www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] recenzje czekają...


From: Jan Owoc
Subject: Re: [www-pl-discuss] recenzje czekają...
Date: Tue, 6 Jul 2010 16:54:32 +0200

W dniu 6 lipca 2010 16:42 użytkownik Sylwester Zarębski
<address@hidden> napisał:
>> distros/distros.pl.po - było dwóch recenzentów, artykuł umieszczony,
>> philosophy/essays-and-articles.pl.po - wymaga 2 recenzentów
>> philosophy/philosophy.pl.po - wymaga 2 recenzentów
>
> Jeśli mogę wybrać, to bym przejrzał te (^) trzy :).

Nie zaszkodzi jeśli będzie więcej recenzentów ;-).


> Jeszcze pytanie w kwestii formalnej, recenzowane uwagi zgłaszamy do
> autora, wprowadzamy do CVS, głosowanie?

Nie było dotychczas ustaleń. Ja proponuję tak:
1. oczywiste (drobne) błędy poprawiamy bez pytania
2. większe błędy poprawiamy i odsyłamy informację zwrotną autorowi, że
je dokonaliśmy
3. wątpliwości co do pisowni/sposobu tłumaczenia wysyłamy na listę i
dyskutujemy, które tłumaczenie jest najbardziej odpowiednie; w żadnym
wypadku nie będzie głosowania

Jakieś kontr-propozycje?

Pozdrawiam,

Janekreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]