www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] free-sw.tr.po dosyası


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] free-sw.tr.po dosyası
Date: Fri, 12 Sep 2008 13:43:01 +0200

On Fri, 2008-09-12 at 13:59 +0300, Sönmez Kartal wrote:
> Bazı çevirilerde fazladan '\n' karakteri (newline) koymuşsunuz
> 
> Onları fark etmemişim.

Önemli değil, www'ya işlemeden önce çevirileri ben de bir gözden
geçiriyorum. Bundan sonra dikkat edeceğinizden şüphem yok.

>  http://www.gnu.org/software/trans-coord/manual/gnun/gnun.html
>  sayfasını okudunuz mu?
> 
> Hayır, okumadım.

Eğer zaman bulabilirseniz bir göz gezdirmenizi rica ediyorum. Büyük bir
kısmı (özellikle GNUN'un iç işleyişi hakkında olan bölümler) sizi
ilgilendirmiyorsa, o bölümleri atlamanızda bir sakınca yoktur. Eğer
sormak istedikleriniz olursa lütfen çekinmeden sorun, elimden geldiğince
yardımcı olmaya çalışacağım.

>  Çeviriyi PO haline getirirken özgün belge ile karşılaştırıyor
>  musunuz Sn. Kartal? Gözünüzden kaçmış olabilir diye söylüyorum
> 
>  çevirisine baktığınızda eksik olduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni
>  Türkçe'de "özgür" sözcüğünde İngilizce'deki "free" sözcüğünde
>  bulunan özgür mü beleş mi gibi bir sorun olmamasıdır.
> 
>  Yine de bu özgün metinde bulunan bir bilgiyi keyfimize göre
>  kaldırıp atabileceğimiz anlamına gelmiyor. Dolaisiyle sizden bu
>  noktada "TRANSLATOR'S NOTE" bölümünü nasıl kullandığıma dikkat
>  etmenizi rica ediyorum.
> 
> O kısmın eksikliğini fark ettim. Fakat, size belirtmeyi unuttum.

Dikkatinizi çekmiş olması güzel, buna sevindim. Lütfen bu ve benzeri tüm
durumlarda, konunun tipine göre, address@hidden ya da
address@hidden listelerini kullanarak birbirimizle
haberleşelim.

Bunun yanı sıra, GNU/Emacs PO mode'unu kullanıyorsanız, çevirisinden çok
emin olmadığınız ya da kararsız kaldığınız mesajları M-x
po-fade-out-entry fonksiyonunu çağırarak mesajı "fuzzy (bulanık)" olarak
işaretlemeniz hem sizin daha sonra hatırlamanız için çok iyi ve daha
verimli olacak, hem de birbaşka kişi M-x po-validate ile çeviriyi
kontrol ettiğinde bunların kolayca farkına varacaktır.

[...]

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]