www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] petycja przeciwko ACTA


From: Pawel K Szulczewski
Subject: Re: [www-pl-discuss] petycja przeciwko ACTA
Date: Wed, 18 Aug 2010 08:46:57 +0200
User-agent: Mutt/1.5.20 (2009-06-14)

On Wed, Aug 18, 2010 at 07:46:37AM +0200, Sueroski wrote:
> Witam. Moim zdaniem te najważniejsze sprawy związane z wolnym
> oprogramowaniem możemy wrzucać na listę dyskusyjną... strony FSF nie
> przeglądam na bieżąco
Mam podobne zdanie nt ten temat. Nie śledzę bieżąco działań FSF i o tej
petycji z innych źródeł prawdopodbnie bym się nie nigdy nie dowiedział.

Inne, mniej istotne newsy, myślę że można sobie pomijać.

-- 
Hodně zdraví

Pawel K. Szulczewski

email:  address@hidden
-----------------------------

Indifference will be the downfall of mankind, but who cares?reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]