www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Recenzja distros/common-distros.html


From: Daniel Oźminkowski
Subject: [www-pl-discuss] Recenzja distros/common-distros.html
Date: Thu, 19 Aug 2010 01:32:12 +0200

Pogrubiłem zmienione fragmenty (nie wiem jak to będzie wyglądać dla ludzi poza gmailem). To duże zmiany, więc pomyślałem, że najpierw zapytam. Jeśli zmiany są ok, to czekam na zielone światło, żeby popchnąć je do repozytorium.

Jak w ogóle przekazywać na liście takie zmiany? To jest wynik cvs diff --suppress-common-lines common-distros.html, ale nie jest zbyt czytelny, a już zwłaszcza bez pogrubienia.

6c6
< "Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
---
> "Last-Translator: Daniel Oźminkowski <address@hidden>\n"
22c22
< msgstr "Często jesteśmy pytani, dlaczego nie popieramy określonych systemów &mdash; zazwyczaj popularnej dystrybucji GNU/Linux. Krótką odpowiedzią na to pytanie jest to, że dana dystrybucja nie przestrzega <a href="" wolnego systemu dystrybucji</a>. Ponieważ nie zawsze łatwo jest dostrzec nie przestrzeganie wytycznych przez określone systemy, wciąż otrzymujemy tego typu pytania. Opublikowaliśmy listę mającą pomóc niektórym dystrybucjom."
---
> msgstr "Często jesteśmy pytani, dlaczego nie popieramy określonych systemów &mdash; zazwyczaj popularnej dystrybucji GNU/Linux. Krótką odpowiedzią na to pytanie jest to, że dana dystrybucja nie przestrzega <a href="" wolnego systemu dystrybucji</a>. Ponieważ nie zawsze łatwo jest dostrzec nieprzestrzegania wytycznych przez określone systemy, wciąż otrzymujemy tego typu pytania. Opublikowaliśmy listę mającą pomóc niektórym dystrybucjom."
26c26
< msgstr "Aby więcej się dowiedzieć o wolnych alternatywach dla tych systemów, sprawdź naszą listę <a href="" dystrybucji GNU/Linux</a>."
---
> msgstr "Aby dowiedzieć się więcej o wolnych alternatywach dla tych systemów, sprawdź naszą listę <a href="" dystrybucji GNU/Linux</a>."
34c34
< msgstr "Nie mają polityki dołączania <em>tylko</em> wolnego oprogramowania i&nbsp;usuwania niewolnego oprogramowania, jeżeli takowe zostanie wykryte. Większość wymienionych dystrybucji ma nieczystą politykę akceptowania lub odrzucania oprogramowania. Niestety, dystrybucje nie przestrzegają zbyt wystarczająco mocno wymienionych wyżej wytycznych wyjaśnionych poniżej."
---
> msgstr "Nie mają polityki dołączania <em>tylko</em> wolnego oprogramowania i&nbsp;usuwania niewolnego oprogramowania, jeżeli takowe zostanie wykryte. Większość wymienionych dystrybucji ma niejasną politykę akceptowania lub odrzucania oprogramowania. Te które taką posiadają są konsekwentne w jej przestrzeganiu, jak wyjaśniamy poniżej."
38c38
< msgstr "Wersja jądra Linux dzieli się na małe kawałki obiektowego kodu, rozprowadzanego bez kodu źródłowego, zazwyczaj pomagający obsługiwać niektóre urządzenia."
---
> msgstr "Wersja jądra Linux dołączana do ich dystrybucji zawiera małe kawałki obiektowego kodu, rozprowadzanego bez kodu źródłowego, zazwyczaj pomagającego obsługiwać niektóre urządzenia."
42c42
< msgstr "Poniżej są dodatkowe uwagi dotyczące niektórych popularnych dystrybucji GNU/Linux wymienionych w kolejności alfabetycznej. To może być niekompletna lista wszystkich problemów; pomimo tego, że staramy się być wszechstronni, mogą być inne problemy o&nbsp;których po prostu nie wiemy. Z drugiej strony warunki mogą się zmienić odkąd ostatnio aktualizowaliśmy tą stronę. Jeżeli sądzisz, że nie napisaliśmy o&nbsp;jednym z problemów, proszę <a href="" href="mailto:address@hidden">address@hidden\">daj nam znać</a>. Bardzo uważnie przyglądamy się wszystkim systemom przed jego poparciem."
---
> msgstr "Poniżej są dodatkowe uwagi dotyczące niektórych popularnych dystrybucji GNU/Linux wymienionych w kolejności alfabetycznej. To może być niekompletna lista wszystkich problemów; pomimo tego, że staramy się być wszechstronni, mogą być inne problemy o&nbsp;których po prostu nie wiemy. Z drugiej strony warunki mogą się zmienić odkąd ostatnio aktualizowaliśmy tą stronę. Jeżeli sądzisz, że nie napisaliśmy o&nbsp;jednym z problemów lub któryś został rozwiązany proszę <a href="" href="mailto:address@hidden">address@hidden\">daj nam znać</a>. Bardzo uważnie przyglądamy się wszystkim systemom przed jego poparciem."
54c54
< msgstr "Nie jesteśmy świadomi problemów występujących w CentOS oprócz dwóch powyższych: nie ma czystej polityki dotyczącej dołączanego oprogramowania i&nbsp;drobna ilość niewolnego oprogramowania jest dołączana wraz z Linuksem. Oczywiście ze względu na nieznajomość prowadzonej polityki może być dołączane inne niewolne oprogramowanie które pominęliśmy."
---
> msgstr "Nie jesteśmy świadomi problemów występujących w CentOS oprócz dwóch powyższych: nie ma czystej polityki dotyczącej dołączanego oprogramowania i&nbsp;niewolny kod jest dołączany wraz z Linuksem. Oczywiście ze względu na nieznajomość prowadzonej polityki może być dołączane inne niewolne oprogramowanie które pominęliśmy."

66c66
< msgstr "Społeczny kontrakt Debiana mówi, że całe oprogramowanie w&nbsp;głównej dystrybucji będzie wolnym oprogramowaniem. Niestety, nie zawsze jest tak w praktyce. Debian wielokrotnie milczał lub precyzował wyjątki dla specyficznych części niewolnego oprogramowania, takiego jak drobne niewolne oprogramowanie w&nbsp;albo towarzyszące Linuksowi. Ciągle mamy nadzieję, że w&nbsp;przyszłości nie będzie żadnych wyjątków, lecz nie możemy mydlić oczu takimi sytuacjami, jakie dziś zastajemy."
---
> msgstr "Społeczny kontrakt Debiana mówi, że całe oprogramowanie w&nbsp;głównej dystrybucji będzie wolnym oprogramowaniem. Niestety, nie zawsze jest tak w praktyce. Debian wielokrotnie milczał lub precyzował wyjątki dla specyficznych części niewolnego oprogramowania, takiego jak drobne niewolne oprogramowanie w&nbsp;albo towarzyszące Linuksowi. Ciągle mamy nadzieję, że w&nbsp;przyszłości nie będzie żadnych wyjątków, lecz nie możemy przymknąć oczu na sytuację jaką dziś zastajemy."

82c82
< msgstr "Fedora posiada czystą politykę dotyczącą tego, co może być dołączane do dystrybucji i&nbsp;wygląda na to, że jest to przestrzegane. Polityka umożliwia dołączanie większości oprogramowania i&nbsp;wszystkich czcionek dostępnych na wolnej licencji, ale są wyjątki dla niektórych rodzajów niewolnego firmware'u. Niestety, decyzja zezwalająca na taki firmawe w ich polityce powoduje, że Fedora trzyma się z&nbsp;daleka od wytycznych wolnego systemu dystrybucji."
---
> msgstr "Fedora posiada czystą politykę dotyczącą tego, co może być dołączane do dystrybucji i&nbsp;wygląda na to, że jest to przestrzegane. Polityka umożliwia dołączanie większości oprogramowania i&nbsp;wszystkich czcionek dostępnych na wolnej licencji, ale są wyjątki dla niektórych rodzajów niewolnego firmware'u. Niestety, decyzja zezwalająca na taki firmawe w ich polityce nie pozwala Fedorze spełnić wytycznych wolnego systemu dystrybucji."

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]