www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] GPL Violation çevirisi


From: T. E. KALAYCI
Subject: Re: [www-tr-comm] GPL Violation çevirisi
Date: Tue, 5 May 2020 17:43:02 +0200

Merhaba Mert,

Ekte düzeltilmiş halini gönderiyorum. Depoya da gönderdim, düzeltmeler
gerekirse güncelleme göndeririz.

Teşekkürler, iyi akşamlar
Emre

Mert Gör via www-tr-comm <address@hidden>, 5 May 2020 Sal, 17:02
tarihinde şunu yazdı:

>
> Merhaba ,
>
> Write back ve Software Freedom Conservancy çevirisinde zorlandım
> özellikle , düzeltmenizi bekliyorum
>
>
> Teşekkürler , görüşmek üzere
>
> --
> www-tr-comm mailing list
> address@hidden
> https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm

Attachment: gpl-violation.tr.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]