www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] Why Software Should Not Have Owners çevirisine başlamak is


From: Mert Gör
Subject: [www-tr-comm] Why Software Should Not Have Owners çevirisine başlamak istiyorum
Date: Sun, 12 Apr 2020 21:17:50 +0300
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Icedove/60.9.0

Merhaba !

Why Software Should Not Have Owners makalesinin First priority bölümünde olduğunu gördüm. Mümkünse çevirisine başlamak istiyorum. Önceki çeviriyi ayrıca inceleyeceğim. Üç gün önce depoya gönderildiğini gördüm. Yardımınız için teşekkür ederim.

Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar

--

Mert Gör Turkey Istanbul UTC+03:00


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]