www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] Gnu.Org'daki Makalelerin Çevirisi Hakkında


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] Gnu.Org'daki Makalelerin Çevirisi Hakkında
Date: Thu, 28 Aug 2008 11:13:55 +0200

Sn. Özgül,

hoşgeldiniz. Hangi sayfa ile ilgileniyorsunuz?

www.gonullucevirmenler.org gönüllüleri tarafından yapılmış, ancak büyük
çoğunluğu teknik bilgi ve yeteneği olan kişilerin eksikliğinden dolayı
yayımlanamamış çevirilerin bir listesini bulabilirsiniz [0]. Aynı
sayfada çok kısa paragraflar halinde www.gonullucevirmenler.org
gönülleri ile birlikte yürüttüğümüz çeviri işlerinin nasıl yürüdüğünüz
görebilirsiniz.

Eğer öncelikle olarak bu konuda bana yanıt verebilirseniz, ayrıca özgür
yazılım konusundaki bilgi seviyeniz ve bilgisayar kullanmadaki teknik
becerileriniz hakkında kısa bilgi verebilirseniz memnun olurum.

Bu sayede, eğer ilgileniyorsanız, sizin becerilerinize daha uygun
olduğunu düşündüğüm bir işi önermek isterim.

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez

[0]: http://www.pittle.org/weblog/projects/g-nut

On Thu, 2008-08-28 at 11:47 +0300, Firat Ozgul wrote:
[...]

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]