www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Re: [www-pl-announce] stan t łumaczeń


From: Daniel Oźminkowski
Subject: [www-pl-discuss] Re: [www-pl-announce] stan t łumaczeń
Date: Sun, 20 Jun 2010 01:00:44 +0200

W dniu 17 czerwca 2010 13:34 użytkownik Jan Owoc <address@hidden> napisał:
Jaka jest najczęściej spotykana przeszkoda?
1. brak czasu na tłumaczenie (tymczasowa: obrona pracy, urlop itd.)
2. brak motywacji (czas jest, ale tłumaczeń nie ma i raczej nie będzie)

Przyznaję się do tego. :P Czerwiec to zabiegany miesiąc dla studentów.
 
3. kłopoty techniczne (coś z CVS lub Poedit nie działa)
4. kłopoty z tłumaczeniem (jak przetłumaczyć ...)
5. kłopoty z recenzentami (tłumaczenie jest, ale nikt nie przegląda)

Z tego co widziałem to w repozytorium nie ma żadnego ruchu. Są (chyba automatyczne) uaktualnienia, ale aktywnych użytkowników jest bodajże tylko 4. Może powinniśmy dawać wszystko z automatu na stronę, a w translator's notes wpisać: "wstępna wersja tłumaczenia, wymaga recenzji". To chyba będzie widoczne dla użytkowników? Myślę, że można tak postępować z moimi plikami, bo najczęściej nie zmieniło się w nich nic od starego tłumaczenia lub tylko kilka paragrafów.

Pozdrawiam,

Daniel

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]