www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] İngilizcedeki "commercial software" Terimi İçin Türkçe Kar


From: The FLOSS Information
Subject: [www-tr-comm] İngilizcedeki "commercial software" Terimi İçin Türkçe Karşılık
Date: Tue, 31 Dec 2019 16:48:34 +0300

İngilizcedeki "commercial software" terimi için Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor. Ben şu anda "ticari yazılım" terimini öneriyorum. Türk ekibe sormam istendi.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]