www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] nowa fraza na wszystkich stronach


From: Jan Owoc
Subject: [www-pl-discuss] nowa fraza na wszystkich stronach
Date: Sun, 10 Jun 2012 13:11:40 -0600

Witam,


Dwie nowości:

-> doszła metoda masowego zmieniania danej frazy globalnie we
wszystkich plikach .pl.po - trzeba tylko w określonym miejscu na
serwerze umieścić plik "master.pl.po"

-> doszła nowa fraza, dla której można przetestować powyższą metodę
(ona występuje na wszystkich ~160 tłumaczeniach):
http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www-pl/philosophy/essays-and-articles.pot?root=www-pl&view=diff&r1=text&tr1=1.18&r2=text&tr2=1.17&diff_format=h


Czy tę frazę możemy tłumaczyć jak dotychczas, czy korzystając ze
skryptu podmienić na coś lepszego?

"Please see the Translations README for information on coordinating
and submitting translations of this article."

"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia
i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br
/< Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące
chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."


Pozdrawiam,
Janekreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]