www-nl-translators
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Www-nl-translators] distros/distros.html


From: myrmidex
Subject: [Www-nl-translators] distros/distros.html
Date: Fri, 20 Oct 2017 17:15:06 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.3.0

Hallo,

Bijgesloten vinden jullie de aanpassing van distros/distros.html.

De aanpassingen:

  • Een link is ingevoegd waar die voorheen ontbrak,
  • de jaren van de copyright zijn ge-update, 
  • en de versie van de CC licentie is ge-update van 3.0 naar 4.0.
Nota bij dit laatste punt: ik heb de naam van de licentie mee vertaald omdat ik deze ook vertaald zag op de creative commons website.

Indien er opmerkingen zijn, hoor ik ze graag!

mvg,

Jochen

Attachment: distros.nl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]