www-nl-translators
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Www-nl-translators] Vertaling education/edu-cases-india-irimpanam.h


From: Tom Uijldert
Subject: Re: [Www-nl-translators] Vertaling education/edu-cases-india-irimpanam.html
Date: Thu, 14 Sep 2017 21:29:24 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.2.1

On 10-09-17 22:00, myrmidex wrote:
Hallo,

Hierbij mijn eerste vertaling. Ik heb de procedure helemaal gevolgd en
de tekst meerdere keren nagelezen, dus ik hoop dat er niet meer te veel
fouten in staan.


Met vriendelijke groet,

Jochen

Hoi Jochen,


Sorry voor de late reactie, ik heb erg weinig tijd hiervoor maar zeer bedankt voor je eerste bijdrage.


Wat ik telkens merk (zowel Justin als ik zijn daar ook ingetrapt) is dat we veel te letterlijk vertalen.

Het geheel wordt er niet begrijpelijker/leesbaarder door en veel te formeel.

Daarom in de bijlage een poging van mij om de eerste paar lange zinnen om te vormen tot -hopelijk- iets leesbaarders, wellicht dat dat beter illustreert wat ik bedoel.

Verder kunnen we volgens mij dat hele "Vocational higher secondary..." gewoon vervangen door VMBO, want dat lijkt het ongeveer te zijn.


Affijn, kijk ff naar de wijzigingen en of je nog andere suggesties hebt.

@Justin: kun jij een volgende versie nalopen en op de site zetten?


Groeten,

Tom.

Attachment: edu-cases-india-irimpanam.nl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]