www-nl-translators
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Www-nl-translators] edu-cases-india-irimpanam.nl


From: myrmidex
Subject: [Www-nl-translators] edu-cases-india-irimpanam.nl
Date: Sun, 17 Sep 2017 10:44:01 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.2.1

Dag allemaal,

Hierbij mijn tweede poging!

Ik ben er enkele keren over gegaan, met de feedback van Tom in het
achterhoofd.

Enkele moeilijkheden die ik ondervond:

dual boot (en) => dual-boot (nl), is dit een correcte vertaling?

Vrije Softwaregemeenschap. Is het gepast om dit zo te schrijven? Ik vind
verschillende versies terug op het wispelturige internet. Op een andere
fsf pagina kwam ik deze schrijfwijze tegen, dus heb ik ze ook zo
overgenomen.

Alvast bedankt!


mvg,

Jochen

Attachment: edu-cases-india-irimpanam.nl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]