www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] gnu-linux-faq.tr'de böcek var


From: Sönmez Kartal
Subject: [www-tr-comm] gnu-linux-faq.tr'de böcek var
Date: Mon, 08 Sep 2008 00:14:03 +0300

http://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.tr.html#justgnu sayfasında soruya
verilen yanıtlar arasınaki ilk madde:

"Sitem tamamen GNU değildir; farklı bir çekirdeği vardır
(Linux). GNU/Linux ile GNU'yu birbirinden ayırmak yararlıdır."

İlk kelime "Sistem" olmalı, değil mi?
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]