www-pl-trans
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-trans] Pomoc


From: Michał Żuchowicz
Subject: [www-pl-trans] Pomoc
Date: Thu, 25 Mar 2021 11:26:17 +0000

Cześć

rms zachęcił mnie do pomocy przy projekcie GNU, jako że nie jestem dobrym programistą, chciałbym pomóc przy tłumaczeniu. Na niektórych stronach są niewielkie problemy, które chciałbym proprawić, jak i pomóc przy tłumaczeniu nowych stron.

Jakie są zasady tłumaczeń? Zauważyłem że strony są pisane w formie mnogiej do użytkownika. 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]