www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] Merhaba


From: Serkan
Subject: [www-tr-comm] Merhaba
Date: Mon, 10 Mar 2008 13:18:08 +0200

Öncelikle merhaba. Projedeki hareketlilik ne alemde öğrenmem mümkün
müdür acaba? Yeni gönüllüler arıyor musunuz, ne kadar ihtiyaç var?
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]