www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] Re: Gnu.Org'daki Makalelerin Çevirisi Hakkında


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] Re: Gnu.Org'daki Makalelerin Çevirisi Hakkında
Date: Tue, 02 Sep 2008 10:28:18 +0200

On Tue, 2008-09-02 at 09:43 +0300, Firat Ozgul wrote:
> Selamlar, 
> 
> Yazı için teşekkürler. Gayet öğretici, bir o kadar da neşeli bir yazı
> olmuş. "fuzzy" çeviri konusunda bilgim var. O yüzden parmaklarınızı
> yormanızı rica edeceğim.. :=) 

Tamam.
> 
> Bu arada "gnu-linux-faq.tr"nin çevirisi bitmek üzere. Bugün veya yarın
> gönderebileceğim. 

"CVS'ye işleyeceğim" demek istiyorsunuz değil mi?

Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez

[...]

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]