www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] NBSP; czyli niełamliwe spacje.


From: Daniel Oźminkowski
Subject: Re: [www-pl-discuss] NBSP; czyli niełamliwe spacje.
Date: Tue, 31 Aug 2010 22:13:33 +0200

W dniu 31 sierpnia 2010 21:24 użytkownik Sylwester Zarębski <address@hidden> napisał:
31 sierpnia 2010, 15:23:38, Jan napisał(a):

[...]
> Odnośnie edytora, możemy przecież dodać odwrotny skrypt do tego, który
> informuje o aktualizacjach; wersje w www-pl będą zawsze bez znaku
> nbsp.

Cóż, w tym jestem przeciwny. Uważam, że w CVS powinna być dostępna
wersja finalna, dokładnie taka jaka zostanie wysłana do repozytorium
głównego. W przeciwnym przypadku będziemy zgadywać 'jak powinno być
docelowo', a tym powinien zajmować się tłumacz, a nie main committer.

--
pozdrawiam
Sylwester Zarębski

To ma chyba być narzędzie typu fire&forget. Nikt nie będzie sprawdzał poprawności wstawionych &nbsp. Wszystko ma robić automat. W CVS trzymać będziemy nieskażone &nbsp wersji, których czytanie będzie o wiele wygodniejsze.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]