www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] tłumaczenie równoległe " A Free Digital Society"


From: Tomasz Kozłowski
Subject: Re: [www-pl-discuss] tłumaczenie równoległe " A Free Digital Society"
Date: Mon, 12 Dec 2011 17:39:17 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; pl; rv:1.9.2.23) Gecko/20110921 Thunderbird/3.1.15

Tłumaczymy samodzielnie czy umawiamy się na sprint o danej godzinie? Dzisiejszy wieczór akurat mi pasuje :-))

--
Tomasz Kozłowski | [[user:odder]]
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]