www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] recenzje czekają...


From: Sylwester Zarębski
Subject: Re: [www-pl-discuss] recenzje czekają...
Date: Tue, 6 Jul 2010 16:42:24 +0200

6 lipca 2010, 13:09:48, Jan napisał(a):

> distros/distros.pl.po - było dwóch recenzentów, artykuł umieszczony,
> ale chciałbym aby ktoś jeszcze raz zerknął na tłumaczenie

> philosophy/essays-and-articles.pl.po - wymaga 2 recenzentów
> philosophy/philosophy.pl.po - wymaga 2 recenzentów

Jeśli mogę wybrać, to bym przejrzał te (^) trzy :).

Jeszcze pytanie w kwestii formalnej, recenzowane uwagi zgłaszamy do
autora, wprowadzamy do CVS, głosowanie?

-- 
pozdrawiam
Sylwester Zarębski
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]