών των δραστηριοτήτων 
εξαρτάται από τον έλεγχό της επάνω σ' "
+"εκείνη την πληροφορική. Η απώλεια αυτού 
του ελέγχου σε μια υπηρεσία της "
+"οποίας η αποστολή είναι κρίσιμη υ
πονομεύει την εθνική ασφάλεια."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -121,12 +122,12 @@
 "contrary to the mission of the school."
 msgstr ""
 "Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, του
λάχιστον αυτές που διασφαλίζονται από "
-"τις κρατικές υπηρεσίες, πρέπει να διδάσκου
ν αποκλειστικά το ελεύθερο "
-"λογισμικό (και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει 
ποτέ να καθοδηγούν τους μαθητές "
-"να χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα που δεν 
είναι ελεύθερο), και θα πρέπει να "
-"διδάσκουν τους πολιτικούς λόγους για την 
προώθηση του ελεύθερου λογισμικού. "
-"Η διδασκαλία ενός μη ελεύθερου λογισμικού 
σημαίνει την διδασκαλία της "
-"εξάρτησης, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με 
την αποστολή του σχολείου."
+"κρατικoύς φορείς, πρέπει να διδάσκουν 
αποκλειστικά το ελεύθερο λογισμικό "
+"(και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει ποτέ να 
καθοδηγούν τους μαθητές να "
+"χρησιμοποιήσουν ένα μη-ελεύθερο 
πρόγραμμα), και θα πρέπει να διδάσκουν τους "
+"πολιτικούς λόγους για την επιμονή στο 
ελεύθερο λογισμικό. Η διδασκαλία ενός "
+"μη ελεύθερου προγράμματος ισοδυναμεί με 
διδασκαλία της εξάρτησης, κάτι που "
+"έρχεται σε αντίθεση με την αποστολή του 
σχολείου."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -134,7 +135,7 @@
 "organizations use:"
 msgstr ""
 "Επίσης κρίσιμες είναι οι πολιτικές του 
κράτους που επηρεάζουν την επιλογή "
-"του λογισμικού που χρησιμοποιούν οι 
πολίτες και οι υπηρεσίες:"
+"του λογισμικού που χρησιμοποιούν οι 
πολίτες και οι οργανισμοί:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -144,12 +145,12 @@
 "such consequences (including <a href=\"http://www.defectivebydesign.org/";
 "what_is_drm\">Digital Restrictions Management</a>)."
 msgstr ""
-"Οι νόμοι και οι πρακτικές του δημόσιου 
τομέα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να "
-"μην υποχρεώνουν ποτέ τους πολίτες οι τις υ
πηρεσίες να χρησιμοποιούν ένα "
-"πρόγραμμα που δεν είναι ελεύθερο, ούτε να 
τις εξαναγκάζουν την έμμεση χρήση "
-"του. Πρέπει επίσης να αποθαρρύνουν τις 
πρακτικές επικοινωνίας και "
-"δημοσίευσης που προκαλούν παρόμοιες συ
νέπειες, συμπεριλαμβανομένου της "
-"ψηφιακής διαχείρισης περιορισμών (DRM [EN])."
+"Οι νόμοι και οι πρακτικές του δημόσιου 
τομέα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε "
+"ποτέ να μην υποχρεώνουν ή ν' ασκούν πίεση 
στους πολίτες ή στους οργανισμούς "
+"να χρησιμοποιούν ένα μη-ελεύθερο 
πρόγραμμα. Πρέπει επίσης να αποθαρρύνουν "
+"τις πρακτικές επικοινωνίας και δημοσίευ
σης που επιφέρουν παρόμοιες συνέπειες "
+"(συμπεριλαμβανόμενης της <a 
href=\"http://www.defectivebydesign.org/";
+"what_is_drm\">Διαχείρισης Ψηφιακών Π
εριορισμών</a>)."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -158,19 +159,18 @@
 "as free software, and must be capable of running on a 100% free environment."
 msgstr ""
 "Κάθε φόρα που ένας κρατικός φορέας 
διανέμει λογισμικό στους πολίτες, "
-"συμπεριλαμβανομένου των προγραμμάτων που 
βρίσκονται στις ιστοσελίδες του ή "
-"που απαιτούνται από αυτές, αυτά τα 
προγράμματα πρέπει να διανέμονται ως "
-"ελεύθερο λογισμικό, και να είναι ικανά να 
λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον "
-"100% ελεύθερο."
+"συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που 
βρίσκονται στις ιστοσελίδες του ή "
+"που απαιτούνται από αυτές, πρέπει αυτό να 
διανέμεται ως ελεύθερο λογισμικό, "
+"και να είναι ικανό να λειτουργήσει σ' ένα 
100% ελεύθερο περιβάλλον."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
 "State entity web sites and servers must be designed to function fully with "
 "100% free environments on the user's computer."
 msgstr ""
-"Οι ιστοσελίδες και οι εξυπηρετητές των 
κρατικών υπηρεσιών πρέπει να είναι "
-"σχεδιασμένοι έτσι ώστε να μπορούν να 
λειτουργήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα σε "
-"ένα περιβάλλον 100% ελεύθερο στον υ
πολογιστή του χρήστη."
+"Οι ιστοσελίδες και οι διακομιστές των 
κρατικών φορέων πρέπει να είναι "
+"σχεδιασμένοι έτσι ώστε να λειτουργούν 
πλήρως με 100% ελεύθερα περιβάλλοντα "
+"στον υπολογιστή του χρήστη."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -183,14 +183,14 @@
 "libraries must not distribute works with Digital Restrictions Management."
 msgstr ""
 "Οι κρατικοί φορείς πρέπει να 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις μορφές 
αρχείων "
-"και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που υ
ποστηρίζονται από το ελεύθερο λογισμικό, "
-"και κατά προτίμηση αυτά των οποίων έχουν 
δημοσιευθεί τα χαρακτηριστικά. "
-"(Δεν δηλώνουμε αυτόν τον κανόνα με τον όρο 
«πρότυπα» επειδή πρέπει να "
-"εφαρμόζεται τόσο στις προτυποποιημένες 
διεπαφές όσο και στις μη "
-"προτυποποιημένες). Για παράδειγμα, δεν θα 
πρέπει να διανέμουν εγγραφές ήχου "
-"ή βίντεο σε μορφές που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί Flash ή μη ελεύθεροι "
-"κωδικοποιητές, και οι δημόσιες 
βιβλιοθήκες δεν πρέπει να διανέμουν έργα "
-"εφοδιασμένα με συστήματα ψηφιακής 
διαχείρισης περιορισμών (DRM)."
+"και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που υ
ποστηρίζονται καλά από το ελεύθερο "
+"λογισμικό, και κατά προτίμηση αυτά των 
οποίων έχουν δημοσιευθεί οι "
+"προδιαγραφές. (Δεν δηλώνουμε αυτόν τον 
κανόνα με όρους &ldquo;"
+"πρoτύπων&rdquo; επειδή πρέπει να εφαρμόζεται 
τόσο στις προτυποποιημένες "
+"διεπαφές όσο και στις μη προτυ
ποποιημένες). Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει 
να "
+"διανέμουν εγγραφές ήχου ή βίντεο σε 
μορφές που απαιτούν τη χρήση Flash ή μη "
+"ελεύθερων κωδικοποιητών, και οι δημόσιες 
βιβλιοθήκες δεν πρέπει να διανέμουν "
+"έργα με συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακών Π
εριορισμών (DRM)."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -198,10 +198,10 @@
 "entities must maintain control over their computing, not cede control to "
 "private hands. These points apply to all computers, including smartphones."
 msgstr ""
-"Πολλές πολιτικές επηρεάζουν την κυ
ριαρχία του κράτους στην πληροφορική. Οι "
+"Πολλές πολιτικές επηρεάζουν την υ
πολογιστική κυριαρχία του κράτους. Οι "
 "κρατικοί φορείς πρέπει να ασκούν τον 
έλεγχο στην πληροφορική τους, και να "
 "μην τον καταθέτουν στα χέρια ιδιωτών. Αυτό 
ισχύει για όλους τους υπολογιστές "
-"συμπεριλαμβανομένου των smartphones."
+"συμπεριλαμβανομένων των smartphones."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -215,7 +215,8 @@
 "δεν πρέπει να εγκαθιστούν ή να συνεχίζουν 
να χρησιμοποιούν κανένα μη "
 "ελεύθερο λογισμικό, εκτός κάποιας 
προσωρινής εξαίρεσης. Μόνο μια υπηρεσία θα "
 "πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση να 
χορηγεί αυτές τις προσωρινές εξαιρέσεις, "
-"και μόνο όταν αποδεικνύονται επιτακτικοί 
λόγοι."
+"και μόνο όταν αποδεικνύονται επιτακτικοί 
λόγοι. Ο στόχος αυτής της υπηρεσίας "
+"θα πρέπει να είναι η ελάττωση των 
εξαιρέσεων στο μηδέν."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -225,11 +226,11 @@
 "that if the developer does not comply with this requirement, the work cannot "
 "be paid for."
 msgstr ""
-"Όταν μια κρατικοί υπηρεσία χρηματοδοτεί 
την ανάπτυξη μιας υπολογιστικής "
-"λύσης, η σύμβαση θα πρέπει να απαιτεί ότι 
θα είναι μια λύση με ελεύθερο "
-"λογισμικό και ικανή να λειτουργήσει σε 
ένα περιβάλλον 100% ελεύθερο. Θα "
+"Όταν ένας κρατικός φορέας χρηματοδοτεί 
την ανάπτυξη μιας υπολογιστικής "
+"λύσης, η σύμβαση θα πρέπει ν' απαιτεί την 
παράδοσή της ως ελεύθερο λογισμικό "
+"και να είναι ικανή να λειτουργήσει σ' ένα 
περιβάλλον 100% ελεύθερο. Θα "
 "πρέπει να απαιτείται από όλες τις συ
μβάσεις, ώστε όταν οι προγραμματιστές "
-"δεν συμμορφώνονται με αυτό, να μην γίνεται 
η πληρωμή του έργου τους."
+"δεν συμμορφώνονται μ' αυτό, να μην γίνεται 
η πληρωμή του έργου τους."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -240,14 +241,13 @@
 "Models available to both the public and the state should be preferred to "
 "models available only to the state."
 msgstr ""
-"Όταν μια κρατική υπηρεσία αγοράζει ή 
μισθώνει υπολογιστές, πρέπει να "
-"επιλέγει μεταξύ των μοντέλων που 
βρίσκονται πλησιέστερα, στην κατηγορία των 
"
-"χαρακτηριστικών τους και της 
χωρητικότητάς τους, σε μια λειτουργία 
χωρίς "
-"κανένα ιδιόκτητο λογισμικό. Το κράτος 
πρέπει να διατηρεί, για κάθε κατηγορία "
-"υπολογιστών, μια λίστα με τα αποδεκτά 
μοντέλα που απαντούν σε αυτό το "
-"κριτήριο. Τα μοντέλα που είναι διαθέσιμα 
για το κράτος αλλά και για το κοινό "
-"πρέπει να προτιμούνται σε σχέση με αυτά 
που είναι διαθέσιμα μόνο για το "
-"κράτος."
+"Όταν ένας κρατικός φορέας αγοράζει ή 
μισθώνει υπολογιστές, πρέπει να "
+"επιλέγει μεταξύ των μοντέλων που 
βρίσκονται πλησιέστερα, στην κατηγορία "
+"τους, στο να είναι ικανά να λειτουργούν 
χωρίς κανένα ιδιόκτητο λογισμικό. "
+"Το κράτος πρέπει να διατηρεί, για κάθε 
κατηγορία υπολογιστών, μια λίστα με "
+"τα αποδεκτά μοντέλα που απαντούν σε αυτό 
το κριτήριο. Τα μοντέλα που είναι "
+"διαθέσιμα για το κράτος αλλά και για το 
κοινό πρέπει να προτιμούνται σε "
+"σχέση μ' αυτά που είναι διαθέσιμα μόνο για 
το κράτος."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -257,9 +257,9 @@
 "proprietary software."
 msgstr ""
 "Το κράτος πρέπει να διαπραγματεύεται 
ενεργά με τους κατασκευαστές ώστε να "
-"προωθεί στην αγορά την διαθεσιμότητα 
(τόσο για το κράτος όσο και για τους "
-"πολίτες), σε όλους τους σχετικούς τομείς, 
προϊόντα υλικού τα οποία δεν "
-"απαιτούν τη χρήση κανενός ιδιόκτητου 
λογισμικού."
+"προωθεί τη διαθεσιμότητα στην αγορά (τόσο 
για το κράτος όσο και για τους "
+"πολίτες) κατάλληλων προϊόντων υλικού, σε 
όλους τους σχετικούς τομείς, τα "
+"οποία δεν απαιτούν τη χρήση κανενός 
ιδιόκτητου λογισμικού."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -268,8 +268,8 @@
 "more clout."
 msgstr ""
 "Το κράτος θα πρέπει να προσκαλεί άλλα 
κράτη για συλλογική διαπραγμάτευση με "
-"τους κατασκευαστές των κατάλληλων 
προϊόντων υλικού. Ενωμένοι έχουν "
-"μεγαλύτερη δύναμη."
+"τους κατασκευαστές για κατάλληλα 
προϊόντα υλικού. Ενωμένοι έχουν μεγαλύτερη 
"
+"δύναμη."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -280,15 +280,13 @@
 "branch of government, as well as other practices that diminish the state "
 "control over its computing. Therefore,"
 msgstr ""
-"Η κυριαρχία και η ασφάλεια στην 
πληροφορική ενός κράτους προϋποθέτει τον "
-"έλεγχο του κράτους στους υπολογιστές που 
πραγματοποιούν εργασίες που "
-"εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. Αυτό 
απαιτεί την αποφυγή του λογισμικού ως "
-"υπηρεσία (SaaS), εκτός και διαχειρίζεται από 
έναν κρατικό φορέα του ίδιου "
-"κυβερνητικού κλάδου, (Ωστόσο, για τον 
σεβασμό της διάκρισης των εξουσιών, οι "
-"εργασίες υπηρεσιών πληροφορικής που 
εμπίπτουν σε εκτελεστική, νομοθετική και "
-"δικαστική εξουσία δεν θα πρέπει να 
ανατίθενται σε ένα φορέα που σχετίζεται "
-"με άλλη εξουσία. Γενικότερα, αυτό απαιτεί 
την αποφυγή πρακτικών που μειώνουν "
-"τον έλεγχο που ασκεί το κράτος στην 
πληροφορική του."
+"Η υπολογιστική κυριαρχία (και ασφάλεια) 
του κράτους περιλαμβάνει τον έλεγχο "
+"του κράτους στους υπολογιστές που 
πραγματοποιούν τις εργασίες που εμπίπτουν "
+"στην αρμοδιότητα του. Αυτό απαιτεί την 
αποφυγή του <a href=\"/philosophy/"
+"who-does-that-server-really-serve.html\">λογισμικού ως υ
πηρεσία</a>, εκτός "
+"κι αν η υπηρεσία διαχειρίζεται από έναν 
κρατικό φορέα του ίδιου κυβερνητικού "
+"κλάδου, όπως επίσης την αποφυγή πρακτικών 
που μειώνουν τον έλεγχο που ασκεί "
+"το κράτος στην πληροφορική του. Επομένως,"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -301,14 +299,13 @@
 "or as tenant)."
 msgstr ""
 "Κάθε υπολογιστής που χρησιμοποιείται 
στην υπηρεσία του κράτους θα πρέπει να "
-"έχει αποκτηθεί ή μισθωθεί από ένα φορέα 
σχετικό με την ίδια "
-"«εξουσία» (εκτελεστική, νομοθετική ή 
δικαστική) με την διοίκηση που αφορά. "
-"Κανένας εξωτερικός φορέας αυτής της 
διοίκησης δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα "
-"να αποφασίσει για το ποιος θα έχει 
πρόσβαση στον υπολογιστή, για να "
-"πραγματοποιήσει μια εργασία συντήρησης (υ
λικού ή λογισμικού), ή για το "
-"λογισμικό που θα πρέπει να εγκατασταθεί. 
Αν ο υπολογιστής δεν είναι φορητός, "
-"θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ένα χώρο 
όπου το κράτος είναι ιδιοκτήτης ή "
-"ενοικιαστής."
+"έχει αποκτηθεί ή μισθωθεί από τον ίδιο 
κλάδο της κυβέρνησης που τον "
+"χρησιμοποιεί κι αυτός ο κλάδος δεν πρέπει 
να παραχωρεί σε τρίτους το "
+"δικαίωμα ν' αποφασίζουν το ποιος έχει φυ
σική πρόσβαση στον υπολογιστή, ποιος "
+"μπορεί να πραγματοποιήσει συντήρηση (υ
λικού ή λογισμικού) σε αυτόν, ή ποιο "
+"λογισμικό θα πρέπει να εγκατασταθεί σ' αυ
τόν. Αν ο υπολογιστής δεν είναι "
+"φορητός, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σ' 
ένα χώρο όπου το κράτος είναι ο "
+"κάτοχος (είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως 
ενοικιαστής)."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "One other policy affects free and nonfree software development:"
@@ -322,7 +319,7 @@
 "development, distribution or use of nonfree software."
 msgstr ""
 "Το κράτος πρέπει να ενθαρρύνει τους 
προγραμματιστές στη δημιουργία ή τη "
-"βελτίωση του ελεύθερου λογισμικού όπως 
και όλους αυτούς που το θέτουν στη "
+"βελτίωση ελεύθερου λογισμικού όπως και 
όλους αυτούς που το θέτουν στη "
 "διάθεση του κοινού, για παράδειγμα μέσω 
φοροαπαλλαγών ή οποιοδήποτε άλλων "
 "οικονομικών κινήτρων. Αντιθέτως, δεν θα 
πρέπει να δίνεται κανένα κίνητρο για "
 "την ανάπτυξη, διανομή ή χρήση μη ελεύθερου 
λογισμικού."
@@ -334,9 +331,9 @@
 "value of the software. Proprietary software is not legitimate in a school."
 msgstr ""
 "Ιδιαίτερα, οι προγραμματιστές ιδιόκτητου 
λογισμικού δεν θα πρέπει να είναι "
-"σε θέση να «δωρίζουν» αντίγραφα στα 
σχολεία απαιτώντας μια φοροαπαλλαγή "
-"βασισμένη στην ονομαστική αξία του 
λογισμικού. Το ιδιόκτητο λογισμικό δεν "
-"έχει καμία νομιμοποίηση στα σχολεία."
+"σε θέση να &ldquo;δωρίζουν&rdquo; αντίγραφα στα 
σχολεία απαιτώντας μια "
+"φοροαπαλλαγή βασισμένη στην ονομαστική 
αξία του λογισμικού. Το ιδιόκτητο "
+"λογισμικό δεν έχει καμία νομιμοποίηση στα 
σχολεία."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -344,15 +341,23 @@
 "lead the country's citizens, businesses and organizations towards control "
 "over their computing."
 msgstr ""
-"Με αυτά τα μέτρα το κράτος θα πρέπει να 
είναι σε θέσει να καλύψει τον έλεγχο "
-"και την κυριαρχία του στην πληροφορική του
, και να οδηγήσει τους πολίτες, "
-"τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της 
χώρας να πάρουν τον έλεγχο της "
-"πληροφορικής τους."
+"Με αυτά τα μέτρα το κράτος μπορεί να 
ανακτήσει τον έλεγχο επάνω στην "
+"πληροφορική του, και να οδηγήσει τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους "
+"οργανισμούς της χώρας να πάρουν τον 
έλεγχο της πληροφορικής τους."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr " "
+msgstr ""
+" <b>Σημειώσεις του μεταφραστή</b>:\n"
+"<ol>\n"
+"<li id=\"TransNote1\">Μετάφραση του πηγαίου όρου 
&ldquo;computing&rdquo;. Με "
+"τον όρο αυτό αποδίδεται στην Αγγλική κάθε 
στοχοθετημένη δραστηριότητα που "
+"απαιτεί, επωφελείται από, ή δημιουργεί υ
πολογιστές. Προτιμήθηκε η χρήση του "
+"όρου &ldquo;πληροφορική&rdquo; για την απόδοσή 
της, καθώς ο πηγαίος ορισμός "
+"είναι πιο ευρύς από τη &ldquo;χρήση υ
πολογιστή&rdquo;, ή την &ldquo;"
+"υπολογιστική εργασία&rdquo;.</li>\n"
+"</ol>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]