www-nl-translators
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Www-nl-translators] Vertaling education/edu-cases-india-irimpanam.html


From: myrmidex
Subject: [Www-nl-translators] Vertaling education/edu-cases-india-irimpanam.html
Date: Sun, 10 Sep 2017 22:00:18 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.2.1

Hallo,

Hierbij mijn eerste vertaling. Ik heb de procedure helemaal gevolgd en
de tekst meerdere keren nagelezen, dus ik hoop dat er niet meer te veel
fouten in staan.


Met vriendelijke groet,

Jochen

Attachment: edu-cases-india-irimpanam.nl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]