www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] Kopyalamak-Çoğaltmak


From: Sönmez Kartal
Subject: [www-tr-comm] Kopyalamak-Çoğaltmak
Date: Wed, 31 Mar 2010 13:53:20 +0300

Şu an copyright-and-globalization.tr.po dosyasının düzenlenmesiyle
uğraşıyorum.  Makalede "kopya" ve "kopyalama" kelimeleri bir çok defa
kullanılıyor.  Fakat "çoğaltmak" ve "nüsha" kelimelerinin anlam olarak
daha anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum.

Her ne kadar "kopya" kelimesi Türkçe konuşurken aşinalık kazanmış olsa
da örnek olarak, "kopyalama hakkı" yerine "çoğaltma hakkı" daha
tanıdık ve açık olarak ifade etmiyor mu?
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]