www-nl-translators
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Www-nl-translators] guardian-article.html


From: myrmidex
Subject: [Www-nl-translators] guardian-article.html
Date: Thu, 21 Sep 2017 12:24:04 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.2.1

Hallo,

Bij deze mijn eerste poging om een onvoltooide vertaling bij te werken.

Een vraagje: ik zie in de tekst de codes "é", "é",
"ë" voor letters met speciale tekens. Hoor ik deze codes te
gebruiken of kan ik gewoon de letters met speciale tekens schrijven en
worden deze dan later automatisch omgevormd?


mvg,

Jochen

Attachment: guardian-article.nl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]