www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] why-free.tr


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] why-free.tr
Date: Fri, 17 Oct 2008 16:29:51 +0200

On Mon, 2008-10-13 at 20:31 +0300, Firat Ozgul wrote:
> Selamlar,
> 
> Ali Bey, "open-source-misses-the-point.tr" belgesinin po dosyasını
> yükleyebilir misiniz?
> 
> Saygılar,
> Fırat

Geç yanıt veriyor olduğum için özür dilerim. CVS'den çekebilirsiniz.

Zamanım olmadığından genelde yeni çevirileri yüklemeden önce yaptığım
kalıp bazı işlemleri bu dosya üzerinde yapamadım, bu nedenle lütfen
çeviri esnasında "Translations of this page" ya da "copyright"
bildirileri vb. alanlarının nasıl çevirilmesi gerektiği ile ilgili
olarak diğer çevirileri kaynak kendinize kaynak alın.

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez
> 
> 24 Eylül 2008 Çarşamba 13:19 tarihinde Ali Servet Dönmez
> <address@hidden> yazdı:
>     On Tue, 2008-09-23 at 20:53 +0300, Sönmez Kartal wrote:
>     > why-free.tr.po dosyasını düzenleyip depoya işledim.
>     
>     Küçük düzeltmeler yapıp yayımladım, teşekkür ederim.
>     
>     > "Foundation" kelimesine karşılık "vakıf" kelimesini
>     kullandım. Bu
>     > konuyla ilgili olarak, dernek bildiğim kadarıyla daha çok
>     yardım yapan
>     > kurumlar oluyor.
>     
>     Tamam, biz de "vakıf" kelimesinin uygun olduğuna karar verdik.
>     
>     Saygılarımla,
>     Ali Servet Dönmez
>     
>     --
>     Ali Servet Dönmez <address@hidden>
>     
>     _______________________________________________
>     www-tr-comm mailing list
>     address@hidden
>     http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
>     
> 
> 
> _______________________________________________
> www-tr-comm mailing list
> address@hidden
> http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]