www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Odnośniki do angielskich artyk ułów


From: Jan Owoc
Subject: Re: [www-pl-discuss] Odnośniki do angielskich artyk ułów
Date: Mon, 19 Jul 2010 20:59:53 +0200

Cześć Oskar,

W dniu 19 lipca 2010 20:27 użytkownik Sueroski <address@hidden> napisał:
> Nie wiem czy wy (my? ;p) się tym zajmujecie, ale wszystkie linki z 
> http://www.gnu.org/philosophy/essays-and-articles.html przekierowują na 
> angielskie wersje artykułów. Wystarczy "html" zamienić na "pl.html" i jest po 
> polsku, ale większość teoretycznych odwiedzających pewnie o tym nie wie.
> Więc prosiłbym o poprawę tego (choć chyba bardziej powinienem to kierować do 
> address@hidden ale nie wiem, jeśli tam powinienem napisać to proszę mi to 
> napisać)

Też uważałem, że powinniśmy umieszczać linki do artykułów polskich.
Wymieniłem w sumie dość sporo e-maili z Yavorem Doganevem na ten
temat. Tu streszczenie:

JO> Some pages (most, actually) do not currently have Polish
JO> translations.  I assume linking to the non-existing Polish page is
JO> bad. Do I link it to the English page "for now", or do I remove the
JO> link until the target page has also been translated?

YD> No, please don't link to any Polish articles, just retain the original
YD> link.  When we switch to Multiviews, navigation will be broken and
YD> you'll have to revert all links to .pl.html articles for all Polish
YD> translations.  I'm not sure this is in the manual, I'll check and
YD> update it accordingly.  FYI, I changed your links in all 3 .po files.

JO> I'm not sure if automatic language linking works correctly because
JO> (for example) this page:
JO> http://www.gnu.org/philosophy/bsd.pl.html
JO> has a link "Zalecamy korzystanie z copyleft", that links to the
English page:
JO> http://www.gnu.org/philosophy/why-copyleft.html
JO> despite there being a corresponding Polish page.
JO> Is this the expected behaviour, that a visitor should manually switch
JO> to Polish every time he or she follows any link?

YD> No, this is the undesirable broken behavior we have now.  Basically,
YD> nothing stops you from "localizing" the links, but you'd be wasting too
YD> much time for this job, and translations will become insta-buggy when we
YD> do the switch.  I think it's not worth the effort at all, especially
YD> having in mind that we'll probably make the switch soon after gnun-0.5
YD> is released.

JO> I know the answer is "it will be released when it's done", but should
JO> I expect the switch within a month or two [...]?

YD> I seriously doubt it.  I hope to release 0.5 within this time frame, but
YD> after that we'll have a discussion with webmasters about the details of
YD> the transition (it will require renaming all .html to .en.html) and with
YD> the GNU sysadmins who actually control the Apache configuration.

JO> [...] a day's work now, and a simple "sed" command when it's done?

YD> Keeping links current is not a "day's work", it is a tedious exercise if
YD> you practice it for a significantly long period.  Trust me on this.
YD> And you can't use sed reliably on .po files, you have to use msgfilter
YD> or some other combination of gettext tools.

I na tym się skończyło.

Z mojego punktu widzenia, to *jest* dość spory wysiłek sprawdzać przy
każdym linku czy istnieje polska wersja. Gdy dochodziłoby nowe
tłumaczenie, trzeba sprawdzić wszystkie obecne artykuły i poprawić
łącza. Na "domiar złego", gdy za kilka miesięcy się zmieni system,
wszystkie linki trzeba by z powrotem.

Proponuję zatem kompromis. Wybierzmy np. 3-4 strony, które mają
najwięcej linków (np. strona domowa, strona z filozofią i strona z
esejami) - tylko na tych będą dodawane ew. linki do polskich artykułów
i będą tylko 3-4 strony do utrzymywania/aktualizowania.

Co Wy na to?

Pozdrawiam,

Janek

P.S. Są 3 adresy, na które osoby z zewnątrz kierują swoje pytania:
1. address@hidden - pytania dot. anglojęzycznych stron
2. address@hidden - pyt. dot. tłumaczeń (ogólnie)
3. address@hidden - pyt. dot. polskich tłumaczeń

My mamy nasz wewnętrzny "address@hidden" i ten raczej używać
do wewnętrznych spraw dot. polskich tłumaczeń.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]