www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Angielskie nazwy własne - tłu maczyć czy nie?


From: Jan Owoc
Subject: Re: [www-pl-discuss] Angielskie nazwy własne - tłu maczyć czy nie?
Date: Mon, 9 Aug 2010 10:22:42 +0200

Witam,


W dniu 9 sierpnia 2010 09:56 użytkownik Sueroski <address@hidden> napisał:
>
> Witam. Jestem w trakcie tłumaczenia gnu/fs-user-groups.html i mam pewną 
> niepewność.
> Ponieważ występują tam nazwy niektórych organizacji, które spokojnie można
> przetłumaczyć, tylko nie jestem pewien czy powinienem je tłumaczyć (w starej 
> wersji
> były tłumaczone, ale chcę się upewnić).

Mnie się zdaje, że linki poza gnu (które są zwykle na artykuły
anglojęzyczne) najlepiej "tłumaczyć" tak:
<a href="http://www.zeuux.org";>ZEUUX Community</a> [<em>Społeczność
ZEUUX - strona po chińsku, przyp. tłum.</em>].

Czyli link jako link zostawiamy z oryginalnym (angielskim, francuskim,
hinduskim itd.) tytułem, a potem w kwadratowych nawiasach podajemy
tłumaczenie. Grupa się przecież nazywa "Grupo de Usuários de Software
Livre da UFSC", a nie "Grupa użytkowników wolnego oprogramowania
UFSC"...

Czy ktoś, kto ma doświadczenie w tłumaczeniu tego rodzaju artykułów,
ma lepszą sugestię oraz wyjaśnienie dlaczego jest lepsza?


>  ,= ,-_-. =.  Sueroski
> ((_/)o o(\_)) Free Software User
>  `-'(. .)`-'
>      \_/      www.gnu.org

Super stopka... ja też taką chcę ;-)


Pozdrawiam,

Janekreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]