www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] İngilizcedeki "proprietary software" Terimi İçin Türk


From: Ergin ALTINTAŞ
Subject: Re: [www-tr-comm] İngilizcedeki "proprietary software" Terimi İçin Türkçe Karşılık
Date: Fri, 3 Jan 2020 13:34:29 +0300
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.2.2

Merhaba,

"Dayatmacı yazılım" ifadesi bence maksadı ve manayı aşan bir ifade gibi duruyor. Türkçede bu tarz yazılımlar için daha yaygın olan olan kullanım şekli "sahipli yazılım" [*]dır. Yani sahibinin (siz olamadığınız için) başkası olduğu ve dolayısyla kısıtlı şekilde kullanma hakkına sahip olasınz da yazılım üzerinde esas söz hakkının başkasında olduğu yazılım türü.

"sahipli yazılım" ifadesinin ne kadar eleştirel olduğunu sizin takdirinize bırakıyorum ancak bence "lisanslı yazılım" ifadesinden daha doğru bir algı oluşturmakta.

Ergin.

[*] https://www.wikiwand.com/tr/Sahipli_yaz%C4%B1l%C4%B1m

-- 
https://ergin.altintas.org
https://www.siberguc.com
31.12.2019 16:45 tarihinde The FLOSS Information yazdı:
Richard Stallman:
The right concept is, software that deprives the users of freedom,
software that subjugates them, software that gives someone else power
over them.
Bu anlamlara gelen Türkçe karşılığı, "proprietary software" terimi için bulmamız gerekiyor. Türkçe karşılığın eleştiri içermesi gerekli. Ben şu anda "dayatmacı yazılım" terimini öneriyorum. Türk ekibe sormam istendi.

--
www-tr-comm mailing list
address@hidden
https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm

  


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]