www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] Yeni yayımlanan çeviriler


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] Yeni yayımlanan çeviriler
Date: Wed, 10 Sep 2008 12:58:51 +0200

On Wed, 2008-09-10 at 13:09 +0300, Firat Ozgul wrote:
> Selamlar,
> 
> Güzel haber.. :) 
> 
> Bu arada, noktalama işaretleri sonrasındaki fazladan boşluklar cidden
> aklıma takıldı. Çünkü ben boşlukları düzgün yaptığımı zannediyorum.
> Çift boşluk bırakmak gibi bir uygulamam yok... 
> 
> Bana fazladan boşluk olan bir kaç örnek söyleyebilir misiniz? Ben
> tekrar kontrol edeyim akşamleyin.

Öncelikle paket yöneticinizden "colordiff" paketini yüklemenizi tavsiye
ederim.

Daha sonra www-tr CVS deposonun kendi kopyasının içindeyken
aşağıdakileri uygulayın:

$ cvs update
$ cvs diff -uN -r 1.3 -r 1.5 gnu/why-gnu-linux.tr.po | colordiff

Birinci komut kendi çalışma kopyanızı güncelleyecek, ikinci komut ise
sizin depoya işlediğiniz sürüm ile benim depoya sizden sonra düzenleyip
işlediğim sürüm arasındaki farkları renkli bir şekilde gösterecek (Eğer
"colordiff" paketini bir nedenle yükleyemiyorsanız, ikinci komudu
yalnızca şu şekilde yazın: "$ cvs diff -uN -r 1.3 -r 1.5
gnu/why-gnu-linux.tr.po").

Bu fark çıktısından hemen bir örnek vereyim:

----------------------------------------------------------------------
 # type: Content of: <h2>
 msgid "What's in a name?"
-msgstr "İsim Dediğin Nedir Ki? "
+msgstr "İsim Dediğin Nedir Ki?"
----------------------------------------------------------------------

> Çünkü bu sorunu çözmezsek sırtınıza boşu boşuna ek iş yükü binmiş
> olacak... Her defasında boşluk düzeltmek hoş değil... 

Hoş olmadığı konusunda hem fikirim, ancak yine de bir iki RegEx ile
işimi oldukça kolay hallediyorum.

Bir ara, zaman olsa, güzel bir script yazıp CVS'ye koysam, bu sayede bu
gibi teknik düzenlemeleri otomatik olarak saniyeler içinde yapabiliriz.
> 
> Saygılar,
> Fırat
> 
> 2008/9/10 Ali Servet Dönmez <address@hidden>
>     Merhaba,
>     
>     "why-gnu-linux.tr" [0] sayfasının yayımlanmak üzere olduğunu
>     belirtmek
>     isterim.
>     
>     Bilgilerinize,
>     Ali Servet Dönmez
>     
>     [0]: http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.tr.html
>     
>     --
>     Ali Servet Dönmez <address@hidden>
>     
>     _______________________________________________
>     www-tr-comm mailing list
>     address@hidden
>     http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
>     
> 
> 
> _______________________________________________
> www-tr-comm mailing list
> address@hidden
> http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]