www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Angielskie nazwy własne - tłumaczyć czy nie?


From: Sueroski
Subject: [www-pl-discuss] Angielskie nazwy własne - tłumaczyć czy nie?
Date: Mon, 09 Aug 2010 09:56:11 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.11) Gecko/20100713 Thunderbird/3.0.6

Witam. Jestem w trakcie tłumaczenia gnu/fs-user-groups.html i mam pewną niepewność.
Ponieważ występują tam nazwy niektórych organizacji, które spokojnie można przetłumaczyć, tylko nie jestem pewien czy powinienem je tłumaczyć (w starej wersji były tłumaczone, ale chcę się upewnić).
Są angielskie nazwy organizacji typu:
Sheffield University Free Software Society
DFEY: Digital Freedom for Education and Youth
Manchester Free Software
Free Software Users Group, Bangalore
i wiele innych

Czy powinienem je tłumaczyć czy uznać za nazwy własne, których się nie tłumaczy?
Pozdrawiam,
Oskar Gałecki
-- 
 ,= ,-_-. =.	Sueroski
((_/)o o(\_))	Free Software User
 `-'(. .)`-'
     \_/	www.gnu.org

----------------------------------------------------------------------
Gra dla duzych chlopcow.
http://linkint.pl/f2717

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]