www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] [Fwd: Re: www.gnu.org/philosophy/why-free.html çeviriniz


From: Ali Servet Dönmez
Subject: [www-tr-comm] [Fwd: Re: www.gnu.org/philosophy/why-free.html çeviriniz hakkında]
Date: Wed, 17 Sep 2008 16:22:39 +0200

-------- Forwarded Message --------
From: Emre Sevinc <address@hidden>
To: Ali Servet Dönmez <address@hidden>
Subject: Re: www.gnu.org/philosophy/why-free.html çeviriniz hakkında
Date: Wed, 17 Sep 2008 16:47:15 +0300

Merhaba,

Uygundur benim icin.

Kolay gelsin.

--
Emre

2008/9/14 Ali Servet Dönmez <address@hidden>:
> Sn. Sevinç,
>
> adım Ali Servet Dönmez, www.gnu.org Türkçe çeviri takımının adına size
> yazıyorum.
>
> www.gnu.org/philosophy/why-free.html sayfasının çevirisini
> http://www.belgeler.org/howto/neden-ozgur.html sayfasında yaptığınızı
> gördük. Eğer siz de izin verirseniz  bu çalışmanızı www.gnu.org'da
> yayımlamak ve size de gereken övgüyü vermek istiyoruz.
>
> Kabul ederseniz, 2003 yılı için "Emre Sevinç" adına ve
> address@hidden iletişim bilgilerini kullanarak "copyright"
> bilgilerinizi oluşturmak isteriz.
-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]