www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] free-sw.tr.po dosyası


From: Sönmez Kartal
Subject: [www-tr-comm] free-sw.tr.po dosyası
Date: Thu, 11 Sep 2008 23:31:18 +0300

free-sw.tr.po dosyasının düzenlenmesini tamamladım.

why-free.tr.po dosyası üzerinde çalışmaya başlayacağım.

Emacs kullananlar aşağıdaki fonksiyonunu .emacs dosyanıza ekleyip,
kullanarak, ilgili .po dosyasının düzenlenmesi bittiği an, M-x
cvs-commit-this-file veya C-c c t f tuşlamaları ile .po dosyasını
depoya işleyebilirsiniz. Yalnız, bunun düzgün çalışabilmesi için
anahtarınızın ssh-agent programına daha önceden tanıtılmış olması
gerekiyor.

Şu anlık hemen işimi görmesi için yaptığımdan dolayı, öncelikle sadece
çeviri tamamlandığında ve sadece CVS dizinini içeren bir dizindeki .po
dosyasında işe yarayacaktır. Anahtarı ssh-agent programına
tanıtılmamış anahtarları girilebilmesini de sağlayabilirim, isteyen
olur ise...

Yazdığım kod daha kısa ya, iyi mi!

;; Add your keys to the ssh-agent to prevent breaking this function

(defun cvs-commit-this-file ()
 (interactive)
 (shell-command (format
         "cvs commit -m \"Çeviri tamamlandı. `date +%%d\\.%%m\\.%%Y`\" 
%s"
         (buffer-file-name))))

(global-set-key "\C-cctf" 'cvs-commit-this-file)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]